Kerkbode 18-09-2020

Zondag 20 september 2020
09.30 uur: ds. J.C. Breugem (Boven-Hardinxveld-Giessendam) – Oost
18.30 uur: ds. A. de Fijter (Ottoland-Goudriaan) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 116:1 n.m. Ps. 17:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: We zijn dankbaar dat dhr. J. van Driel na een ziekenhuis opname en revalidatie weer thuis mocht komen. Zorgen zijn er bij heel wat gemeenteleden en dorpsgenoten. We denken o.a. aan dhr. Ruisbroek, die tobt met gezondheid en het ouder worden. De Heere zij eenieder in alle dingen nabij.

Catechese: In deze week hebben de jongeren van 12 t/m 17 jaar een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de catechese die zal beginnen D.V. maandag 5 okt.
12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de bovenzaal, 15-17 jaar aanvang 19.00 uur in de consistorie. Ook voor alle jongeren van 18 jaar en ouder is er de gelegenheid om samen in gesprek te gaan over het geloof in God. Wij starten om 20.00 uur in de bovenzaal. Hartelijk welkom!

Belijdenis: Inmiddels ben ik al met enkele gemeenteleden over dit onderwerp in gesprek. Voor een ieder, jong en ouder ben ik beschikbaar om door te denken / praten / mailen. Samen zoeken naar een weg om te leren over de Heere en te groeien in het geloof. Wat de tijden van belijdeniscatechese betreft, we zoeken als groep samen naar tijdstippen om elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord. Geef je op via mail of bel met je vragen naar ds. M.C. (Marco) Stehouwer, mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Welkom!

Bijbelkring: D.V. woensdag 14 okt. hopen we in dit nieuw seizoen te starten in de grote zaal van ’t Wingerds hof, waar we alle ruimte hebben om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “Drama, spanning en vernieuwing”, Bijbelstudies uit Nehemia, ds. J.W. Verboom, uit de Artios-serie, uitgeverij Jongbloed. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik het materiaal op tijd kan bestellen. Opgave via mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 -701409. Welkom!

Ouderenmiddag: D.V. 23 sept. hopen we als ouderen elkaar weer te ontmoeten in ’t Wingerds hof. Namens de stichting “Als kanker je raakt” zullen de dames Helga Klören en Anneke Plaisier een presentatie voor ons houden. Als u vervoer nodig hebt mag u bellen naar Joke Koorevaar, tel. 417642. Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom! We beginnen om 14.45 uur.

Vakantie Bijbel Club: Wij willen als commissie bekend maken dat de Vakantie Bijbel Club (als de corona-maatregelen niet veranderen) in de herfstvakantie door gaat! Houden jullie 20 en 21 okt. alvast vrij? Verdere informatie volgt nog.

Agenda:
23-09: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur
23-09: Bijbelkring: aanvang 20.00 uur
24-09: Immanuel

Ten slotte: D.V. 29 sept. zullen twee gastvoorgangers het Woord bedienen. Voor thuisluisteraar en kerkgangers bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 11-09-2020

Zondag 13 september 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:13 n.m. Ps. 61:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. Heilig Avondmaal collecte: Trans World Radio
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper, Saskia de Jong en Elise Leeuwis

Openlucht-dienst: aanvang 15.00 uur op het voetbalveld

Omzien naar elkaar: Ook in onze gemeente en op ons dorp zijn er jongeren en ouderen die “mantelzorger” zijn. Dagelijkse zorg dragen voor de directe naaste in het gezin of de familie kan een zware weg zijn. Laten we in deze dingen ook naar elkaar omzien en de liefde van God uitleven door elkaars lasten heel praktisch te dragen. Vraag jezelf af: hoe kan ik vandaag mijn naaste dienen?
Verhuisd: de familie Brugmans deelt met ons dat zij verhuisd zijn naar het Westeinde nr.27. Wij wensen Rien, Ria, Jeftha en Sarah de nabijheid en zegen van God toe in deze nieuwe woning.

Rond het Heilig Avondmaal: Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” … door het geloof zie je in brood en in wijn Jezus Christus onze Levende hoop! In zowel de morgen als de avonddienst van D.V. 13 sept. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Alleen de dingen gaan anders, want wij kunnen gezien de huidige coronamaatregelen niet lopen door de kerk. Allereerst is het verstandig om aan de wijkindeling Oost-West vast te houden en vragen wij de mensen die het Avondmaal willen gebruiken om NIET op het orgelbalkon te gaan zitten. De bedoeling is dat iedereen, die verlangt het Avondmaal te gebruiken, op de uitnodiging reageert door te gaan staan op de eigen plaats, daarna zullen brood en wijn uitgedeeld gaan worden door de ambtsdragers. Mondeling zal stap voor stap het één en ander toegelicht worden, zodat alles in goed orde mag verlopen. Vanzelfsprekend (!) is het dat beide diensten, bediening en dankzegging, bij elkaar horen. Ook de lezing van het formulier zal daarvan uitgaan. We bidden dat het sacrament tot versterking en opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van Jezus Christus gebruikt mag worden.

