Kerkbode 15-02-2019

Zondag 17 februari 2019
10.00 uur: ds. W. van den Born (Ermelo)
18.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld)

Voorzang: v.m. Ps. 57:7 n.m. Ps. 85:1
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats)
2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Daniëlle de Jong, Anouk Langerveld

Stille tijd: Op vrijdag 15 februari is onze kerk open tussen 19.00 en 20.00 uur. Het is dan stil. Een plaats om tot rust te komen en te bidden. Iedereen is vrij om in stilte de kerkzaal binnen te lopen en plaats te nemen. Er is een gastvrouw aanwezig. U en jij bent hartelijk welkom!

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten januari € 1715,85, verjaringsfonds januari € 285,85, gift via J. van Os € 20. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
15-02: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
17-02: Zingen na de avonddienst
18-02: Mannenvereniging
20-02: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Annet, Westeinde 2, voorbereiding Carin
20-02: Jonge stellen kring
21-02: Passage

Ten slotte: Naar aanleiding van de verkondiging uit Jakobus 2 jl. zondag een tekst ter bemoediging: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2: 10.
Op D.V. zondag 17 februari hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. We bidden om goede en gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-02-2019

Zondag 10 februari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 49:1 n.m. Ps 133:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Avondmaalscollecte: Wycliffe
Oppas: Ria Brugmans, Rosanne de Jong, Gerjan de Groot

Instuif: 9 februari hebben we een film op het programma staan, kom je mee kijken? Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur in ‘t Wingerds hof. Kosten zijn €1,50 p.p. Groetjes, de instuif leiding

Paas-projectkoor: Vanaf a.s. zondagmorgen zal er weer geoefend worden door het projectkoor onder leiding van Matthijs Hoogendijk. We beginnen na de ochtenddienst om 11.30 uur. Aan deelname zijn kosten verbonden. Voor informatie kun je bij Teo terecht (t.hoogendijk@hetnet.nl of tel. 413278 / 06-15180678).

Workshop: Op zaterdagmorgen 16 februari organiseert de Evangelisatiecommissie een workshop over de rol van muziekbegeleiding in de gemeente. Maak je deel uit van een muziekgroep of speel je orgel of een ander instrument tijdens een kerkelijke activiteit of wil je de geestelijke kant van muziekbegeleiding ontdekken, dan ben je van harte welkom van 10 tot 12 uur in de kerk. De workshop wordt gegeven door Ronald Koops. Als pianist geeft hij onderwijs over lofprijzing en aanbidding in kerken. Tijdens de workshop wordt er ´live´ gezongen en gespeeld. Vooraf opgeven bij Teo Hoogendijk (06-15180678) is niet verplicht, maar wel gewenst. Jong en oud van harte welkom.

Stille tijd in de kerk: Vanaf D.V. vrijdag 15 februari zal de kerk om de week van 19.00 tot 20.00 uur open zijn. Het is dan stil in de kerk. Vanuit de vrouwenbidstond kwam al vaker het idee boven dat het fijn zou zijn als er een plaats is waar je in stilte kunt bidden. In alle drukte van het leven missen we vaak de rust om ons echt tot God te richten. Waar kan dat beter dan in onze mooie kerk waar al eeuwenlang de Naam van de Heere wordt aanbeden? We hopen en bidden dat gemeenteleden, dorpsbewoners en gasten daar rust en stilte vinden om onze Schepper en Verlosser te (aan)bidden. ‘Een plaats van rust, waar ik U ontmoeten mag’ (Sela). Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. U en jij bent hartelijk welkom! De data worden in de agenda van de kerkbode en op de website vermeld.

Jeugddienst: Vorige week zondag mochten we samen met Arie de Rover nadenken over vrijheid. Op het YouTube-kanaal van de gemeente staat inmiddels de lezing. Goed om weer eens na te luisteren, na te kijken en te overdenken. De volgende jeugddienst zal D.V. 26 mei 2019 zijn. Noteer jij hem weer in je agenda?

Agenda:
09-02: Mannenbidstond WoW: 07.30 uur bij Piet van der Vlist, Van Tongerenstraat 4, leiding Jelle Duister
09-02: Oud papier: Karsten Breedveld en Bart van den Berg
09-02: Instuif
10-02: JV
11-02: Catechese
11-02: Vrouwenvereniging
12-02: Kerkenraadsvergadering
13-02: Bij de Bron
13-02: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3, hfst.6, voorbereiding Jelle
14-02: Immanuel
14-02: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op de avondmaalszondag D.V. 10 februari luisteren we samen in beide diensten naar Gods Woord vanuit Jakobus 2: 14 t/m 26. We bidden om gezegende diensten van Woord en sacrament, voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 01-02-2019

Zondag 3 februari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort)

Voorzang: v.m. Ps. 44:14 n.m. Ps. 56:4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os, Saskia de Jong, Elise Leeuwis
Jeugddienst: Aanvang 14.30 uur

Omzien naar elkaar: Mevr. D. de Ruiter-Leeuwis, Van der Hoevenstraat 6, is vanuit het ziekenhuis in Gorinchem naar het verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht gegaan. We bidden om Gods nabijheid voor alle ouderen, zieken en zij die in zorgen zijn.

