kerkbode 8 december 2023

Zondag 10 december 2023
10.00 uur: prop. Dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk
18.30 uur: ds. G.J. Roest (Gouda)
Voorzang: v.m. Ps. 150:1 n.m. Ps. 118:1
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
Oppas: Willeke v.d. Berg en Daniëlle de Jong
Omzien naar elkaar: Magda Romijn is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. onverklaarbare pijn in haar nek. Na een aantal dagen is de pijn minder geworden en mocht ze weer naar huis.
Maarten Boot mocht ook weer uit het ziekenhuis komen. Ook zijn situatie blijft nog zorgelijk. Komende week krijgt hij nog onderzoeken en mogen we hopen en bidden voor beiden een spoedig herstel.
Huwelijksjubileum: Afgelopen dinsdag 28 nov. waren Arie en Dicky de Kluiver
50 jaar getrouwd. Het is een rijke zegen dat God door alles heen jullie spaarde en bewaarde voor elkaar in de afgelopen 50 jaar. Via deze weg willen we Arie en Dicky van harte feliciteren, en Gods zegen toe wensen.
Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er 2 x € 50,- ontvangen voor de kerk.
Diaconie: Vanaf D.V. 15 dec. worden er door vrijwilligers weer fruitdozen rond gebracht. Dit jaar krijgen alle weduwen en weduwnaars een fruitdoos. Ook alle echtparen die 80 jaar of ouder zijn en de langdurig zieken van de gemeente.
Zingen na de avonddienst: Weerklank. 14:1,4,7/ 103: alle verzen / 109: 1,3,5/ 60: 1,3,4/ 36:alle verzen / 101:1,2,5,7.
Vleesactie Willem & Mariette Jonkers: De gehouden vleesactie, voor het werk van Willem & Mariette Jonkers, voor hun werk bij MAF, heeft een bedrag van ruim €6100,- opgebracht! Dit is mede dankzij de vele bestellingen die we hier in ons dorp mochten ontvangen. Allen daarvoor hartelijk dank! Hartelijke groet, Wessel & Jannet van den Berg.
Ouderenmiddag: D.V. 13 dec. om 14.45 uur hopen we onze Kerstmiddag te vieren in ’t Wingerds hof. Dhr. Boot houdt een meditatie, na de pauze komt kinderkoor de Parels voor ons zingen. We hopen op een mooie middag in deze adventstijd. Wilt u opgehaald worden, bel dan naar Anja Ving, 06-22380171. Iedereen hartelijk welkom!
Jonge stellen/vrijgezellen kring en bijbelstudiekring: Woensdagavond 13 dec. komen de jonge stellen en vrijgezellen kring samen met de bijbelstudiekring om een avond gezamenlijk te hebben. Deze avond bespreken we de preek van zondagochtend 10 dec. naar aanleiding van vragen door de dominee meegegeven. De avond begint om 20.00 uur en hopen we rond 22.00 uur af te sluiten. Een ieder heel hartelijk welkom bij Anita van de Vlist, op de schuurzolder.
Agenda:
09-12: WoW: 07.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Jan Willem Stolk
09-12: Ophalen oud papier ( Simon Stuij en Joas Hoogendijk)
09-12: Rommelmarktspullen wegbrengen tussen 10.00-12.00 uur
09-12: Uitvoering de Wingerdknopjes: 19.00 uur in de kerk
09-12: Café de Kroon
10-12: Zingen na de avonddienst
10-12: JV
12-12: Catechese
12-12: De Vuursteen
13-12: Vrouwenbidstond: voorber, Andrea
13-12: Ouderenmiddag
13-12: Jonge stellen/vrijgezellen kring/bijbelstudiekring
14-12: Immanuel
Ten slotte: De Heere God stuurt soms engelen om een boodschap naar de aarde te brengen. Maar hij gebruikt ook mensen om Zijn woorden door te geven. De priester Zacharias bijvoorbeeld. De Heere had de priesters uitgekozen om de mensen te helpen om de Heere te dienen. Ze brachten offers om de zonden van de mensen te verzoenen. Ook leerden ze het volk om Gods wet te houden. Eigenlijk lijken priesters en engelen wel een beetje op elkaar. In Handelingen 7:53 staat dat het volk de wet heeft gekregen door de dienst van de engelen. En in Openbaring kun je lezen dat de engelen dienen in de
tempel van God. Maar hoe belangrijk ze ook zijn, één ding kunnen ze niet. Ze kunnen het niet goed maken tussen God en de mensen. Daarvoor moest de Zoon van God Zelf naar de aarde komen. En het mooie is, Jezus vertelt ons niet alleen hoe we de wet moeten houden, zoals de priesters. Hij draagt ook de straf die wij hebben verdiend, omdat we de wet niet kunnen houden. Daarom is Jezus het waard dat we Hem aanbidden, net als de priesters en de engelen. Een gezegende adventstijd toegewenst.
Hartelijke groeten,
De kerkenraad .