kerkbode 26 mei 2023

Zondag 28 mei 2023 1e Pinksterdag
09.30 uur: prop. A. van der Werf (Amersfoort)
18.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 139:2  n.m. Ps. 98:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (GZB: steviger basis voor Albanese kerken)  2. Kerkbeheer (beeld en geluid) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna en Maaike de Haan

Maandag 29 mei 2023 2e Pinksterdag
10.00 uur: EZC bijeenkomst op het voetbalveld (zie bericht in vorige kerkbode)

Oppas: Elske Baan en Elise Leeuwis

   Omzien naar elkaar: Huwelijk: Op donderdag 8 juni geven Myrna Wiersma en Boudewijn Krijgsman elkaar het ja-woord in het stadhuis van Dordrecht. Ze willen God danken en Zijn zegen vragen over hun huwelijk in de Trinitatiskapel te Dordrecht onder leiding van Ds. W.A. Zondag. We wensen dit aanstaande bruidspaar van harte Gods zegen toe in hun huwelijk, en ook in de Ger. Gemeente van Dordrecht waar jullie op 2 e pinksterdag belijdenis hopen te doen.
Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

  Oud Papier: In het eerste kwartaal van 2023 hebben we weer het mooie bedrag van € 319,20  mogen ontvangen met het ophalen van oud papier. Als Jeugdraad zijn we blij om deze bedragen te mogen ontvangen, en kunnen er veel activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen en jeugd binnen het dorp. Allen hartelijke dank!

   Rommelmarktcomité: De netto opbrengst van de plantenactie is € 1 .100,= welke is bestemd voor de Jeugdvereniging van de Hervormde Kerk in Wijngaarden en stichting MPH (Matthijs Hoogendijk).  Ook namens de deelnemers heel hartelijk dank voor uw bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Rommelmarkt op zaterdag 2 september al weer in volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren gaan om u als medewerker te vragen voor de Rommelmarkt.

   2e Pinksterdag: Live meekijken met Opwekking 2023. Voor jong en oud zal er op het voetbalveld op Tweede Pinksterdag een programma worden georganiseerd. Er is een live verbinding met Opwekking in Biddinghuizen. Welkom vanaf 9.30 uur. Het programma start om 10.00 uur. Vergeet niet een stoel mee te nemen. Doe je mee met de Amerikaanse maaltijd? Neem dan zelf wat mee. Meer info te vinden bij Arja, Rianne of Maarten of zie vorige kerkbode. 

   Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland op D.V maandag 5 juni voor de mannen, vanaf half 7 in de avond. Dinsdag 6 juni voor de vrouwen, vanaf  9 uur in de morgen. Voor koffie en koek word gezorgd. Met elkaar willen we de kerk weer laten stralen. Vriendelijke groet, het kosters team.

   Agenda:
31-05: Vrouwenbidstond: Burg. Topstraat 1, voorbereiding: Anja  

  Ten slotte: Vorige week mochten we als club een leuk kamp met elkaar hebben in Schaijk. We hadden prachtig weer en mooie ontmoetingen onderling. Tijdens het kamp stonden we bij drie jonge Bijbelse personen stil, namelijk Daniel, Jozef en Jeremia. Allemaal hadden ze een roeping ontvangen van God in lastige tijden, ondanks dat hielden ze vol in het dienen van God. Er komt zoveel op ons en de jongeren af. Laten we biddend om hen heen staan dat ze God mogen blijven zien ondanks alles wat er om hen heen gebeurt.   Hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

kerkbode 19 mei 2023

Zondag 21 mei 2023
09.30 uur: dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk)
18.30 uur: ds. J.J. Korten (Boven Hardinxveld)

