Kerkbode 1 december 2023

Zondag 3 december 2023
10.00 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht) (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht) (Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 118:1  n.m. Ps. 105:3

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Mercy Ships) 2. Kerkbeheer (orgel) 3. H.A. collecte ( Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden)
Oppas: Nathalie de Jong en Nadia Vink  

   Omzien naar elkaar: Mevr. Stuij-van Hattem mocht weer thuis komen vanuit het ziekenhuis. Haar situatie blijft zorgelijk.

Vorige week is Maarten Boot, zoon van onze pastorale werker Marinus Boot opgenomen in het ziekenhuis met een hersenvlies ontsteking. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Ps 37:5.

Huwelijksjubileum: Afgelopen maandag 27 nov. waren Aart en Sonja de Jong-Slingeland  25 jaar getrouwd. Dankbaar mogen ze terugkijken samen met hun kinderen op deze mooie dag. Via deze weg willen we hen van harte feliciteren, en Gods zegen toe wensen.

   Vanuit de diaconie: In de achterliggende periode hebben we als diaconie een caravan geschonken gekregen. Hier zijn we erg dankbaar voor! Deze willen we inzetten voor de jaarlijkse pop-up camping in Oud-Alblas. Als u nog andere doelen weet waar we deze caravan voor in kunnen zetten meldt dit dan even bij één van de diakenen.

   Verspreiden kerstmagazine: Iets wat persoonlijk voor je gemaakt is, moet eigenlijk ook persoonlijk overhandigd worden, toch? De Evangelisatiecommissie zoekt enthousiaste mensen die willen meehelpen bij de verspreiding van het Kerstmagazine op 19 en 20 december. Het magazine wat door en voor mensen uit Wijngaarden gemaakt is. Heb jij een paar uurtjes over om deel uit te maken van dit waardevolle project? Laat het ons weten. Laten we voorkomen dat de boodschap van liefde en vrede in de brievenbus blijft liggen. Meehelpen? Aarzel niet en neem contact op met Arja, Rianne, Suzanne of Maarten. 

   De Wingerdknopjes: Zaterdag 9 dec. Is er in de kerk van Wijngaarden een Kerstzangavond met de Wingerdknopjes met als thema: Het beste Nieuws journaal “Kersteditie”. Aanvang 19.00 uur, deuren open om 18.30 uur. Na afloop collecte bij de deur voor de onkosten en warme chocolademelk. Hartelijk welkom!

 Agenda:

04-12: Vrouwenvereniging

06-12: Bij de Bron

   Ten slotte: Zondag wordt het sacrament van het Heilig avondmaal bediend. ‘s Morgens aan de tafel, en ’s avonds vanuit de banken. Zondag ochtend 26-11 preekte proponent Teeuw uit Hebreeën 10 vers 1 tot 4. Wat kunnen we leren vanuit de oude wetten? Lees dit schrift gedeelte nog eens na, en of luister de preek nog eens terug voor wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Goed om te overdenken in de week van voorbereiding.

Hartelijke groeten,
De kerkenraad.

kerkbode 24-11-2023

Zondag  26 november 2023

10.00 uur: dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk) (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: dhr. Cees Fraanje (JIG)

Voorzang: v.m. Ps. 105:3   n.m. Ps. 68:10
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (de Hoop)  2. Kerkbeheer (energiekosten) 3. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan en Saskia de Jong

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is dhr. Krijn Kuiper opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een nier infarct.
Mevr. Stuij van Hattem wordt deze week opgenomen in het ziekenhuis. Daar krijgt ze verdere onderzoek om de pijn te stillen. Voor beiden weer ingrijpende gebeurtenissen die ze moeten ondergaan. Van harte bevelen we hun aan in uw gebeden.
   Censura morum en bezinnings uur Heilig Avonmaal: Dinsdag 28 nov. is er om 19.30 uur Censura Morum in de consistorie van de kerk.
Om 20.00 uur is er bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. Allen van harte uitgenodigd.  Spelletjesavond: Beste gemeenteleden, zondagavond 26 nov. bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze spelletjes avond! Zo hopen we als jongeren van de gemeente met u weer even bij te praten en een mooie zondagavond met elkaar te hebben. Mocht u gehaald of terug gebracht willen worden, geef dat even aan via 06-29228658 of laat het op de avond zelf even weten! We hopen jullie als ouderen van de gemeente gezellig te ontmoeten in ‘t Wingerds hof na de zondagavond dienst. Hartelijke groet, JV Wijngaarden 

Crèche: In december hopen we de nieuwe oppaslijst te maken. Zit je in groep 8 dan mag je al mee oppassen. We horen graag als je mee wilt gaan draaien in het rooster of juist wilt stoppen. Met vriendelijke groeten, Josien 06 11214483 en Mathilde 06 29291944.
Jeugd in de Gemeente dienst: In de avonddienst van zondag 26 november (18.30 uur) zal er weer een JIG zijn. Cees Fraanje (docent en jongerenwerker) zal in deze dienst spreken over het thema: “Jezus volgen in 2023, hoe dan?” Jezus volgen anno 2023, het lijkt soms voor jongeren (maar ook voor ouderen) een onmogelijke opgave! Wat komt er veel ons af tegenwoordig! En toch, … Jezus vraagt ook aan ons: “Volg mij!” Hoe doe je dat, in de praktijk van alle dag? Daarover horen we meer van Cees. Niet alleen jong, maar ook ouderen, van harte welkom! 

