Kerkbode 24 mei 2024

Zondag 26 mei 2024

9.30 uur: ds. R. v.d. Knijff (Molenaarsgraaf, belijdenisdienst)

18.30 uur: ds. R. v.d. Knijff (Molenaarsgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 30:1 n.m. Ps. 87:3

Collecten: 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten)

Oppas: Wilma Nijhof, Elise Leeuwis en Lennard de Groot

   Belijdenisdienst: In de ochtenddienst van 26 mei zullen Jan de Haan en Daniëlle de Jong belijdenis van het geloof doen. We zijn dankbaar dat zij dit met volle overtuiging mogen doen in het midden van onze gemeente. Mogen ze met hun ‘’ja woord” ook bij anderen, jong en oud, het verlangen opwekken om het nieuwe seizoen belijdeniscatechese te volgen, waar er nu al 3 personen zich voor hebben opgegeven.

   Grote schoonmaak kerk: We doen graag nog een extra oproep om mee te helpen met de grote schoonmaakbeurt in de kerk. Maandagavond 27 mei vanaf 18.30 uur dinsdagmorgen 28 mei vanaf  9.00 uur. Vele handen maken licht werk. Vriendelijke groet, het schoonmaak-en kostersteam.  

   Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er 1 x € 30,- en 1 x € 20,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

27-05: kerk schoonmaak (va. 18.30 uur)

28-05: kerk schoonmaak (va. 9.00 uur)

29-05: Bijbelstudiekring

   Ten slotte: Gratis geld! Er was eens een evangelist die een groep mensen iets wilde uitleggen over de betekenis van geloven. Hij pakte een briefje van 200 euro uit zijn zak en vroeg aan de mensen die bij hem stonden wie het wilde hebben. Er waren verschillende reacties. Een deel van de mensen vertrouwde de evangelist niet, anderen dachten dat er iets achter zou zitten of dat hij een grap maakte. Het leek alsof er niemand was die het geld wilde hebben. Totdat er toch een jongen was die naar de evangelist toeliep en tegen hem zei dat hij het geld wel zou willen hebben. De evangelist keek de jongen vriendelijk aan en zei “Alsjeblieft, jij mag het houden.” Dankbaar nam de jongen het geld aan. Ademloos wachten de mensen af wat er nu ging gebeuren. Maar er gebeurde niets. “Mag hij het geld houden?”, vroegen sommigen. “Natuurlijk”, zei de evangelist. “het zou toch niet eerlijk zijn als ik iets wat ik eerst gegeven heb, weer zou afnemen?” “Als ik geweten had dat u het echt meende dan had ik het geld ook aangepakt”, zeiden anderen. “Ik heb het jullie eerlijk aangeboden”, zei de evangelist, “maar er was verder niemand die het geld wilden hebben.” De mensen beseften maar al te goed dat alleen zij zelf er de oorzaak van waren dat ze het geld dat hun gratis aangeboden werd, niet hadden gekregen. Niemand had het gratis geld in ontvangst genomen, behalve die ene jongen. Hij geloofde eenvoudig wat de evangelist zei en ging met het geld naar huis. God biedt veel meer aan dan slechts geld. Hij gaf het mooiste en kostbaarste wat hij heeft: Zijn Zoon. En wij kunnen dat geschenk ontvangen door het geloof. Want zo lief heeft God de wereld (er staat niet: “de uitverkoren mensen”) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). Geloven betekent: vertrouwen. Iedereen die zijn of haar vertrouwen op de Heere Jezus stelt die gaat niet verloren, maar wordt voor eeuwig behouden. Geloof(t) u/jij dat ook?

Hartelijke groet, De kerkenraad

Kerkbode 17 mei 2024

Zondag 19 mei 2024 – Eerste Pinksterdag

9.30 uur: ds. D.C.G. v.d. Kraan (Stolwijk, bed. H. Doop)

18.30 uur: ds. W. van Weelden (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 87:3 n.m. Ps. 150:3

Collecten: 1. Diaconie (GZB Pinkstercollecte) 2. Kerkbeheer

                    (verbouwing pastorie)

Oppas: Josien Kuiper, Anna de Haan en Willemijn Kuiper

   Omzien naar elkaar: Bid voor elkaar in deze week voor Pinksteren dat mensen voor  het eerst of opnieuw voor Jezuskiezen, en vervuld mogen worden met de Heilige Geest.