Rond het Heilig Avondmaal: Een ieder is uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We doen dat deze keer aan de hand van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 75, 76 en 77. We komen samen op D.V. donderdag 7 februari om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Hartelijk welkom. Daaraan voorafgaand zal er om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Jeugddienst: Aanstaande zondag 3 februari staat er een jeugddienst gepland. Het thema van deze middag is: “Leven in vrijheid!” Heb jij de hoop op een vrij leven ook al opgegeven of droom je er nog weleens van? In Nederland zitten honderdduizenden mensen in een gevangenis. De gevangenis van het streven, het iets willen zijn, het jagen naar succes en geluk. Andere zitten in de gevangenis van de verslaving, van religie, van mislukking, van pijn, verdriet en ga zo maar door. Steeds meer jongeren hebben burn-out klachten, depressieve gedachten of stress. Hoe kun je uit deze gevangenis komen? Hoe ontvlucht je de enorme gejaagdheid, de stress en hoe ontkom je aan het streven naar het iets willen zijn? Arie de Rover (in het dagelijks leven spreker, trainer en coach) hoopt zondag met ons na te denken over dit thema en deze vragen. Natuurlijk zal de jeugddienst-band ons muzikaal meenemen en de bijpassende liederen begeleiden. Zoals altijd is er na de kerkdienst een moment om met elkaar te drinken en elkaar te ontmoeten. 14.00 uur gaan de deuren van de kerk open, 14.30 uur is de aanvang van de jeugddienst. Van harte welkom, zowel jong als oud! Neem jij je vrienden en vriendinnen mee?

Instuif: 9 februari hebben we een film op het programma staan, kom je mee kijken en neem je gezellig iemand mee? Inloop 19.45, start 20.00 uur in ‘t Wingerds hof. Kosten zijn €1,50 p.p Groetjes, de instuif leiding

Agenda:
31-01: Belijdeniscatechese
02-02: Café de Kroon
04-02: Catechese
04-02: Mannenvereniging
05-02: Belijdeniscatechese
06-02: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Jet, Oosteinde 32, voorbereiding Marit
06-02: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
07-02: Censura Morum
07-02: Bezinning Heilig Avondmaal

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. zondag 3 februari luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Genesis 22: 1 t/m 19. Wij bereiden ons samen in deze dienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal D.V. 10 februari. We bidden om gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 25-01-2019

Zondag 27 januari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 62:5
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Pernella Vink, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: “Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.” Ezechiël 34: 15-16

Kind in de Gemeente-dienst: Zondag 27 januari is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. In deze dienst willen we na denken over het verhaal van de Goede Herder en het verloren schaap. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Voor de kinderen is er in de bovenzaal van de kerk een verwerking van het verhaal! Neem jij je vriendje of vriendinnetje mee?

Familie Rojas: Beste mensen, ons verlof zit er alweer bijna op. Voor degenen die nog even afscheid willen nemen: iedereen is welkom op maandag 28 januari tussen 15.00 en 17.00 uur, en tussen 19.30 en 21.00 op Oosteinde 36. Groeten, Jorge en Mariëtte Rojas en kinderen.

Eerstvolgende jeugddienst: Volgende week 3 februari zal de eerste jeugddienst van het jaar worden georganiseerd. In deze dienst zal Arie de Rover met ons de Bijbel openen. Naast het luisteren zullen we zingen, bidden en is er tijd om elkaar te ontmoeten. De dienst begint om 14.30 uur. Noteer jij de datum in je agenda?

Agenda:
24-01: Week van gebed 19.30 uur
25-01: Week van gebed 19.30 uur
26-01: Week van gebed 19.30 uur
27-01: JV
28-01: Catechese
28-01: Vrouwenvereniging
30-01: Bij de Bron
30-01: Bijbelstudiekring: 20.00 uur bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, hfst. 5, voorbereiding Sonja
31-01: Immanuël

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. zondag 27 januari luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Lukas 15: 1 t/m 7. Lees ter voorbereiding voor jezelf of in het gezin dit hele hoofdstuk door. Waar gaan deze drie gelijkenissen over? We bidden om een gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 18-01-2019 nagekomen bericht

Week van Gebed: Van 20 t/m 27 januari is er weer de jaarlijkse week van gebed. Zoals ieder jaar willen wij ook dit jaar weer met elkaar bidden. Er worden gebedspunten aangereikt, maar er is ook gelegenheid om zelf gebedspunten aan te geven en er met elkaar voor te bidden. Wij hopen dat dat er zo veel mogelijk mensen komen om met elkaar te bidden. Jezus heeft vele malen over bidden gesproken. Hij zelf bracht vele uren door om tot Zijn Vader in de hemel te bidden. Laten we dan als gemeente één zijn met Hem.
Er is gelegenheid om te bidden in de bovenzaal van de kerk vanaf maandag 21 januari t/m zaterdag 26 januari aanvang 19.30 uur.