    Agenda:
25-11: Instuif
26-11: Spelletjesavond na de avonddienst in ’t Wingerds hof  
27-11: Mannenvereniging
28-11: Catechese
28-11: Censura Morum / bezinningsuur HA
29-11: Vrouwenbidstond: dr Ingelsestraat 3, voorbereiding: Andrea
29-11: Bijbelgesprekskring om 19.30 uur in ’t Wingerds hof

   Ten slotte:

Een hartelijke groet van uw Kerkenraad.

Kerkbode 17 november 2023

Zondag 19 november 2023

10.00 uur: dhr. M. Boot (Nieuw-Lekkerland)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman (H’veld-G’dam)

Voorzang: v.m. Ps. 68:10  n.m. Ps. 146:1
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet v.d. Berg, Elise Leeuwis en Lennard de Groot

  Omzien naar elkaar:  Op 17 nov. wordt Jaco de Bondt 45 jaar. Het zou leuk zijn als hij post vanuit onze gemeente mag ontvangen. Zijn adres is Buitendams 326 L, 3371 BS Hardinxveld-Giessendam.

Ambtsdragers verkiezing: Er zijn voor de broeders van den Berg, Nijhof en Aantjes geen bezwaren tegen leer en leven binnengekomen. Bij deze zijn ze dus herkozen en zullen ze, zo de Heere wil en wij leven, in januari worden herbevestigd. We zijn zeer dankbaar dat de kerkenraad voltallig blijft.

   Vrijwillige bijdrage: Vorige week zijn de brieven voor de tweede rondgang voor de vrijwillige bijdrage rond gebracht of gemaild. Alle 18+ leden hebben hem ontvangen. Heeft u hem nieontvangen? Laat het weten aan de kerkrentmeesters.

   Collecte opbrengst 3e kwartaal:

Juli:
Algemeen                                            € 237,55.
Dabar                                                   € 242,60.
Vluchtelingenwerk Graafstroom       € 258,45.
Augustus:
Algemeen                                            € 289,65.
Stichting Gave                                     € 149,50.
GZB                                                    € 194,85.
Voedselbank Sliedrecht                       € 251,12.
September:
Algemeen                                           € 303,70.
Aardbeving Marokko                            € 748,96.
Jeugdraad                                            € 230,12.
Stefanie de Wildt                                 €  245,80.
Stichting Ontmoeting                           € 289,20
Giften pot opening winterwerk          € 360,00
Hartelijk dank namens de Diaconie.

    Adventspakket ‘Een hemelse boodschap’: 3 december is de eerste adventszondag. Beleef dit jaar de adventsperiode samen met uw kinderenop een wel heel bijzondere manier! Evangeliestek heeft een adventspakket ontwikkeld met vooriedere dag een hemelse boodschap, iedere week een gezins-moment met verwerking rondom eenBijbelse boodschap en nog meer… Het pakket is te bestellen voor €16.95 bij webshop Goed in vorm,of via Andrea van den Heuvel, 06 51880283 (dan komen er geen verzendkosten bij) Zeker eenaanrader! Wees er snel bij want op=op.

    Agenda:
18-11: Café de Kroon
20-11: Vrouwenvereniging
21-11: Catechese
22-11: Bij de Bron
22-11: Bijbelstudiekring

  Ten slotte: We kijken dankbaar terug op een geslaagde gemeente avond. Een mooie opkomst waarin we de actuele zaken konden bespreken. Na de pauze nam Christiaan van Dijk van Operatie Mobilisatie ons mee over hoe we kunnen werken als zendeling in ons eigen land/dorp. Deze avond is opgenomen en terug te luisteren bij kerkdienst gemist/t-Wingerdshof.

