kerkbode 27 oktober 2023

Zondag  29 oktober 2023
09.30 uur:  ds. J.H. Menkveld (Giessenburg)
18.30 uur: ds. C.H. Bijl (Papendrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 66:10  n.m. Ps. 23:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (de Hoop)  2. Kerkbeheer (energiekosten, orgel, onderhoud kerkgebouw) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Rosanne de Jong

Woensdag 1 november 2023 Dankdag
10.00 uur: ds. T.J. Korten (Boven Hardinxveld)
19.30 uur: dr. E.E. Bouter (H.I. Ambacht)

Voorzang: v.m. Ps. 67:7  n.m. Ps. 121:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os en Anna Ruisbroek

   Omzien naar elkaar:  Verhuisbericht: Afgelopen zaterdag is mevr. Janna Kuiper verhuisd naar Sliedrecht. Na al die jaren van trouw gemeente lid te zijn geweest neemt ze afscheid van onze gemeente en sluit ze zich aan in de hervormde gemeente van Sliedrecht. De laatste jaren heeft ze veel zorg verleend aan haar moeder die vorig jaar oktober is overleden. We wensen haar via deze weg van harte Gods zegen toe in haar nieuwe woning, en in de gemeente van Sliedrecht, en bidden haar toe dat ze daar ook haar plekje mag vinden in die gemeente.
  Gemeenteavond: Op donderdag 9 November wordt er weer een gemeenteavond georganiseerd. Hierin zal Operatie Mobilisatie vertellen over hun missie. God heeft geen missie voor de kerk, Hij heeft de kerk voor zijn missie. Zij kunnen ons helpen om te groeien in het delen van het Evangelie, zowel binnen- als buiten de kerkmuren. Daarin is het de uitdaging om als Kerk aansluiting te vinden bij niet-gelovigen. Met hen te spreken over het volgen van Jezus in een taal die aansluit bij hun belevingswereld. Natuurlijk krijgt u ook een update over de lopende zaken met onder andere; beroepingswerk, pastorie, kerk app en herinrichting kerkplein.
   CD-speler gezocht: Beste gemeenteleden voor de oppas van de kerk zijn wij op zoek naar een cd-speler. Heeft u er een staan en mogen wij deze gebruiken voor de oppas laat dit dan weten aan ons dan maken wij daar graag gebruik van. Groeten Mathilde van Os 06-29291944 en Josien Kuiper 06-11214483.

 Vleesactie fam. Jonkers: In de afgelopen zomer hebben onze zus&zwager Willem&Mariëtte Jonkers tijdens een kerkdienst hun presentatie gehouden over hun werk voor MAF in Papua Indonesië. We hebben als gemeente kunnen horen hoe zij hun werk daar als piloot mogen uitvoeren, en zo een schakel te mogen zijn in Gods koninkrijk. Nu komt hun jaarlijkse vleesactie er weer aan en willen wij u de gelegenheid geven om hen te ondersteunen. Bij deze kerkbode zit een flyer bijgevoegd waar u alle informatie hierover kunt lezen. U kunt uw bestelling appen naar 06-43168254, mailennaar jannetgelderblom@hotmail.com of bij ons in de bus doen. Wilt u hierbij uw naam en adres toevoegen, en of u contant of via een betaalverzoekje wilt betalen.  Heeft u nog vragen of opmerkingen, laat het ons gerust weten! Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, Jannet&Wessel van den Berg.
Agenda:
28-10: Instuif
28-10: Café de  Kroon
28-10: JV
31-10: Mannenvereniging
02-11: Immanuel
  Ten slotte: Dankbaar kijken we terug op een mooie vakantie bijbel week. De kinderen mochten zondag ochtend voor in de kerk laten zien en horen wat ze geleerd hebben. Liefdevol en genadig is de Heere. Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. De preek ging over vergeving. 7 maal 70 maal. Vergeef ik een ander zijn schuld. Niet alleen voor jong, maar zeker ook voor oud geld deze belofte. Hoe moeilijk het soms ook is om elkaar te vergeven, het een opdracht die we moeten doen. Biddend, met zijn hulp en kracht mogen we daar in Zijn weg gaan.

Met een hartelijke groet,
Uw kerkenraad.