   Doopdienst: D.V. zondag 19 mei zal in de ochtenddienst de doop worden bediend aan Jozua Bakker.

   Eerste rondgang vrijwillige bijdrage. In de week van D.V. 20 t/m 25 mei worden de brieven bezorgd per post of verstuurd per mail en/of hopen wij bij u langs te komen voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage t.b.v. de instandhouding van onze kerk. We bevelen deze rondgang in uw aandacht en gebeden aan. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.

   Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland op D.V maandag 27 mei voor de mannen, vanaf half 7 ’s avonds. Dinsdag 28 mei voor de vrouwen, vanaf 9 uur ’s morgens. Voor koffie en koek wordt gezorgd. Met elkaar willen we de kerk weer laten stralen. Helpt u mee? Met vriendelijke groet, het schoonmaak- en kostersteam.

   Gemeente avond: Om alvast is uw agenda te noteren! D.V. 20 juni wordt er een gemeenteavond gehouden over de pastorie. Deze wordt dan ook gehouden om 20.00uur in de pastorie zodat u een beeld heeft van hoe het er nu uit ziet. Ook worden dan de plannen van hoe het eruit komt te zien gepresenteerd. Tijdens deze avond willen we een aantal mogelijkheden bespreken voor de financiering van deze plannen.

   Agenda:

18-05: Café de Kroon

22-05: Vrouwenbidstond: voorber. Carin (loc. Arja, Dr. Ingelsestr. 3)

   Ten slotte: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon (Hebr. 1:1).De preek van zondagochtend ging over de roepstem van God. Bij deze preek werden enkele vragen meegegeven voor de preekbespreking, maar die kunt u zelf ook thuis nog eens (samen) overdenken.

1. Hoe spreekt God tegen jou?

2. Hoe komt het dat je de stem van God zo moeilijk verstaat?

3. Wat kun je doen om de stem van God beter te verstaan?

4. Wanneer heb je voor het eerst, en wanneer voor het laatst de stem van God gehoord?

Hartelijke groet,

                                    De kerkenraad

Kerkbode 10 mei 2024

Zondag 12 mei 2024

9.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

18.30 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 1:2 n.m. Ps. 1:3

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (onderhoud orgel)

Oppas: Marjolein Breedveld en Rosanne de Jong

   Omzien naar elkaar: Roel Visser mocht weer thuis komen vanuit het ziekenhuis. Dankbaar dat de operatie goed mocht gaan. Ook werd hij erg bemoedigd door het medeleven vanuit de gemeente. We denken ook aan het gezin van Aart en Sonja de Jong-Slingerland en hun kinderen, nu de vader van Sonja vorige week is overleden. We bevelen deze gezinnen aan in uw gebeden.

   Huwelijk: We ontvingen bericht van het voorgenomen huwelijk van Lars de Jong en Talitha Vink. Zij beloven elkaar trouw op D.V. donderdag 18 juli. Gods zegen vragen ze over hun huwelijk in de kerk van Wijngaarden om 13.45 uur. Lars en Talitha gaan wonen aan de Lekdijk 343, 2957 CN Nieuw-Lekkerland. We wensen hen van harte Gods zegen toe op de voorbereiding van hun huwelijk.

   Doopzitting: Zondag 19 mei zal in de ochtenddienst een doopdienst worden gehouden. Ouders die hun kind willenlaten dopen, kunnen dit doorgeven aan de scriba.

   Zingen na de dienst: We zingen liederen die in het teken staan van Hemelvaart uit Weerklank. Liednrs.: 450: 1 ,2, 4 en 5  –  185: alle 2  –  186: 1, 2 en 4  –  189: 1, 3, 4 en 5  –  191: alle 3  – 443: hele lied. Zing(t) u/jij ook mee?

   Oud papier: In het 1e kwartaal van 2024 hebben we weer het mooie bedrag van € 332,40  mogen ontvangen met het ophalen van oud papier. Als Jeugdraad zijn we blij om deze bedragen te mogen ontvangen, en kunnen er veel activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen en jeugd binnen het dorp. Allen hartelijke dank!

   Israël en de gemeente: Jodenhaat is van alle tijden. Er is geen volk ter wereld zo verjaagd, geplaagd en onderdrukt als het Joodse volk. Ook in het licht van het huidige conflict in Israël steekt die haat weer de kop op. De boosheid, frustratie en haat die naar boven komen, zijn ongekend. Er komen zoveel emoties los dat (volgens het CIDI) antisemitisme wereldwijd sinds 7 oktober 2023 met 818% is gestegen. Waarom is dat toch? Waarom blijft die terugkerende haat bestaan – dezelfde haat die we zagen bij de Farao, de Amalekieten, Haman, Hitler en die we nu zien bij Iran en Hamas. En helaas ook in ons eigen land. Deze haat komt voort uit een diepgewortelde afkeer van de God van Israël. In Genesis 12 staat: “Ik (God) zal zegenen wie u (Israël) zegenen en Ik zal vervloeken wie u (Israël) vervloeken.” Het is van groot belang dat de gemeente achter het Joodse volk staat. Het was een enorme vreugde om enkele weken geleden de Joodse rabbijn Naki Yitzchak in onze gemeente in Wijngaarden te hebben die uit de Thora voorlas! En we begrepen dat Naki Yitzchak dat zelf ook heeft ervaren. Hij wil graag op deze manier en op deze plek, zijn dankbaarheid uiten aan ieders aanwezigheid, steun en vrijgevigheid die hij en zijn stichting hebben ontvangen die avond! Het is essentieel om een brug van steun en bemoediging te slaan. Israël kan niet los gezien worden van de Bijbel. Jezus was Joods, evenals Paulus, Petrus en Johannes. De Bijbel is een oer-Joods boek, waarbij bijna de hele Bijbelse geschiedenis zich afspeelt binnen de huidige grenzen van Israël. God heeft met Israël een verbond zoals hij met geen ander volk heeft, en er staan nog geweldige dingen te gebeuren met Israël. Romeinen 9:4 zegt: “Dat zijn de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie Hij Zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken.” Het heil is allereerst voor de Jood, en daarna voor de Griek (voor ons). Na overleg met de kerkenraad is een nieuwe commissie opgericht: Israël en de gemeente. Deze commissie zal meerdere keren per jaar thema-avonden of een thema-dienst organiseren. Verdere informatie zal te zijner tijd worden vermeld in de kerkapp en kerkbode.

Met hartelijke groeten namens de commissie, verbonden met de God van Israël, Joke Roodenburg, Elske Baan en Maarten Baan.

   Agenda:

11-05: Mannenbidstond WoW: leiding Maarten Baan (loc. Schuur Jelle)

           Oud papier (Karsten Breedveld en Bart de Groot)

           Rommelmarktschuur: 10.00 en 12.00 uur

12-05: Zingen na de dienst

15-05: Kerkenraadsvergadering

            Bijbelstudiekring

 16-05: Jonge stellen/vrijgezellenkring

   Ten slotte: Hartelijke groet namens,

                                                       De kerkenraad

Kerkbode 3 mei 2024

9.30 uur: ds. R.W. van Mourik (Alblasserdam)

18.30 uur: ds. M. Dubbeldam (Hardinxveld-Giessendam)

Voorzang: v.m. Ps 42:5 n.m.GdH:1

Collecten: 1.Diaconie (MAF – Papoea) 2. Kerkbeheer (energiekosten)

                   3. Extra kerkbeheer

Oppas: Jurian Bakker, Ellis en Siem Kuiper

Donderdag 9 mei 2024 – Hemelvaartsdag

9.30 uur: ds. J. van Dijk (Ridderkerk)

Voorzang: Ps. 47:3

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Oppas: Jannie Aantjes en Anna Ruisbroek

   Geboren: In het gezin van Wessel en Jannet van den Berg (Hof van Brederode 1) is een zoon en broertje geboren. Hij kreeg de naam Thijmen Maarten. Thijmen is het broertje van Wietze. We dragen dit gezin op in gebed gezien de zorgen die er zijn rondom zijn gezondheid. Thijmen ligt de komende weken in het Erasmus MC op de IC en heeft al een operatie ondergaan. Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen (Ps. 116: 1,2). De berijmde versie zongen we zondagochtend voor Thijmen als dank en bemoediging in de komende spannende periode die dit gezin tewachten staat.