Vanuit de pastorie: Allereerst een hartelijk dank voor elke vorm van meeleven vanwege de plotselinge opname in het ziekenhuis van mijn vrouw Sandra. Inmiddels thuisgekomen gaat het steeds een stukje vooruit. Dank aan de Heer van ons leven!
Vanwege deze onverwachte omstandigheden is het beroep van de Hervormde Gemeente Zegveld later gebracht en wel op jl. vrijdag 4 sept. Uiterlijk 25 sept. zal het besluit daarop genomen moeten zijn. Ook in deze dingen weten wij ons afhankelijk van Gods Geest.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er 50 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Zondag openlucht-dienst: Zondagmiddag staat de openlucht-dienst gepland op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “How great is our God!” De dienst begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur is de inloop. Jong en oud van harte welkom! Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de kerk. Vanwege de Corona-maatregelen zijn er in de kerk maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Houd hiervoor de website van de kerk in de gaten.

Verkoopactie Rommelmarkt Wijngaarden: We mogen terugkijken op een gezellige verkoopactie met een mooie netto-opbrengst van €2.560, = welke geheel is bestemd voor de Hervormde Kerk in Wijngaarden. Alle kopers, pannenkoekenbaksters, inpakkers, bezorgers en leveranciers van melk, eieren, fruit en kaas heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Onze eerstvolgende activiteit is de oliebollenactie eind december van dit jaar. Hopelijk tot dan.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 26 en 27 sept. hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Wilt u de datums vrij houden en de kerkbode berichten in de gaten houden.

Gemeenteagenda: Als bijlage vindt u bij deze kerkbode de gemeenteagenda 20/21. Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud! Bewaart u deze agenda op een goed plaatsje?

Agenda:
11-09: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
12-09: Oud papier ( Teo Hoogendijk en Jelle Duister)
17-09: Passage: “God bewaart Zijn kerk”, ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht

Ten slotte: D.V. 13 sept. mag het Heilig Avondmaal bediend worden in beide diensten. We luisteren daarbij ook naar het Woord van God vanuit Hebreeën 11:1-16. Mooi is het als in de gezinnen of aan tafel thuis al eens de geschiedenissen van Kaïn en Abel, Henoch en/of Noach gelezen zijn. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 04-09-2020

Zondag 6 september 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 42:5
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (doelcollecte) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Dinsdag 8 september 2020
11.00 uur: Trouwdienst van Kees Blokland en Heleen Boot
Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Omzien naar elkaar: Afgelopen vrijdag moest mijn vrouw Sandra plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis waar een longembolie werd vastgesteld. Inmiddels mag ze weer thuis zijn en is herstellende, we zijn er de Heere dankbaar voor! We bidden om Gods nabijheid en zegen voor allen die in ziekte en zorgen zijn.

Belijdenis: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, …” Hebreeën 10:23a. Hoe duidelijk worden wij hier aangesproken, jong en oud. Overweeg het doen van belijdenis toch alstublieft eens biddend met de Heere! … Wilt u, wil jij met mij doorpraten over het doen van belijdenis, neem dan contact met mij op. Want ook in het nieuwe seizoen hopen we te starten met een nieuwe groep om samen voorbereidingen te doen tot het uitspreken van de openbare geloofsbelijdenis D.V. 2021. Iedereen, ca. 250 doopleden van onze gemeente (!), is hierbij geroepen en uitgenodigd. Graag vooraf per mail opgeven.

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal. We doen dat deze keer in de kerk zodat we ons kunnen houden aan de 1,5 meter afstand richtlijn. We komen samen D.V. woensdag 9 sept. om 20.00 uur, hartelijk welkom! Op diezelfde avond zal er van 19.30-20.00 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 30 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!
Vacatures kerkenraad: Volgens rooster zijn aan het einde van dit jaar diaken P. van Driel en ouderling M. Wervenbos aftredend en niet herkiesbaar. Beiden hebben dan drie termijnen in de kerkenraad volgemaakt. De vacature van ouderling J.M.A. Bakker staat nog open van vorig jaar en in sept. stopt hij definitief i.v.m. het starten van een studie theologie. Om de continuïteit binnen de kerkenraad zo veel mogelijk te waarborgen, stelt de kerkenraad voor dit jaar te proberen twee vacatures (een diaken en een ouderling) te vervullen. Ouderling/scriba M. Wervenbos zal dan een jaar langer aanblijven als daar geen bezwaren tegen worden ingediend. Belijdende leden vragen we namen in te dienen van manlijke lidmaten die zij geschikt achten om diaken of ouderling te worden. Indien er geen tegenkandidaat wordt gesteld voor ouderling Wervenbos zal hij nog maximaal een jaar deel uitmaken van de kerkenraad. Namen voor de vacatures van een diaken en een ouderling kunnen per ambt, schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk 18 sept. worden ingediend bij de scriba Burg. Topstraat 8. Uit de ingediende namen stelt de kerkenraad dubbeltallen op. Een lijst met namen van lidmaten hangt in de hal van de kerk of is op te vragen bij de scriba.
De verkiezingsavond is gepland op DV dinsdag 6 okt. Van harte bevelen we de vervulling van de vacatures in uw en jouw voorbede aan.

