Kerkbode 03-04-2020

Zondag 05 april 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. A.J. van den Herik (Moerkapelle)

Voorzang: v.m. Ps. 138:1 n.m. Ps. 40:4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: geen oppas

Omzien naar elkaar: Maandag 30 maart is in de leeftijd van 52 jaar overleden Jos Oskam. D.V. zaterdag 4 april zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden. Wij leven mee met zijn vrouw Karin en de kinderen Carlijn, haar vriend Rik en zoon Bram. Wij bidden om Gods troostvolle nabijheid voor hen, de ouders en verdere familieleden. “… want het is de HEERE, uw God, Die met u mee gaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.” (Deut. 31:6b)
Een aantal broeders en zusters mogen op dit moment geen bezoek van directe familieleden ontvangen. Om het omzien naar elkaar te stimuleren geef ik in de kerkbode hun postadresgegevens. Voorbede en een kaartje hartelijk aanbevolen.

Gemeente-zijn: Via beeld en geluid kunnen we meeluisteren met de kerkdiensten. “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.” 1 Thes. 5: 24. Zo hoorden we het jl. zondagmorgen. Zullen wij, jong en oud, ook trouw blijven aan de Heere? Juist door in deze tijd Hem volhardend te verwachten en thuis verbonden en betrokken te blijven op Zijn dienst? Als er iemand is die geen bundel Weerklank heeft om thuis mee te zingen, bel dan diaken Jan van Os: 06-40552094.

Belijdenisdienst: U begrijpt dat de belijdenisdienst ook niet op zondagmorgen 31 mei gehouden kan gaan worden. We hopen en bidden dat we D.V. (!) een nieuwe datum kunnen doorgeven.

Stille week: Hij voor mij!
Van maandag 6 t/m zaterdag 11 april is de stille week voor Pasen. Een tijd om ons te richten op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Op maandag, dinsdag en woensdag is er Stille tijd. De kerk is open tussen 19.00 en 20.00 uur voor stilte en gebed. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten van 19.30 tot 20.00 uur. Op Goede Vrijdag is er een eredienst die begint om 19.30 uur. U en jij kunt het online of via de kerkradio volgen.
Op witte donderdag denken we na over: “Hij voor mij in Gethsémané”. Om het thuis beter te kunnen volgen vermelden we hier de liturgie: Begroeting – zingen Wk. 148 – lezen Lukas 22: 39-46 – muzikaal moment – zingen Ps. 142: 1,2 en 3 – gedicht – stilte – gebed – zingen Wk. 144.
Op stille zaterdag is het thema: “Hij voor mij in het graf”. De liturgie: Begroeting – Ps. 89: 19 – lezen Lukas 23: 49-56 – muzikaal moment – Wk. 381: 1, 2 – gedicht – stilte – gebed – zingen “Zie hoe Jezus lijdt voor mij” van Sela (Op Toonhoogte 132).

Verjaringsfonds: Gemeenteleden krijgen nog steeds op hun verjaardag een verjaardagskaart met enveloppe waarin u uw gift kunt doen. I.v.m. de corona wordt de enveloppe later dan gebruikelijk opgehaald.

Tenslotte: Zondag D.V. 5 april op de 7e lijdenszondag, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 26:1-13. “Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten”.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 27-03-2020

Zondag 29 maart 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. A.J. Sonneveld (Lopik)

Voorzang: v.m. Ps. 22:13 n.m. Ps. 29:6
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: geen oppas

Omzien naar elkaar: Verwonderd, dankbaar en blij delen Karsten en Marjolein Breedveld dat zij jl. 19 maart een zoon hebben gekregen. Ze noemen hem Pim. Hij is het broertje van Thijs en Bram. Ook al is het nu niet mogelijk om aan huis mee te leven, een kaartje is wel te sturen. Vanaf deze plaats feliciteren wij dit jonge gezin met dit wonder van nieuw leven; de kleine Pim en bidden om Gods genadige nabijheid en zegen.

Omzien naar elkaar via “de Achterdeur”: Misschien heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld, boodschappen in huis halen, vervoer of klusjes. Familie, buren en vrienden helpen u graag. Maar mocht dit niet lukken, dan kunt u een beroep doen op vrijwilligerspool “de Achterdeur” welke bereikbaar is via een nieuw tel. 06-42127889.

Gemeente-zijn: Via beeld en geluid kunnen we meeluisteren met de kerkdiensten. Wat een zegening dat dit in alle vrijheid toch doorgang kan vinden. Blijf daarom trouw in de verbondenheid, het luisteren naar Gods Woord! Als iemand hierin hulp nodig heeft laat dit dan weten bij de kerkenraad.

Belijdenisdienst: De kerkenraad heeft besloten om de belijdenisdienst niet op 5 april maar D.V. zondagmorgen 31 mei te houden. We hopen en bidden dat we dan als gemeente weer samen kunnen komen!

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collecten. In de maand januari was de opbrengst van het verjaringsfonds €204,92 en van de collecten €1670,10. In de maand februari was de opbrengst van het verjaringsfonds €118,10 en van de collecten €1590,30. Ontvangen is €285,- aan giften via ds. Stehouwer. Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Stille tijd: Komende vrijdag 27 maart is er weer gelegenheid om tussen 19.00 en 20.00 uur een moment in de kerk te zijn voor Stille tijd. In deze Lijdenstijd is het goed om stil te worden voor God. Dat we ons richten op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Er is ook genoeg waar we voorbede voor kunnen doen. Vanzelfsprekend hanteren we de regels van de overheid en hierin heeft iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid. Houdt daarom onderling ruim afstand, de gastheer zal erop toezien.

Stille week: Van maandag 6 t/m zaterdag 11 april is de stille week voor Pasen. Op maandag, dinsdag en woensdag is er stille tijd in dezelfde vorm als hierboven is beschreven. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten van 19.30 tot 20.00 uur, die u digitaal mag meebeleven. We zingen een aantal liederen, lezen uit de Bijbel, er is een muzikaal moment, een gedicht, een moment stilte en gebed. Het thema van deze bezinningsmomenten is: “Hij voor mij”. Op donderdag denken we na over: “Hij voor mij in Gethsémané”. Op zaterdag is het thema: “Hij voor mij in het graf”. U en jij bent welkom om mee te kijken en luisteren via onze website, kerkradio of kerkdienst gemist.

Collectemuntenverkoop: Woensdag 1 april is er als vanouds collectemuntenverkoop. Ook hierbij houden we ons aan de voorschriften omtrent het corona virus. Wellicht heeft u geen collectemunten nodig omdat u thuis mee luistert, u kunt dan ook uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 24 RABO 03427 61927 t.n.v. diaconie hervormd Wijngaarden en NL 95 RABO 03427 16999 t.n.v. kerkbeheer hervormd Wijngaarden.

Uitzwermavond: Op vrijdagavond 3 april willen we de Blijde Boodschap van Pasen met al onze dorpsgenoten delen. Christus leeft! Dit doen we in de vorm van het huis aan huis verspreiden van het Elisabeth magazine. Hier voegen we een mooie gift met bemoediging en passende Bijbeltekst aan toe. Wilt u bidden dat de Heilige Geest hier krachtig door wil werken? Verder zoeken we nog mensen die willen helpen in de voorbereiding en het daadwerkelijk uitdelen van de spullen. Graag opgeven bij Bart de Gier (0615196014). Hartelijke groet, CZ&E

Agenda:
27-03: Stille tijd, kerk open tussen 19.00-20.00 uur
01-04: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk.

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 29 maart, de 6de lijdenszondag, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 5. Vrede en veiligheid is er alleen bij de God van de vrede Zelf. Zoek het alsjeblieft bij niemand anders dan bij “Die voor ons gestorven is”, Jezus alleen!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 20-03-2020

Zondag 22 maart 2020
10.00 uur: ds. M. Westerink (Langerak)
18.30 uur: ds. J. van Dijk (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 9:1 n.m. Ps. 22:1
Collecten : v.m. 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Er is geen oppas.

Omzien naar elkaar: J.l. zondag 15 maart mocht het sacrament van de doop bediend worden. De volgende teksten werden daarbij aan de jongens meegegeven. Daan de Gier; Psalm 9: 5 “Want U hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd, U hebt Zich gezet op de troon, o rechtvaardige Rechter.” Jan Vink; Psalm 103: 8 “Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.” We bidden om Gods rijke zegen voor de beide gezinnen en over het gegeven ja-woord. Op deze plaats is het ook mooi om te delen dat de doopouders het omzien vanuit de gemeente rondom zwangerschap en geboorte in dankbaarheid hebben beleefd.

Gemeente-zijn: Door alle maatregelen van de overheid, om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, worden ook de mogelijkheden om het gemeente-zijn vorm te geven, beïnvloed. Tot nadere berichtgeving zullen tot 6 april alle activiteiten die we in ’t Wingerds hof gepland hadden NIET doorgaan. Mag ik u en jou vragen om de tijd die nu overblijft goed te gebruiken? Denk daarbij aan het dienen van de naasten en het dienen van God in de eigen kleine kring; gebed, Bijbellezen!

Beroep: In het vertrouwen op de Heere dat Hij alle dingen leidt heb ik voor het beroep uit de hervormde gemeente Emst moeten bedanken. Voor het meebidden en meeleven vanuit de gemeente, in welke vorm dan ook, hartelijk dank!

Instuif: De geplande activiteit op 28 maart gaat niet door vanwege het coronavirus. Groetjes, de Instuifleiding.

Ten slotte: Op de 5 de lijdenszondag, D.V. zondag 22 maart, hopen twee gastvoorgangers voor te gaan in de dienst van het Woord. Echter of en in welke vorm we als gemeente bijeen kunnen komen is nu nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk met een zeer klein aantal en voor de rest via kerkradio en het internet. Voor jong en oud, rijk gezegende diensten toegewenst!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 13-03-2020

Zondag 15 maart 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen a/d IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 139:2 n.m. Ps. 72:6
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Pieta Brand en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: Of je nu je leven lang al woont op dit dorp of later hier bent komen wonen, iedereen mag er zijn en elk uniek geschapen mensenkind hoort erbij! “… want u bent door God onderwezen elkaar lief te hebben” 1 Thes. 4:9b. Wat betekent dat volgens jou voor je omgang met mededorpsbewoners? Neem eens iemand mee naar de kerk en doe bovenal wat Andreas deed “en hij leidde hem tot Jezus” Joh. 1:43a.

Schoolbestuur: Namens de kerkenraad hebben Barbera de Haan-de Groot en Hanneke Stolk-den Breejen vele jaren deel uit gemaakt van het schoolbestuur (locatieraad na de fusie). We willen hen vanaf deze plaats nog heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de onderwijszaken op ons dorp en wat zij mochten betekenen voor basisschool “De Zaaier”. Nu hun termijn er op zit hebben we gezocht naar een nieuwe geschikte opvolgster. Wilma Nijhof-Verhaar is bereid om de kerkenraad te gaan vertegenwoordigen in de locatieraad. We wensen haar een goede en zegenrijke tijd toe.

Instuif: Beste jongens en meiden op 13 maart gaan we met elkaar naar het cpj toneelstuk. We verzamelen om 18.45 uur bij het Melkmeisje. Deze avond is later afgelopen dan normaal. Je wordt thuis gebracht. Kosten €3,- p.p. Vooraf opgeven bij Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944 Groetjes, de Instuifleiding.

Café de Kroon: Op 14 maart organiseert Café de Kroon een open avond. Iedereen is van harte welkom vanaf 21:00 uur in de IJszaal van ’t Wingerds hof. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten en een biljartje te wagen of een drankje met jullie te drinken aan de bar!

Agenda:
13-03: Instuif
13-03: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
14-03: Mannenbidstond WoW, om 07.30 uur loc. Westeinde 4, leiding Piet van der Vlist
14-03: Oud papier: Teus van Werd en Teo Hoogendijk
14-03: De Kroon
16-03: Mannenvereniging
18-03: Vrouwenbidstond bij Annette Bakker, dr. Ingelsestraat 8; voorber. Sandra
18-03: Bij de Bron
18-03: Kerkenraadsvergadering
19-03: Immanuel
19-03: Passage

Ten slotte: Op de 4 de lijdenszondag, D.V. zondag 15 maart, mag aan twee kinderen van de gemeente het sacrament van de Doop bediend worden. Zo jong nog en God laat Zijn liefde en genade in Jezus Christus al zien! We luisteren in de morgendienst naar Gods Woord vanuit 1Thessalonicenzen 4: 9 t/m 18 en bidden om goede diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 06-03-2020

Zondag 08-03-2020
10.00 uur: prop. C.B. Westerink (Rotterdam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 139:14 n.m. Ps. 146:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Woensdag 11-03-2020 Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 81:12 n.m. Ps. 104:7
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer n.m.1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper en Danielle de Jong

Omzien naar elkaar: Eline de Bondt en Robert van der Velde wensen wij, samen met familie en vrienden, op D.V. 13 maart een gezegende trouwdag toe. Om 14:30 uur zal de trouwdienst aanvangen in de kerk aan de Dorpsstraat. Wij bidden voor hen om Gods nabijheid en onvoorwaardelijke liefde in hun huwelijk.

Doopzitting: Op zondag 15 maart mag het sacrament van de Doop in het midden van de gemeente bediend worden. Daarom is er een doopzitting op dinsdag 10 maart om 20.00 u. in de consistorie van de kerk. Beide ouders hartelijk welkom.

Gemeenteavond: Op donderdag 26 maart is iedereen van harte welkom in ’t Wingerds hof voor de gemeenteavond. Samen luisteren we naar het getuigenis van de vervolgde Kerk via sprekers van Open Doors. Ook gaan we praktische lessen leren en vormgeven door samen te bidden voor vervolgde broeders en zusters en aan hen bemoedigende kaarten schrijven. Reserveer deze avond! Om 19.45 uur is er de inloop en om 20.00 uur starten we.

Fashion 4 Compassion: Op zaterdag 7 maart is er een kledingverkoop van 13.00 tot 17:00 uur onder de naam Fashion 4 Compassion aan de Breedeway 1a in Hardinxveld-Giessendam. Afgelopen weken is er veel mooie dames-, heren- en kinderkleding ingeleverd op diverse adressen in Wijngaarden en deze kledingstukken krijgen weer een 2e kans. De volledige opbrengst is bestemd voor Compassion. Carolien van der Plas gaat dit jaar de muskatlon lopen in Tanzania. Ze is hiermee ook de uitdaging aangegaan om een groot bedrag op te halen door zich in te zetten voor het werk van Compassion met verschillende acties zoals deze kledingmarkt. Van harte welkom op 7 maart. Entreeprijs is € 3,-. Meer informatie over Fashion 4 Compassion is te verkrijgen bij Willeke van den Berg 06-20095580.

Agenda:
08-03: JV: preekbespreking
09-03: Vrouwenvereniging
10-03: Doopzitting

Ten slotte:
D.V. zondag 8 maart, derde lijdenszondag, luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 4:1 t/m 8. Wat heeft de heiliging van elke gelovig te maken met het lijden en sterven van de Heere Jezus? Op de biddag D.V. woensdag 11 maart luisteren we ’s morgens, samen met de kinderen van de basisschool, naar het onderwijs van de Heere Jezus over gebed uit Lukas 11: 1-13. ’s Avonds luisteren we in deze lijdenstijd naar het gebed van de lijdende Christus in Gethsémané; Mattheüs 26:36-46. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer