Kerkbode 19-07-2019

Zondag 21 juli 2019
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 124:1 n.m. Ps. 113:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Jacoline de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: De schoolgaande kinderen en jongeren hebben inmiddels vakantie gekregen. Wij wensen iedereen in de komende zomerperiode een goede re-creatie-tijd toe. Kom tot rust, thuisblijver en vakantieganger, bij de Schepper en Herschepper. Jezus zei; Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. (Mattheüs 11:28)

Doopzitting: Op D.V. zondag 25 augustus mag de doop bediend worden in het midden van de gemeente. Daarom is er op D.V. dinsdag 23 juli om 20.00 uur doopzitting in de consistorie. Beide ouders zijn hartelijk welkom.

Kopij kerkbode: De volgende kerkbode is voor twee weken. De kopij graag inleveren uiterlijk vrijdag 19 juli om 18.00 uur. De kerkbode daarna komt uit op vrijdag 9 augustus. De kopij voor die kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 3 augustus 12.00 uur ingeleverd worden.

Agenda:
19-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondag 21 juli luisteren we naar Gods Woord vanuit de Filippenzen hoofdstuk 4. We bidden, met dankzegging (zie vers 6), om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 12-07-2019

Zondag 14 juli 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen aan de IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 135:2 n.m. Ps. 136:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Rachel Stehouwer, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Looft de HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig (Ps. 136: 1). Zo delen Theo en Jannie Aantjes, Oosteinde 28, verwonderd en dankbaar met ons, dat zij uit Gods hand Rhodé Eva Dorothea ontvingen. Rhodé is op 1 juli geboren en is het zusje van Naomi en Ruth. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegen over dit jonge leven en gezin.

Levenslang leerling: In het achterliggende jaar ben ik een heel aantal dagen bezig geweest met de nascholing zoals de PKN die voorschrijft voor beginnende predikanten. Dankbaar ben ik voor de ruimte die de kerkenraad heeft gegeven om te investeren in deze studie. Jl. 4 juli mocht ik de nascholing afronden, waarmee niet gezegd is dat ik ontslagen ben van verdere studie! Als leerling van de Meester blijven wij altijd bezig met (af)leren.

Kind in de Gemeente-dienst: A.s. zondag 14 juli is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. Deze keer zal het gaan over gebed. Dit naar aanleiding van het bijbelgedeelte in Kolossenzen 4 (vers 2-6). Het zou mooi zijn als de ouders aan de keukentafel, met de kinderen, dit gedeelte al lezen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of sap. Voor de kinderen is er in de bovenzaal van de kerk een verwerking van de dienst. Jong en oud, van harte welkom!

Oud IJzer: Afgelopen half jaar hebben we €595,- aan oud ijzer opgehaald. Weer een mooi bedrag, wat bij elkaar gebracht wordt door schijnbaar “waardeloze” spullen in te zamelen en te sorteren! Fijn dat velen daar een bijdrage aan leveren, bedankt hiervoor! Mede namens Mariette en Jorge, die we op deze manier ondersteunen bij het werk wat ze mogen doen in Guatemala. Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Kopij kerkbode: De komende kerkbode komt ‘gewoon’ uit op vrijdag 19 juli, de kopij mag op het normale tijdstip ingeleverd worden: uiterlijk maandag 15 juli om 12 uur. De kerkbode daarna (die uitkomt op vrijdag 26 juli) is voor 2 weken. De kopij voor die kerkbode graag uiterlijk inleveren op vrijdag 19 juli 18.00 uur.

Agenda:
13-07: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Piet van der Vlist
13-07: Oud papier; Piet van Driel en Wim de Groot

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 14 juli luisteren we in de Kind in de Gemeente-dienst naar Gods Woord vanuit Kolossenzen 4: 2-6. In deze tekst lezen we samen over het beeld van een “deur”. De Heere Jezus heeft het daar ook over gehad, lees maar eens in Johannes 10: 7 en 9 of in Openbaring 3: 8 en 20. We bidden om een goede diensten, voor jong en oud, tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 05-07-2019

Zondag 7 juli 2019
09.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Eethen en Drongelen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 103:7 n.m. Ps. 69:4
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan, Marita Brand, Anouk Langerveld

Nacht voor de Kerk: In eerdere kerkbodes kon u lezen dat er een Nacht voor de Kerk in combinatie met paalzitten georganiseerd zou worden. Inmiddels is het achter de rug en kunnen we zeggen dat het een heel groot succes was. We kijken er dan ook met veel plezier en dankbaarheid op terug! Vorige week zondag werd in de ochtenddienst de opbrengst bekendgemaakt. Er is ondertussen nog meer bijgekomen: de opbrengst tot nu toe is maar liefst € 5.174.52!! Alle deelnemers, paalzitters, sponsors, gulle gevers ontzettend bedankt! Het Nacht voor de Kerk team

re-KOOR-poging Chananja: Heb je altijd al eens een record willen vestigen en hou je van zingen? Doe dan op 10 en 16 september 2019 met Gospelkoor Chananja mee aan een re-KOOR-poging om het grootste koor van de Alblasserwaard bij elkaar te brengen. In de vorige kerkbode vind je onder de algemene berichten meer informatie. Geef je op of vraag meer informatie aan via de Facebookpagina van Chananja of via grootstekoorvanalblasserwaard@gmail.com

Agenda:
05-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondagavond 7 juli luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 3. “Vasthouden aan het Woord van het leven” (n.a.v. Filippenzen 2: 16), heeft dat ook gevolgen voor je kerkgang? We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 28-06-2019

Zondag 30 juni 2019
09.30 uur: ds. H. Veldhuijzen (Schelluinen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 64:10 n.m. Ps. 147:6
Collecten: In beide diensten 1.Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Steijn van Driel, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “Eénsgezindheid is een kenmerkend woord uit de Bijbel.” Lees de Filippenzen brief eens (samen) door en vraag in het gebed aan de Heere hoe jij de éénsgezindheid vorm kan geven in de gemeenschap van Christus. Leef je geloof!

Kerkenraad: In een extra vergadering wil de kerkenraad zich a.s. woensdag 3 juli bezinnen op het onderwerp “betrokkenheid & afhaken”. We voelen allemaal wel aan dat dit een belangrijke zaak is. Hoe blijven jongeren en ouderen op het hart van het Evangelie, op de gemeenschap met en van Jezus Christus betrokken? Graag uw en jouw voorbede voor dit werk van de kerkenraad.

Rommelmarktcomité: A.s. zaterdag 29 juni is het weer ophaaldag voor de Rommelmarkt!! Wij hopen ook dit keer uw meubels, boeken, servies en nog veel meer wat u toch niet meer gebruikt op te mogen halen. Graag uw spullen voor 09.00 uur aan de weg zetten. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
29-06: Rommelmarkt ophaaldag
29-06: Café de Kroon
03-07: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Jantine, Van Tongerenstraat 4, voorbereiding Marit
03-07: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
03-07: Bezinning kerkenraad

Ten slotte: Jl. zaterdag wandelde ik in Dordrecht verschillende kerken binnen. De éne kerk, de Augustijnenkerk, nog vol in gebruik tot eer van de Heer en de andere kerk, de Waalse kerk, in functie als een soort van reisbureau. In beide gebouwen komen mensen die op reis zijn naar dat grote moment dat elke knie zal buigen voor Jezus (Filip. 2: 10). De grote vraag is; doe je dat vrijwillig? Nu al? D.V. zondagavond 30 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 2 de verzen 12 t/m 30. We bidden om diensten (!) vol van aanbidding voor de Heer.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 21-06-2019

Zondag 23 juni 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 101:1 n.m. Ps. 127:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Daniëlle de Jong, Marjoke de Groot
Jeugddienst: aanvang 15.00 uur

Nacht voor de Kerk: Als u dit leest is het zover! Van vrijdag op zaterdagnacht bivakkeren wij, een aantal tieners en jongeren, in kartonnen huisjes op het schoolplein óf brengen de nacht door op een paal in de sloot voor ‘De Zaaier’. Dit alles voor ‘Nacht voor de Kerk’, een initiatief van alle jeugdclubs en -verenigingen. De opbrengst van de actie gaat naar het project van het verhelpen van de verzakking van de vloer in de kerk. U heeft hier eerder al meer over kunnen lezen. We hebben de afgelopen weken ons best gedaan zoveel mogelijk mensen te vinden die ons hiervoor willen sponsoren.
U bent tevens van harte uitgenodigd om van 20.00 tot 22.00 uur een bezoekje te komen brengen! U kunt de huisjes komen bekijken; er is koffie, thee, limonade en eigen gebakken lekkers te koop; de jongste deelnemers verkopen hun overtollige spulletjes voor dit goede doel en natuurlijk kunt u de jongeren aanmoedigen die aan het paalzitten zijn!
In de morgendienst van D.V. zondag 23 juni zal de voorlopige eindstand van deze Nacht voor de Kerk bekend gemaakt worden. Namens alle deelnemers een hartelijke groet en we hopen u vrijdag te zien! Het Nacht voor de Kerk-team.

Jeugddienst 23 juni: Jullie hebben in de vorige kerkbode kunnen lezen dat er a.s. zondag in de kerk een jeugddienst georganiseerd zal worden. In deze bijzondere jeugddienst zal Wim Kleen uit Rotterdam zijn getuigenis delen. Het thema van de dienst is “Hope gives life.” We zullen luisteren naar het getuigenis, bidden en liederen zingen die gaan over hoop. Na de jeugddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten! Aanvang van de dienst is 15.00 uur, de deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Tot dan!

Agenda:
21-06: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
21-06 – 22-06: Nacht voor de kerk

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 23 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 2 de verzen 1 t/m 11. Nederigheid is nu niet bepaald een favoriete eigenschap van ons mensen. Toch hebben we het te leren en bovenal Jezus Christus daarin te volgen. Wij bidden om gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk!

M.C. Stehouwer