kerkbode 27-01-2023

Zondag 28 januari 2023

10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Belijdenisdienst)
18.30 uur: prop. J.W. Sterrenburg (Hardinxveld-Giessendam)

Voorzang: v.m. Ps. 87:1  n.m. Ps. 2:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer (predikantsplaats) 
3. Kerkbeheer                     
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Danielle de Jong en Willemijn Kuiper

   Omzien naar elkaar:  Jl. zondagmorgen mocht het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Lara Stuij. De dooptekst die zij meekreeg was een Woord van Jezus; “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:38. We bidden om Gods zegen voor Simon en Deborah en hun dochter.

   Agenda: 
27-01: JV
28-01: De Kroon
30-01: Vrouwenvereniging
31-01: Catechese
01-02: Vrouwenbidstond: Burg. Topstraat 1, voorbereiding Sandra
01-02: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: D.V. zondagmorgen 29 jan. wordt er in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof afgelegd. Een vreugdevol moment waarin we getuigen mogen zijn van Gods genade en werkzaamheid in de gemeente. We luisteren samen in deze dienst naar Gods Woord uit Romeinen 8: 1 t/m 17 en Galaten 4: 1 t/m 7. We bidden in het bijzonder voor de belijdeniscatechisanten dat zij en het geheel van de gemeente hun treden in het spoor van Jezus Christus mogen zetten.

M.C. Stehouwer