kerkbode 24-02-2023

Zondag 26 februari 2023
10.00 uur: prop. J. de Vries (Papendrecht)
18.30 uur: ds. T.C. de Leeuw (Nieuw-Lekkerland)

Voorzang: v.m. Ps. 2:7  n.m. Ps. 71:17

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie de Wildt/Oekraïne) 2. Kerkbeheer (kosten ’t Wingerds hof) 3. Kerkbeheer  
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Sifra van den Vorm, Anne Ruijsbroek en Lennard de Groot.

   Overleden: Op woensdag 15 februari is overleden Willem van den Berg. Hij mocht 63 jaar worden. Op de rouwkaart staat de tekst die hij zelf heeft uitgekozen voor zijn trouwdag (2 december 1983) “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste is de liefde” de begrafenis heeft woensdag 22 februari plaatsgevonden. Via deze weg willen we vragen of u zijn vrouw Ada, de kinderen en verdere familie wilt meenemen in uw gebeden.

   Afscheidsavond familie Stehouwer: I.v.m. het overlijden van Wim van den Berg is de afscheidsavond van 16 febr. niet doorgegaan. Deze avond willen we over een aantal weken over doen. De datum voor deze avond volgt nog.
Giften: via dhr. M. Boot ontvangen 1x €20,- en 1x €50,-.
Agenda: 
27-02: Vrouwenvereniging
01-03: Vrouwenbidstond
01-03: collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van de kerk
  Ten slotte: Zo hadden we als kerkenraad afgelopen woensdag avond de laatste kerkenraadsvergadering met dominee  Stehouwer. Na een fijne vergadering waar we al enkele woorden van dank hadden uitgesproken keken we uit naar de afscheidsavond die de avond daarop zou volgen. Na de vergadering stonden we met enkele broeders na te praten, toen opeens één van de broeders een reanimatie oproep kreeg. Voordat we het wisten was hij al weg en hoorden we een paar minuten later de ambulance langs de kerk rijden. Toen ging de telefoon van een andere broeder. Het is je vader die gereanimeerd wordt. Kom snel naar huis. De overgebleven broeders bleven achter. Het enige wat we konden doen was onze handen vouwen en bidden voor deze familie. Later bleek dat Wim van den Berg was overleden. Zo onverwachts en een schok in het dorp dat we besloten hebben om de afscheidsavond van familie Stehouwer voorlopig te annuleren.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.