Agenda:
09-09: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
09-09: Bezinning op het Heilig Avondmaal om 20.00 uur in de kerk

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 6 sept. lezen wij ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal
het eerste deel van het formulier. Het Woord van God komt in deze dienst tot ons vanuit
Hebreeën 10:19-39. Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 28-08-2020

Zondag 30 augustus 2020
09.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk) – West
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen (Schelluinen) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 135:12 n.m. Ps. 56:5
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (schoolproject in Kenia) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Sonja en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: Met dhr. J. van Driel mag het langzaam wat vooruitgaan waardoor hij deze week het ziekenhuis mocht verlaten. Wel is hij nu nog niet thuis maar voor revalidatie gegaan naar de Amstelstaete, Plantageweg 3, 3333GZ te Zwijndrecht. We bidden om kracht en de nabijheid van God voor hem en allen die hem lief zijn.
Kees Blokland en Heleen Boot hopen te gaan trouwen D.V. dinsdag 8 september in het gemeentehuis te Sliedrecht. De dienst waarin zij Gods zegen mogen ontvangen begint om 11.00 in de Hervormde kerk te Wijngaarden. Wij feliciteren dit bruidspaar van harte en wensen hen Gods nabijheid toe over hun verdere levensweg. Kees en Heleen gaan wonen in Noordeloos.

Verkoopactie Rommelmarkt Wijngaarden: Vorige week zijn de bestelformulieren voor de verkoopactie op zaterdag 5 sept. bij u in de brievenbus gedaan en hopen deze voor zaterdag 29 aug. ingevuld bij u op te mogen halen. Ook is het nog mogelijk tot donderdag 3 sept. te bestellen via onze website: www.rommelmarktwijngaarden.nl Onze pannenkoekenbakkers, fruitinpakkers en kaassnijders zijn er helemaal klaar voor, dus geef gerust onze website door aan uw vrienden en contacten op WhatsApp en andere sociale media. Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling.

Openlucht-dienst 13 september: Zondag 13 sept. zal er door de EZC (Evangelisatie en Zendings-commissie) een speciale dienst worden georganiseerd op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “How great is our God!” De spreker van deze dienst zal Jos Refo zijn. Jos is in het dagelijkse leven werkzaam bij de Hoop en heeft ons een héél bijzonder verhaal te vertellen! De jeugddienst-band zal ons meenemen door het mooie en volle programma. Deze dienst begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur ben je welkom om een plekje op het voetbalveld uit te zoeken. Tip: Neem een stoel mee zodat je lekker kan zitten. Neem je je buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom! Ps. Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de kerk. Echter zijn hier (vanwege de Corona-maatregelen) maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en mag er niet mee gezongen worden. Houd hiervoor de website van de kerk in de gaten.

Agenda:
28-08: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
02-09: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 30 aug. mogen twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Vanwege het op 28 aug. door de hervormde gemeente Zegveld uitgebrachte beroep zal ik aldaar op deze zondag voorgaan. Terwijl ik ’s avonds een ruilbeurt afgesproken heb met collega Veldhuijzen uit Schelluinen. Hebreeën 10:25a “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, …”. Het is mijn gebed dat overal waar het Woord opengaat het mag gaan om Jezus alleen!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 21-08-2020

Zondag 23 augustus 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang-Capelle) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 43:5 n.m. Ps. 43:4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marit de Groot en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: In het ziekenhuis te Dordrecht verblijft nog Dhr. J. van Driel. Zijn situatie mag iets vooruitgaan en we bidden dat de Heere hem is alles nabij en goed wil zijn. Ook denken we aan anderen die in verdriet, zorgen en nood zijn. “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” Hebreeën 10:23

Noodhulp in Beiroet: zo is de kerk een schuilplaats. Komende zondag zijn de diaconie collectes bestemd voor Tear. In alle chaos die de explosie in Beiroet achterlaat, staan lokale kerken op. Ze komen samen met hun partner in Libanon in actie om praktische hulp te verlenen, maar ook om te delen wat zij zelf zien: er is hoop. Zelfs in de diepste duisternis.
Tear steunt haar lokale partner Merath en de kerken waar Merath mee samenwerkt. Hun kracht is dat ze midden in de gemeenschap staan: ze weten wat er speelt en wat er nodig is. Noodhulp is hard nodig, voor zowel de inwoners van Libanon als Syrische vluchtelingen die in de stad verblijven en geraakt zijn. Geeft u ook? De diaconie zal in ieder geval het collectebedrag verdubbelen.

Ten slotte: Fijn dat we elkaar weer mochten ontmoeten rondom het Woord j.l. zondagavond: Christus is de Overwinnaar! Op D.V. zondagmorgen 23 augustus pakken we de draad weer op in het luisteren naar Gods Woord uit de Hebreeën nu hoofdstuk 10 vers 1 t/m 18. We bidden om rijk gezegende erediensten voor thuisluisteraar en kerkganger, voor jong en oud!

M.C. Stehouwer