   Omzien naar elkaar: Roel Visser zal a.s. donderdag worden of inmiddels zijn geopereerd. Het is de bedoeling om het plekje op zijn lever weg te branden. Dankbaar geeft hij aan dat hij rust en kracht ervaart van God.

   Ochtenddiensten: Vanaf zondag 5 mei beginnen de ochtenddiensten weer om 9.30 uur!!

   Aannemingsavond: Dinsdagavond 7 mei is de aannemingsavond met de belijdenis-catechisanten die zondagmorgen 26 mei in onze gemeente belijdenis van het geloof hopen te doen. We wensen Jan de Haan (Westeinde 31, 3366 BM Wijngaarden) en Daniëlle de Jong (Oosteinde 17, 3366 BE Wijngaarden) de nabijheid van de Heere toe, zodat ze met rust en vreugde naar beide momenten mogen toeleven.

   Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er 2 x € 20,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

05-05: koffiedrinken na de dienst

08-05 tot 11-05: kamp Immanuel

   Ten slotte:

Hij is ten Hemel opgevaren,

zit aan des Vaders rechterhand.

Hij zal ons in Zijn trouw bewaren,

en is voor ons een onderpand,

om ons te redden van de zonden,

en te behoeden voor de dood.

Wij zijn mee opgestaan ten leven,

danken Hem voor Zijn goedheid groot.

Hartelijke groet,

                                                            De kerkenraad

Kerkbode 26 april 2024

Zondag 28 april 2024

10.00 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht, H.A.)

18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht, voortz./dankz. H.A.)

Voorzang: v.m.G.d.H : 1 n.m. Ps. 63:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (SDOK) 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding  gastpredikanten) 3. Avondmaalsbeker (Stichting Ontmoeting)

Oppas: Karin Oskam en Marit de Groot

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is Floor de Gruijter (Oosteinde 41) opgenomen in Yulius. Niet lang geleden is hij daa rook geweest toen het thuis niet meer ging, maar mocht hij snel herstellen en weer naar huis. Nu liet zijn gezondheid het opnieuw niet toe en is hij weer opgenomen. Ook voor zijn vrouw Bets is dit weer een zware weg die ze moeten gaan.

   Heilig Avondmaal: In de ochtenddienst zal de bediening van het Heilig Avondmaal worden bediend aan de tafel. In de avonddienst weer vanuit de bank zoals we het gewend zijn.

   Huwelijk: D.V. vrijdag 3 mei is de trouwdag van Daan de Koning en Angela de Jong. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vindt plaats om 16.00 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 2 in Bunnik. We wensen Daan en Angela een mooie dag en Gods zegen in jullie huwelijk toe. Toekomstig adres: Joh. Kraaijeveldstraat 38, 3361 VM Sliedrecht.

   Vooraankondiging Vrouwenavond: D.V. 20 augustus is er een Vrouwenavond voor alle 18+ vrouwen uit Wingerde.  Deze wordt gehouden in de Wingkidoe tent. Het belooft een ontspannen en verbindende avond te worden. Reserveer deze avond alvast in uw agenda! Hester Kuiper, Ina Wervenbos, Mathilde van Os en Jannie Aantjes.

   Agenda:

01-05: Collectemunten: 19.00 – 20.00 uur in consistorie

            Bijbelgesprekskring: 19.30 uur in bovenzaal ’t Wingerds hof

   Ten slotte: En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 1:5 tot 2:2). Gezegende Avondmaal diensten toegewenst.

Hartelijke groet,  de kerkenraad