Voorzang: v.m. Ps.8:3 n.m. Ps. 131:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (EZC) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver
Omzien naar elkaar: Dhr. Piet van Herwijnen kreeg te horen dat er weer zorgen zijn vanwege zijn gezondheid. Weer een spannende periode van onderzoeken zal aanbreken. Laten we biddend om hem en zijn vrouw Corrie heen staan dat zei zich ook in deze periode gedragen mogen voelen door onze Hemelse Vader.
Gemeente avond: Donderdag 25 mei is de gemeenteavond en begint om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. Tijdens deze avond willen we met elkaar na denken over pastorie en het beroepingswerk. Bij deze nodigen we iedereen hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn.
Eerste rondgang vrijwillige bijdrage:  In de periode van D.V. 22 t/m 27 mei worden de brieven bezorgd en/of hopen wij bij u langs te komen voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage t.b.v. de instandhouding van onze kerk. We bevelen deze rondgang in uw aandacht en gebeden aan. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.
Evangelisatie en Zending Commissie: 2 e Pinksterdag zal er, op het voetbalveld van Wijngaarden, van 10.00 tot 12.00 uur een live verbinding zijn met Opwekking te Biddinghuizen. We zingen, luisteren en bidden mee. Neem je eigen stoel mee om te zitten. Vanaf 12.00 uur staat de koffie, thee, fris en koek klaar en is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Van 10.00-12.00 uur is er ook een kinderprogramma en oppas in ’t Wingerds hof voor de kleinsten. Tussen 12.30 en 13.30 is er ruimte voor ontspanning en spel. Tot slot is er vanaf 13.30 uur een Amerikaanse maaltijd (elke deelnemer neemt een maaltijd mee). Iedereen van harte welkom!!
Agenda:
20-05: De Kroon
21-05: Zingen na de avonddienst
25-05: Gemeenteavond: 20.00 uur in ’t Wingerds hof
Ten slotte: HIJ komt!! In het voorjaar komen er knoppen in de bomen, vogels gaan druk in de weer om nestjes te bouwen, het gras wordt weer mooi groen, dit alles geeft een bepaalde verwachting. Je weet dat er mooi weer aan komt en je verheugt jezelf op wat komen gaat. Op dezelfde manier mag je verwachtingsvol naar de toekomst kijken: de wereld om je heen wil je iets heel duidelijk maken over de komst van Jezus Christus! Het is slechts het begin van de weeën, maar als je dit ziet zijn daar de troostende woorden van Jezus in Lukas 21:28. “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Kerkbode 12 mei 2023

Zondag 14 mei 2023
09.30 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 131:4   n.m. Ps. 8:3
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer   2. Kerkbeheer (kosten huur ’t Wingerds hof)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os en Nathalie de Jong

Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag
09.30 uur: dr. E.E. Bouter (H.I. Ambacht)

Voorzang: Psalm 47:1
Collecten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer
Oppas: Sifra v.d. Vorm, Henrike Smits en Siem Kuiper

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is 2 x € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!
   Fietstocht voor Stefanie in Oekraïne:  D.V. zaterdag 17 juni wordt er een fietstocht gehouden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het werk van Stefanie in Oekraïne. Hier worden transporten door mogelijk gemaakt en er wordt voedsel en medische producten van gekocht. Ook komt een gedeelte ten goede aan het
kinderwerk in Oekraïne. De georganiseerde fietstocht is door het mooie Delflandse natuurgebied. Het startpunt is bij Hoeve A13 (Delft)  Tussen 10.00u en 12.00u  kunt u starten. De tocht voert o.a. langs de Ackerdijkse plassen, Midden-Delfland en het prinses Beatrix park. Aan het eind van de route is er gratis friet en snacks. De route is 36 km en is evt. 2x in te korten (30 of 20 km). De kosten zijn €15,- p.p en kinderen die met ouders meekomen zijn tot 10 jaar gratis. Er is bij Hoeve A13 voldoende parkeergelegenheid voor auto’s met fietsendragers. Kijk voor meer informatie en opgeven op www.stefanieinoekraine.nl/fietstocht. (opgeven is niet verplicht maar voor onze organisatie wel fijn)  Met vriendelijke groet, Ewout en Jobke Schokker, TFC Stefanie de Wildt.

   Speelgoed gezocht: Beste gemeenteleden wij zijn voor de oppas van de kerk op zoek naar een poppenwagen/buggy of ander leuk speelgoed voor de jongste kinderen. Heeft u iets wat nog mooi en bruikbaar is voor de oppas? Laat het ons dan weten dan maken wij daar graag gebruik van. Groetjes, Josien Kuiper 06-11214483 en Mathilde van Os 06-29291944.

   Agenda: 13-05: Oud papier (Rien Brugmans en Jan de Haan)
Ten slotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Kerkbode 5 mei 2023

Zondag 7 mei 2023
09.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)
18.30 uur: Hans Maat (JIG)

Voorzang: v.m. Ps. 138:4 n.m. Ps. 133:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: De afgelopen week is Magda Romijn ook nog opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze mocht weer thuis komen, maar de zorgen zijn nog groot. We bidden voor haar dat ze de kracht mag krijgen om aan te sterken in haar vertrouwde omgeving.
Geboorte: Bij Peter en Coralinde van der Spek is op woensdag 26 april een zoon geboren. Hij mag de naam Jozef Willem dragen. Boven het geboorte kaartje staat de tekst uit Jesaja 43:7. Iedereen die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja die heb Ik gemaakt. We bidden voor dit gezin dat Jozef in liefde mag opgroeien en die Naam mag leren kennen.
Kerktijd: Vanaf komende zondag begint de ochtenddienst weer om 9.30 uur!!
Jeugd in de Gemeente dienst: In de avonddienst van zondag 7 mei (18.30 uur) wordt er weer een JIG georganiseerd. Dhr. Hans Maat zal in deze dienst spreken. Hans was een tijd lang als directeur betrokken bij het Evangelisch Werkverband en is nu meer dan 15 jaar de tekstschrijver van Sela. Hans zal in deze dienst spreken over het thema: “Leven in het Koninkrijk, in de kracht van de Heilige Geest.” Voor aanstaande zondag is jong, maar zeker ook oud, van harte welkom!
Jeugdleiding gezocht: De jeugdraad zoekt enthousiaste leiding (16+ tot 70+) in het nieuwe seizoen 23/24:

 1. Bij de VakantieBijbelClub 4-12 jarigen (okt. 24)
  1 x per 2 weken:
 2. Bij de JV (18+) (op zondagavond)
 3. Nieuwe club gr. 5/6 (avond af te stemmen)
 4. Nieuwe club gr. 3 /4 (avond of middag af te stemmen)
  Heeft u, heb jij er zin in en/of wilt u of jij meer informatie? Opgeven of info bij: Mathilde van Os, 0629291944.
  Agenda:
  10-05: Vrouwenbidstond: Oosteinde 7, voorbereiding: Marjolein
  10-05: Bijbelstudiekring
  Ten slotte: Afgelopen donderdag was het Koningsdag. De dag daarvoor worden zoals gewoonlijk de Lintjes uitgereikt. Ook in ons dorp mochten twee personen die dag verrast worden door lid te worden in de orde van Oranje Nassau. Martin en Ina Wervenbos. Beiden hebben ze (en nu nog steeds) veel werk verzet voor de hervormde gemeente in Wijngaarden. Veel werk wat vaak onzichtbaar gebeurt maar veel tijd in beslag neemt. We zijn dankbaar dat ze daar al die jaren de kracht en wijsheid voor hebben gekregen om dit werk te mogen doen en willen ze daarvoor ook van harte feliciteren.
  Een hartelijke groet de kerkenraad.

kerkbode 21 april 2023

Zondag 23 april 2023
10.00 uur:  ds. J. ter Maten (Heilig Avondmaal)
18.30 uur:  ds. J. ter Maten (dankzegging H.A.)

Voorzang: v.m. Ps. 97:1 n.m. Ps. 42:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer (Orgel/kosten ’t Wingerds hof) 3. H.A. (IZB licht op Zuid Rotterdam)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jurrian Bakker, Gerjan de Groot en Willemijn Kuiper

Zondag 30 april 2023
10.00 uur: ds. G. Herwig (Wierden)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 150:2  n.m. Ps. 116:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (VBOK Siriz) 2. Kerkbeheer (gastpredikanten) 3. Kerkbeheer
Oppas: Nadia Vink en Marjoke de Groot

   Omzien naar elkaar: Heilig Avondmaal:  Zondag 23 april gaat in beide diensten onze oud predikant ds. J. ter Maten voor. Het avondmaal gaat ook nu op dezelfde wijze als de vorige keer. In de ochtend dienst vieren we het avondmaal aan de tafel voor in de kerk. In de avonddienst in de banken.

Verhuisbericht: Afgelopen zondag namen we afscheid van Geert, Sifra en hun zoontje David van der Vorm. Ze zijn verhuisd naar Groot-Ammers. Na hun trouwen mochten ze 5 jaar lang hier in ons dorp wonen. Ze mochten beide belijdenis doen in onze gemeente en ouders worden van hun zoon David. Vele mooie herinneringen die ze hier aan ons dorp hebben. Ook bedankten ze ons voor het warme welkom wat ze mochten ontvangen toen ze hier kwamen wonen. We wensen ze van harte Gods zegen toe in Groot Ammers.

   Zingen na de dienst: A.s. zondag na de avonddienst. Komt u/ jij ook meezingen?
Uit weerklank:171 alle 3 – 172: 1 en 3 – 176: 1, 2 en 6178: 1,2 en 4 – 215: 1,2,3 en 6 – 183: alle 3

    Rommelmarkt: A.s. zaterdag 22 april is de 1e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Graag komen wij weer uw gebruikte spullen ophalen. Gelieve deze voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Deze week worden ook de bestelformulieren van onze jaarlijkse tuinplantenactie bij u opgehaald. Inleveren op de Brouwerstraat 15 is ook mogelijk. Alvast bedankt, het Rommelmarktcomité.  

   Agenda:
22-04: Ophaaldag Rommelmarkt
23-04: Zingen na de avonddienst
26-04: Bijbelstudiekring
29-04: De Kroon
30-04: JV
03-05: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

  Ten slotte: Kijk naar jezelf door Gods ogen. God ziet jou als iets kostbaars en unieks van grote waarde. Maar hoe kijk jij naar jezelf? Ken jij jouw waarde? Je werd geschapen met een bedoeling, jouw lichaam, ziel en geest zijn gevormd en kunstig geweven door God. Jij, je bestaan, hoe je eruit ziet en je talenten zijn geen vergissing. God vergist zich niet. Hij maakte jou en plaatste je zorgzaam in een lichaam, een familie en een plek op deze aarde. Je bent perfect, niet als het gaat om een hoog IQ, een smetteloze huid of een grote persoonlijkheid. Maar perfect voor Gods fantastische plan voor jouw leven en voor hen die je op deze weg kunt helpen. Perfect om goede werken te doen door de dag heen: het goede kiezen als je verzocht wordt, bidden voor een vriend(in) die het moeilijk heeft, een bemoedigende tekst sturen, een collega of iemand van je gezin zegenen. Dit zijn werken met eeuwigheidswaarde. Niet perfect zodat je alles meteen goed doet bij de eerste keer, nooit bent gevallen in zonde, of nooit verzocht werd tot zonde. Maar perfect omdat God naar jou ziet met ogen vol hoop en liefde ook al ziet hij jouw fouten en zwakte. Je bent perfect voor het verlossingswerk wat God in jou tot stand wil brengen. Laat God je leven leiden en je vormen door beproevingen, en je zult volmaakt en geheel oprecht zijn en in niets te kort schieten op al de onderdelen van je leven. Kijk naar jezelf en de ander door Gods ogen en het leven is vol van hoop en levenslust!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.