Kerkbode 30-04-2021

Zondag 2 mei 2021
09.30 uur : ds. J. van Dijk (Ridderkerk) – Oost
18.30 uur: prof. dr. J. Hoek (Veenendaal) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 54:1 n.m. Ps. 118:11
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot, Elise Leeuwis en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: Op 27 april mochten dhr. T. de Bondt en mevr. A.C. de Bondt-Romijn gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Een bijzonder gedachtenismoment temeer daar mevr. de Bondt inmiddels niet meer thuis kan wonen maar in de Graafzicht verblijft. In lief en leed voor elkaar bewaard door Gods trouw. We feliciteren hen hartelijk samen met de kinderen en kleinkinderen en bidden voor hen “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.” Deut. 33:27a

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag: Op 4 en 5 mei gedenken we met respect hen die gevallen zijn voor onze vrijheid en vieren we de bevrijding die bepaald niet vanzelfsprekend is. Allereerst zij daarvoor God de dank! Daarnaast; zie je ook de parallel en de alles overtreffende trap in Jezus Christus, kruis en opstanding?

Aanvang ochtenddienst : Vanaf 2 mei tot 3 november is de aanvang van de ochtenddienst 09.30 uur!

Ten slotte: D.V. zondag 2 mei wordt in beide erediensten door een gastvoorganger het Woord tot ons verkondigd. “De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek.” Nehemia 8: 4b. Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer