Kerkbode 15-11-2019

Zondag 17 november 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. E. van der Poel (Schoonrewoerd)

Voorzang: v.m. Ps. 133:3 n.m. Ps. 146:8
Collecten : In beide diensten 1. Diaconie (Vakantie Bijbel club) 2. Kerkbeheer
Oppas : Ria Brugmans, Steijn van Driel, Henrike Smits

Jeugddienst : aanvang 15.00 uur

Omzien naar elkaar: Op D.V. 17 november viert Jacco de Bondt zijn verjaardag. Een kaartje is natuurlijk altijd mooi; thuis aan het Oosteinde 15 of naar Buitenhof, Buitendams 326, 3371 BS te Hardinxveld-Giessendam. We feliciteren hem hartelijk en wensen hem, zijn ouders en allen die bij hen horen, Gods zegen en nabijheid toe.

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We komen samen op D.V. donderdag 21 november om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Welkom! Daaraan voorafgaand zal om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten oktober € 1728,98; opbrengst verjaringsfonds oktober € 198,18; opbrengst dankdagcollecte € 1472,25. Iedereen hartelijk bedankt. Ook hebben de Kerkrentmeesters afgelopen week een bedrag van € 27.317,26 ontvangen uit de nalatenschap van dhr. M. den Toom. Iedereen hartelijk bedankt.

Instuif: Beste jongens en meiden, 16 nov. hopen we met elkaar te gaan sporten en na het
sporten wat te eten/drinken in het Vogelhuisje. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944. We verzamelen om 19.15 uur bij het Melkmeisje; kosten zijn €3,- p.p. Groetjes, de Instuif leiding

Zondag jeugddienst: Zoals jullie in de kerkbode van vorige week hebben gelezen; er zal zondagmiddag 17 november in de kerk een jeugddienst zijn. Jong en oud worden van harte uitgenodigd! De dienst begint om 15.00 uur. Om 14.30 uur zijn jullie al welkom in de kerk. We zien er naar uit om jou en u te ontmoeten! Tot dan.

Agenda:
16-11: Instuif
17-11: avond Kerst-projectkoor (geen zingen na de avonddienst)
17-11: JV
18-11: Catechese
18-11: 18+ gespreksgroep
18-11: Mannenvereniging
20-11: Bij de Bron
20-11: Bijbelstudiekring
21-11: Immanuel
21-11: Censura Morum
21-11: Bezinning Heilig Avondmaal
21-11: Passage

Ten slotte: Op D.V. zondag 17 november zijn er weer twee erediensten waarin we de lofzang gaande mogen houden! In de morgendienst luisteren we naar Gods Woord vanuit Mattheüs 13: 24-30 en 36-43. In deze dienst bereiden wij ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. 24 november. We bidden om gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-11-2019

Zondag 10 november 2019
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 27:2 n.m. Ps. 99:8
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Rosanne de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: We bidden om Gods nabijheid voor de zieken, de ouderen, de rouwdragenden en hen die grote zorgen kennen. “De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op”. Psalm 145:14

Ambtsdragersverkiezingen: De verkozen broeders voor de a.s. vacatures in de kerkenraad hebben hun beslissing kenbaar gemaakt. De broeders T.W. Aantjes en J.G. Nijhof hebben respectievelijk het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Daar zijn we dankbaar voor. De broeders P. van der Vlist en W. Wiersma hebben om persoonlijke redenen bedankt voor het ambt van ouderling. De kerkenraad hoopt in de vergadering van D.V. 13 november a.s. nieuwe dubbeltallen op te stellen uit de eerder door de gemeente ingediende namen en een datum vast te stellen voor een verkiezingsbijeenkomst. Indien er bezwaren zijn tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de broeders Aantjes en Nijhof, kunt u deze schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de scriba voor 13 november a.s.

Instuif: Beste jongens en meiden, op 16 november hopen we met elkaar te gaan sporten en na het sporten wat te eten of drinken in Het Vogelhuisje. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944 we verzamelen 19.15 uur bij het melkmeisje kosten zijn €3,- p.p. Groetjes de instuif leiding

Jeugddienst 17 november: Zout heeft veel in zich. Het is kostbaar, genezend, irriterend, reinigend, dorstig makend, conserverend en smaakmakend. Niet voor niets vergelijkt Jezus het zout met Zijn volgelingen. Zijn volgelingen zijn het zout van deze wereld! Zijn volgelingen zijn ook kostbaar, genezend, irriterend …. Daarover zal het gaan, de laatste jeugddienst van het jaar. Deze staat gepland op volgende week zondag 17 november. Martijn Versteeg uit Gorinchem zal dan spreken over: “Slappe hap of een zoutend zout?” De dienst begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Neem gerust je vriend, buurvrouw, neef, tante, oma, klasgenoot en collega (oftewel; iedereen) mee naar de jeugddienst. We zien uit naar jouw komst!

Agenda:
08-11: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
09-11: Oud papier; Rien Brugmans en Hans Molenaar
09-11: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur in de stal van Westeinde 4, leiding Teo
10-11: Kerst-projectkoor
11-11: Catechese
11-11: 18+ gespreksgroep
11-11: Vrouwenvereniging
12-11: Belijdeniscatechese
13-11: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Sandra, Dorpsstraat 29, voorbereiding Arja
13-11: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondagavond 8 november zijn er twee gastvoorgangers die het Woord bedienen. Gezegende diensten toegewenst voor thuisluisteraar en kerkganger!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 01-11-2019

Zondag 3 november 2019
10.00 uur: ds. A. de Wit (Besoyen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 16:3 n.m. Ps. 32:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Saskia de Jong, Gerjan de Groot

Woensdag 6 november 2019 Dankdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 136:2 n.m. Ps. 5:11
Collecten: v.m. Dankdagcollecte kerkbeheer n.m. 1. Dankdagcollecte kerkbeheer 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: “eleos” – barmhartigheid. Het Grieks duidt aan dat het hier gaat om medelijden en meeleven, het geven van liefdevolle hulp aan de naaste. En dan niet alleen maar een uiterlijk meeleven voor de show. Nee, het gaat vanuit het hart, een liefdevolle innerlijke betrokkenheid. U / jij identificeert jezelf met de naaste, je leeft jezelf in, in de nood van de ander, je voelt met hem of haar mee. “Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden”. (Mattheüs 5:7)

Catechese: Maandagavond 4 november is er geen catechese en geen 18+ gespreksgroep i.v.m. de dankdag waar we elkaar mogen ontmoeten rondom het Woord van God. De week daarop, 11 november, zijn jullie weer welkom op de gebruikelijke tijden. Weet je welkom!

Ambtsdragersverkiezing: Op de verkiezingsbijeenkomst van 23 oktober zijn de volgende broeders verkozen: in de vacature van diaken Brugmans: T.W. Aantjes, in de vacature van ouderling-kerkrentmeester Stuij: J.G. Nijhof, in de vacature van ouderling Oskam: P. van der Vlist en in de vacature van ouderling Bakker: W. Wiersma. Hun besluit moeten zij uiterlijk 31 oktober kenbaar maken en zal dus in het weekend bekend zijn. Gedenkt u de verkozen en de niet verkozen broeders in uw gebeden?

Voedselinzamelactie Dorcas Hulp: ”Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven”, zegt de Heere Jezus in Mattheüs 25 en daarom mogen we geven uit dankbaarheid, van onze welvaart, want wat zij missen, hebben wij onder handbereik. In afhankelijkheid van God willen we duizenden mensen een voedselpakket aanbieden, om zo de liefde van de Heere Jezus in praktijk te brengen. De inzamelactie is D.V. 8 november van 13.00 – 21.00 uur en 9 november van 9.00- 16.00 uur bij Fam. Roubos, Van der Hoevenstraat 1.

Agenda:
03-11: Kerst-projectkoor
03-11: JV
04-11: Mannenvereniging
05-11: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
07-11: Immanuël

Ten slotte: D.V. zondagavond 3 november luisteren we samen naar het begin van de Bergrede; Mattheüs 5: 1-12. De basisprincipes van het Koninkrijk der hemelen worden hier in Gods Woord door de Heere Jezus onderwezen. Op dankdag D.V. 6 november luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar Gods Woord uit 2 Koningen 7, het thema voor de morgendienst is “goed bericht!”. In de avonddienst luisteren we vol dankbaarheid naar Psalm 145. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 25-10-2019

Zondag 27 oktober 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (VBC-dienst)
18.30 uur: ds. K. Hak (Goudswaard)

Voorzang: v.m. Ps. 25:7 n.m. Ps. 43:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Wycliffe) 2. Kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Pernella Vink, Marjoke de Groot

VBC-dienst: D.V. zondagmorgen 27 oktober is er in de kerk de afsluiting van de Vakantie Bijbel Club. Het thema van deze dagen was: “Schatrijk!” De dominee zal dit verder uitwerken door middel van het verhaal uit Mattheüs 13: 44-46. Dit gedeelte gaat over de schat in de akker. Het zou mooi zijn als dit gedeelte alvast in de gezinnen gelezen kan worden. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten.

Ouderenmiddag: Op D.V. 30 oktober is er weer een ouderenmiddag. De heer en mevrouw Rob en Pauline Koerse uit Nieuwegein nemen ons mee terug in de tijd, naar het dagelijks leven van de jaren ’50. We beginnen om 14.45 uur. Allen hartelijk welkom!

GZB dagboek: Hebt u ook dit jaar weer belangstelling voor het dagboek een “Handvol Koren”? Laat het mij weten! Bestellingen worden bij u thuis afgeleverd. U kunt bestellingen plaatsen via de intekenlijst in de kerk, mijn mailadres arja.kraaijeveld@upcmail.nl of telefonisch 0642474804. De prijs van het dagboek is € 12,50 waarvan het grootste gedeelte ten goede komt aan een project van de GZB.

Aanvangstijdstip ochtenddienst: Vanaf D.V. zondag 3 november beginnen de ochtenddiensten om 10.00 uur.

Agenda:
25-10: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
26-10: Café de Kroon
27-10: Koffiedrinken na de dienst
27-10: Kerst-projectkoor
28-10: Catechese
28-10:18+ gespreksgroep
28-10: Vrouwenvereniging
30-10: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6, voorbereiding Annet
30-10: Ouderenmiddag
30-10: Bij de Bron
30-10: Bijbelstudiekring bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, voorbereiding Hanneke, hfst 3

Ten slotte: “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lukas 12:34). Samen met de kinderen sluiten we de achterliggende VBC-week af in de morgendienst van D.V. zondag 27 oktober. We delven schatten op uit het rijke Woord van God. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 18-10-2019

Zondag 20 oktober 2019
09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)
18.30 uur: prop. L. van den Dool (Broek op Langedijk)

Voorzang: v.m. Ps. 24:1 n.m. Ps. 100:2
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Elske Baan, Nathalie de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Omzien naar elkaar is blijvend met elkaar in gesprek zijn over het belijden dat Jezus Christus Redder en Heere is. Pastoraat, diaconaat, verkondiging, toerusting en gemeenschap; het gaat in al deze zaken om het ene nodige voor elk mens, jong en oud. Overigens is er nog alle ruimte om aan te sluiten bij het nadenken over en/of voorbereiden op het doen van belijdenis. De eerstvolgende keer is op D.V. maandag 21 oktober om 19.30 uur aan de Dorpsstraat 29. Waarom zou je het niet doen? Welkom!

Ambtsdragersverkiezingen: Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen voor de a.s. vacatures heeft de kerkenraad in alfabetische volgorde de volgende dubbeltallen opgesteld:
In de vacature van diaken R.J. Brugmans: T.W. Aantjes, Oosteinde 28 en W. van den Berg, Van der Hoevenstraat 12.
In de vacature van ouderling-kerkrentmeester W.P.G. Stuij: E. van Eijl Dorpsstraat 14b en J.G. Nijhof, Oosteinde 22.
In de vacature van ouderling J. Oskam: H.R. Roodenburg, Van Tongerenstraat 8 en P. van der Vlist, Van Tongerenstraat 4.
In de vacature van ouderling J.M.A Bakker: J.C. van Os, Burg. Topstraat 18 en W. Wiersma, Cort v.d. Lindenlaan 12 te Sliedrecht.
De verkiezingsbijeenkomst is gepland op D.V. woensdag 23 oktober a.s. om 19.30 uur in de kerk. We vragen u om de op dubbeltal gestelde broeders te gedenken in uw en jouw voorbede.

Bijbelgesprekskring: Op D.V. 23 oktober komen we i.v.m. de stemmingsvergadering om 20.30 uur in ’t Wingerds hof bijéén. De kosten voor het boekje “van kruis naar kroon, lessen uit de vervolgde kerk” zijn € 8,-. Zonder opgave is iedereen, jong en oud, hartelijk welkom.

Catechese en 18+ gespreksgroep: Vanwege de herfstvakantie is er maandag 21 oktober geen catechese en gespreksgroep.

Zingen na de dienst: Zondagavond 20 oktober zingen we na de dienst weer enkele liederen uit Weerklank. We zingen lied 451: 1 en 3 – 462 – 467: 1, 2 en 5 – 471: 1, 2 en 4 – 472: 1 en 2 – 477: 1,2 en 3. Iedereen is van harte welkom om te blijven zingen!

Vakantie Bijbel Club: Als het goed is hebben alle kinderen van de basisschoolleeftijd een toegangskaartje door de brievenbus gekregen, voor het museum van de Vakantie Bijbel Club op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober. We hopen op twee gezellige dagen! Neem gerust je neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan!

Vrijwillige bijdrage tweede rondgang 2019: In de periode van 19 tot en met 26 oktober worden de brieven bezorgd en/of hopen wij bij u langs te komen voor de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage. Voor 2019 is er € 61.500,00 begroot. Na de eerste ronde is er tot op heden € 36.392,50 binnen gekomen. Reden tot grote dankbaarheid. We hopen dat u ook voor de tweede ronde naar draagkracht en in liefde geven wilt, zodat we ook dit jaar de begrote opbrengst zullen realiseren. Mocht uw bijdrage van de eerste ronde nog niet zijn overgemaakt dan vragen wij u dit nu gelijk met de bijdrage van de tweede rondgang te willen doen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op een van de volgende rekeningen: NL95 RABO 0342 7169 99 of NL 82 INGB 0000 6247 76 Alvast hartelijk dank voor uw gaven. De kerkrentmeesters en de commissieleden.

Opbrengst Diaconiecollecte: April: Algemeen € 655,77 GZB € 349,05 Mei: Algemeen € 816,75 H.A. st. ontmoeting € 318,- Open Doors € 335,17 Juni: Algemeen € 741,70 Bijbels voor afscheid groep 8 € 426,63 Juli: Algemeen € 764,75 Augustus: Algemeen € 299,26 IZB € 249,65 VBOK € 393,95 September: Algemeen € 664,14 Schoolproject Kenia € 318,90 H.A. Trans World Radio € 270,10 Jeugdraad € 321,90 Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Verantwoording Kerkrentmeesters: opbrengst collecten augustus € 1640,76 september € 1700,75, opbrengst verjaringsfonds augustus en september € 380,11. Giften via ds. Stehouwer 4 x € 20 en 1 x € 30. Iedereen hartelijk bedankt.

Oud papier: Voor het ophalen van het oud papier ben ik op zoek naar belangstellenden vanaf 18 jaar. Heb je interesse om dit werk voor onze jongeren van de gemeente te doen of wil je informatie, neem dan contact op met Teo Hoogendijk (t.hoogendijk@hetnet.nl).

Agenda:
18-10 – 21-10: JV-weekend
20-10: Kerst-projectkoor
20-10: Zingen na de avonddienst
21-10: Belijdeniscatechese
21-10: Mannenvereniging
22-10: VBC; 09.30 – 11.30 uur
23-10: VBC; 09.30 – 12.00 uur
23-10: Ambtsdragersverkiezingen
23-10: Bijbelgesprekskring
24-10: Immanuël

Ten slotte: Op D.V. zondag 20 oktober hoop ik, i.v.m. mijn vakantie, samen met u en jou onder het Woord te zitten. We bidden om goede erediensten tot opbouw en toerusting van de gemeente en tot de eer van God.

M.C. Stehouwer