Kerkbode 1 december 2023

Zondag 3 december 2023
10.00 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht) (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht) (Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 118:1  n.m. Ps. 105:3

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Mercy Ships) 2. Kerkbeheer (orgel) 3. H.A. collecte ( Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden)
Oppas: Nathalie de Jong en Nadia Vink  

   Omzien naar elkaar: Mevr. Stuij-van Hattem mocht weer thuis komen vanuit het ziekenhuis. Haar situatie blijft zorgelijk.

Vorige week is Maarten Boot, zoon van onze pastorale werker Marinus Boot opgenomen in het ziekenhuis met een hersenvlies ontsteking. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Ps 37:5.

Huwelijksjubileum: Afgelopen maandag 27 nov. waren Aart en Sonja de Jong-Slingeland  25 jaar getrouwd. Dankbaar mogen ze terugkijken samen met hun kinderen op deze mooie dag. Via deze weg willen we hen van harte feliciteren, en Gods zegen toe wensen.

   Vanuit de diaconie: In de achterliggende periode hebben we als diaconie een caravan geschonken gekregen. Hier zijn we erg dankbaar voor! Deze willen we inzetten voor de jaarlijkse pop-up camping in Oud-Alblas. Als u nog andere doelen weet waar we deze caravan voor in kunnen zetten meldt dit dan even bij één van de diakenen.

   Verspreiden kerstmagazine: Iets wat persoonlijk voor je gemaakt is, moet eigenlijk ook persoonlijk overhandigd worden, toch? De Evangelisatiecommissie zoekt enthousiaste mensen die willen meehelpen bij de verspreiding van het Kerstmagazine op 19 en 20 december. Het magazine wat door en voor mensen uit Wijngaarden gemaakt is. Heb jij een paar uurtjes over om deel uit te maken van dit waardevolle project? Laat het ons weten. Laten we voorkomen dat de boodschap van liefde en vrede in de brievenbus blijft liggen. Meehelpen? Aarzel niet en neem contact op met Arja, Rianne, Suzanne of Maarten. 

   De Wingerdknopjes: Zaterdag 9 dec. Is er in de kerk van Wijngaarden een Kerstzangavond met de Wingerdknopjes met als thema: Het beste Nieuws journaal “Kersteditie”. Aanvang 19.00 uur, deuren open om 18.30 uur. Na afloop collecte bij de deur voor de onkosten en warme chocolademelk. Hartelijk welkom!

 Agenda:

04-12: Vrouwenvereniging

06-12: Bij de Bron

   Ten slotte: Zondag wordt het sacrament van het Heilig avondmaal bediend. ‘s Morgens aan de tafel, en ’s avonds vanuit de banken. Zondag ochtend 26-11 preekte proponent Teeuw uit Hebreeën 10 vers 1 tot 4. Wat kunnen we leren vanuit de oude wetten? Lees dit schrift gedeelte nog eens na, en of luister de preek nog eens terug voor wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Goed om te overdenken in de week van voorbereiding.

Hartelijke groeten,
De kerkenraad.