kerkbode 10-11-2023

Zondag 12 november 2023
10.00 uur: ds. P.D. Teeuw (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)
Voorzang: v.m. Ps. 146:1 n.m. Ps. 16:6
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (schreeuw om leven) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna de Haan en Willemijn Kuiper
Omzien naar elkaar: Overleden: Op woensdag 1 november is overleden dhr. Pieter Cornelis van Herwijnen in de leeftijd van 59 jaar. De begrafenis heeft afgelopen woensdag plaats gevonden. Op de rouwkaart staat de tekst uit 2 Korinthe 12:9: “Mijn genade is u genoeg”. Na een langdurige ziekte mogen deze woorden klinken en een ieder kan daar ook zijn steun en kracht uit halen. We bidden voor Corrie, kinderen en verdere familie in deze tijd van rouw.
Jubileum: Wim de Haan en Barbara de Groot mochten 30 oktober gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn. We willen Wim en Barbara samen met hun kinderen van harte feliciteren met deze mooie mijlpaal. “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie maar de meeste van deze is de liefde”. 1 Korinthe 13 vers 13.
Zingen na de avonddienst: De volgende liederen (alle verzen) uit Weerklank worden gezongen: 423, 349, 364, 419, 459 en 385.
Oud papier: In het 2 e kwartaal van dit jaar hebben we het mooie bedrag van €342,60 mogen ontvangen met het ophalen van het oud papier in ons dorp. Wij bedanken een ieder hiervoor, die hier aan bijdraagt! Met dit mooie bedrag kunnen er veel activiteiten mogelijk gemaakt worden binnen de clubs, Instuif en Kind in de Gemeente.
Agenda:
11-11: WoW in de schuur van Jelle om 07.30 uur, voorber. René Pelikaan
11-11: Oud papier (Johan Brandwijk en Jan de Haan)
11-11: Rommelmarktschuur open van 10.00-12.00 uur
12-11: Zingen na de avonddienst
13-11: Mannenvereniging
14-11: Catechese
15-11: Vrouwenbidstond: Van Tongerenstraat 4, voorber. Rianne
15-11: Kerkenraadvergadering
16-11: Immanuel
Ten slotte: Vragen om over na te denken na aanleiding van de preek van zondagmorgen 5 november over Psalm 25 1. Op welke punten spreekt de situatie van David ons aan? 2. Herkennen we Davidsbidden om Gods wegen en paden te leren en waardoor? 3. Wat betekent de pleitgrond van Davids gebed voor u/jou? 4. Zijn voor ons Gods wegen en paden duidelijker dan ze voor David waren?
Hartelijke groet,
Uw kerkenraad