Kerkbode 03-11-2023

Zondag 5 oktober2023

09.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

18.30 uur: ds. J. Speksnijder (Brandwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 16:6  n.m. Ps. 66:10

Collecten: in beide diensten: 1. GZB najaarscollecte: Bloeiende gemeenten langs de Nijl 2. Kerkbeheer (gastpredikanten)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

   Omzien naar elkaar: Broeder Piet van Herwijnen is weer opgenomen in het ziekenhuis, en voelt zijn krachten afnemen. Ouderling Bart van den Berg is gevallen tijdens een veldrijwedstrijd, en heeft hierbij zijn nekwervel gescheurd. De komende 3 weken moet hij een brace dragen en veel rust houden. Wilt u beide broeders, maar ook alle andere gemeenteleden die ziekte en zorgen kennen, maar niet bij name genoemd worden meenemen in uw gebeden.

   Ambtsdragers verkiezingen: Voor ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof, ouderling Bart van den Berg, en diaken Theo Aantjes zijn geen tegenkandidaten ingediend en zijn hierbij herkozen. Mocht u bezwaar hebben tegen leer en leven van één van deze broeders, dan kunt u dit schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend kenbaar maken bij scriba van Os tot uiterlijk 10 nov.

   Tweede rondgang vrijwillige bijdrage: In de week van 6 t/m 11 nov. krijgt u de brief per post of mail voor de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage. Alle 18 plussers die lid zijn van onze gemeente ontvangen deze brief. Heeft u hem in deze periode niet ontvangen? Graag even laten weten aan Bart Nijhof of Jan van Os. In de komende periode staan er grote plannen voor de deur, zoals de verbouwing van de pastorie. Hierbij zijn de nodige financiële middelen voor nodig. Daarom de vraag aan u/jou om te geven naar draagkracht. Ook uw gebed voor wijsheid in al deze zaken van harte aanbevolen.

   Wintertijd: Vanaf nu beginnen de ochtenddiensten weer om 10.00 uur!

   Ouderenmiddag: Op 8 nov. om 14.45 uur is er ouderenmiddag in ’t Wingerds hof. Mw. V.d. Heiden komt ons alles vertellen over de kraamtijd van vroeger. Zal bij u vast veel herkenning geven. Iedereen hartelijk welkom! Ook als u nog niet eerder bent geweest. Voor vervoer kunt u Anja Vink bellen: tel. 0622380171.  

   Rommelmarkt: Zoals in onze folder aan u is medegedeeld is de Rommelmarktschuur bij de fam. Brand aan het Westeinde 26a niet meer open om spullen te brengen. Wel kunt u daar 1 keer per maand op de 2e zaterdag (tegelijk met het ophalen van het oud papier) uw spullen brengen van 10.00 tot 12.00 uur. Wij hopen u dan ook voor de eerste keer te kunnen begroeten op zaterdag 11 nov. in onze Rommelmarktschuur aan het Westeinde 26a. Het Rommelmarktcomité.

   Mars voor het leven: Op 11 nov. 2023 organiseert Schreeuw om leven de jaarlijkse Mars voor het leven. Samen met duizenden anderen zal er een stille tocht door Den Haag gelopen worden. Samen, met al die andere mensen, laten we weten grote moeite te hebben met de abortuspraktijk in Nederland en dat abortus geen mensenrecht is. De boodschap is recht op leven; ieders leven doet er toe en is van toegevoegde waarde. De Mars voor het leven vind plaats op het Malieveld in Den Haag. Om 11.00 uur zal het podiumprogramma starten en ongeveer een uur later zal er een stille tocht door Den Haag gelopen worden. Busvervoer naar en terug uit Den Haag wordt georganiseerd vanuit de Alblasserwaard. Meer informatie? App of bel met Maarten Baan (0681477472).

   Agenda:

05-11: Koffiedrinken na de ochtenddienst

06-11: Vrouwenvereniging

07-11: Jonge stellen/vrijgezellen krin

07-11: Catechese

07-11: De Vuursteen

08-11: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof

08-11: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

08-11: Bijbelstudiekring

   Ten slotte: De vragen die we tijdens de preek zondag ochtend mee kregen van dominee Menkveld: Waarom vertrouw ik in de nood op God? En de tweede vraag: Waarom heb ik ontzag voor God en Zijn regels? Vragen om over na te denken en te herkauwen in de komende week.

Met een hartelijke groet van uw Kerkenraad.