Kerkbode 10-01-2020

Zondag 12 januari 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 25:2 n.m. Ps. 21:5
Collecten: In beide diensten: 1. Diaconie (Leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Rosanne de Jong en Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Laten wij volhardend danken en biddend meeleven met elkaar (1 Thes. 1:2). Hierbij denk ik ook aan de afscheidnemende en a.s. nieuwe broeders ambtsdragers en hun gezinnen. Wilt u en jij bidden voor de a.s. Kerkenraadsvergadering D.V. 15 jan.?

Instuif: Beste jongens en meiden op 18 jan. hebben we een spel avond. Ben je ook van de partij? Het belooft spannend te worden. Durf jij de uitdaging aan? Inloop 19.45 start 20.00 uur in ’t Wingerds hof, kosten € 1,50 p.p Hopelijk tot dan! Groetjes de instuifleiding.

Kerst Sing-Ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de kerstoptredens van het projectkoor en de musici. Alle keren mochten we samen met vele bezoekers luisteren naar het Kerstverhaal afgewisseld met koor- en samenzang onder leiding van Matthijs. De totaalopbrengst van beide collecten bedroeg € 980,-, waarvoor enorm veel dank. Matthijs, de organisatie en iedereen, die dit alles mogelijk maakte, bedankt voor de inzet en medewerking. Groet, de Evangelisatiecommissie. (Wil je meedoen met het Paasproject? Meld je dan aan bij Teo: t.hoogendijk@hetnet.nl)

Oliebollenactie: Op 30 dec. is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Met hulp van meerdere medewerkers zijn er 1200 appelbeignets en ruim 3000 oliebollen gebakken. Dit heeft netto € 2.400,- opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking. Ook in 2020 zijn wij weer actief met de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie. Het Rommelmarktcomité.

Oud ijzer actie: Het afgelopen half jaar is er weer voor een prachtig bedrag oud ijzer ingeleverd. De opbrengst bedroeg € 965,- ! Hiermee steunen we als gemeente het zendingswerk wat Mariëtte en Jorge in Guatemala mogen doen. Fijn dat zovelen hieraan bijdragen. Laten we ook in onze gebeden mee leven met Mariette en Jorge en hun gezin. Een hartelijke groet, fam. Stolk.

GZB: De opbrengst van een “Handvol Koren” was € 212,50. Het grootste gedeelte komt ten goede aan een project van de GZB in Syrië die hulp geeft aan slachtoffers van de oorlog. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage.

Agenda:
11-01: Mannenbidstond: aanvang 07.30 uur, loc. stal Westeinde 4, leiding Jan-Willem Stolk
11-01: Oud papier
11-01: De Kroon
12-01: JV
13-01: Catechese
13-01: 18+ gespreksgroep
13-01: Vrouwenvereniging
15-01: Kerkenraadsvergadering
15-01: Bijbelstudiekring: loc. fam. v.d. Vlist, van Tongerenstraat 4, voorber. Teo hfdst. 6 (Rom.5)
16-01: Immanuel
16-01: Passage

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 12 jan. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 1, een brief die in elk hoofdstuk spreekt van de wederkomst van de Koning Jezus Christus! In deze dienst mogen drie broeders bevestigd worden in het ambt en nemen we ook afscheid van broeders die de Heere en de gemeente in de achterliggende periode(s) hebben gediend. We bidden om de zegen van de Heere, voor jong en oud, voor beide diensten op deze van God gegeven rustdag.

M.C. Stehouwer