Hartelijke groeten,

De kerkenraad   

kerkbode 10-11-2023

Zondag 12 november 2023
10.00 uur: ds. P.D. Teeuw (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)
Voorzang: v.m. Ps. 146:1 n.m. Ps. 16:6
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (schreeuw om leven) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna de Haan en Willemijn Kuiper
Omzien naar elkaar: Overleden: Op woensdag 1 november is overleden dhr. Pieter Cornelis van Herwijnen in de leeftijd van 59 jaar. De begrafenis heeft afgelopen woensdag plaats gevonden. Op de rouwkaart staat de tekst uit 2 Korinthe 12:9: “Mijn genade is u genoeg”. Na een langdurige ziekte mogen deze woorden klinken en een ieder kan daar ook zijn steun en kracht uit halen. We bidden voor Corrie, kinderen en verdere familie in deze tijd van rouw.
Jubileum: Wim de Haan en Barbara de Groot mochten 30 oktober gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn. We willen Wim en Barbara samen met hun kinderen van harte feliciteren met deze mooie mijlpaal. “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie maar de meeste van deze is de liefde”. 1 Korinthe 13 vers 13.
Zingen na de avonddienst: De volgende liederen (alle verzen) uit Weerklank worden gezongen: 423, 349, 364, 419, 459 en 385.
Oud papier: In het 2 e kwartaal van dit jaar hebben we het mooie bedrag van €342,60 mogen ontvangen met het ophalen van het oud papier in ons dorp. Wij bedanken een ieder hiervoor, die hier aan bijdraagt! Met dit mooie bedrag kunnen er veel activiteiten mogelijk gemaakt worden binnen de clubs, Instuif en Kind in de Gemeente.
Agenda:
11-11: WoW in de schuur van Jelle om 07.30 uur, voorber. René Pelikaan
11-11: Oud papier (Johan Brandwijk en Jan de Haan)
11-11: Rommelmarktschuur open van 10.00-12.00 uur
12-11: Zingen na de avonddienst
13-11: Mannenvereniging
14-11: Catechese
15-11: Vrouwenbidstond: Van Tongerenstraat 4, voorber. Rianne
15-11: Kerkenraadvergadering
16-11: Immanuel
Ten slotte: Vragen om over na te denken na aanleiding van de preek van zondagmorgen 5 november over Psalm 25 1. Op welke punten spreekt de situatie van David ons aan? 2. Herkennen we Davidsbidden om Gods wegen en paden te leren en waardoor? 3. Wat betekent de pleitgrond van Davids gebed voor u/jou? 4. Zijn voor ons Gods wegen en paden duidelijker dan ze voor David waren?
Hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Kerkbode 03-11-2023

Zondag 5 oktober2023

09.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

18.30 uur: ds. J. Speksnijder (Brandwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 16:6  n.m. Ps. 66:10

Collecten: in beide diensten: 1. GZB najaarscollecte: Bloeiende gemeenten langs de Nijl 2. Kerkbeheer (gastpredikanten)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

   Omzien naar elkaar: Broeder Piet van Herwijnen is weer opgenomen in het ziekenhuis, en voelt zijn krachten afnemen. Ouderling Bart van den Berg is gevallen tijdens een veldrijwedstrijd, en heeft hierbij zijn nekwervel gescheurd. De komende 3 weken moet hij een brace dragen en veel rust houden. Wilt u beide broeders, maar ook alle andere gemeenteleden die ziekte en zorgen kennen, maar niet bij name genoemd worden meenemen in uw gebeden.

   Ambtsdragers verkiezingen: Voor ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof, ouderling Bart van den Berg, en diaken Theo Aantjes zijn geen tegenkandidaten ingediend en zijn hierbij herkozen. Mocht u bezwaar hebben tegen leer en leven van één van deze broeders, dan kunt u dit schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend kenbaar maken bij scriba van Os tot uiterlijk 10 nov.

   Tweede rondgang vrijwillige bijdrage: In de week van 6 t/m 11 nov. krijgt u de brief per post of mail voor de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage. Alle 18 plussers die lid zijn van onze gemeente ontvangen deze brief. Heeft u hem in deze periode niet ontvangen? Graag even laten weten aan Bart Nijhof of Jan van Os. In de komende periode staan er grote plannen voor de deur, zoals de verbouwing van de pastorie. Hierbij zijn de nodige financiële middelen voor nodig. Daarom de vraag aan u/jou om te geven naar draagkracht. Ook uw gebed voor wijsheid in al deze zaken van harte aanbevolen.

   Wintertijd: Vanaf nu beginnen de ochtenddiensten weer om 10.00 uur!

   Ouderenmiddag: Op 8 nov. om 14.45 uur is er ouderenmiddag in ’t Wingerds hof. Mw. V.d. Heiden komt ons alles vertellen over de kraamtijd van vroeger. Zal bij u vast veel herkenning geven. Iedereen hartelijk welkom! Ook als u nog niet eerder bent geweest. Voor vervoer kunt u Anja Vink bellen: tel. 0622380171.  

   Rommelmarkt: Zoals in onze folder aan u is medegedeeld is de Rommelmarktschuur bij de fam. Brand aan het Westeinde 26a niet meer open om spullen te brengen. Wel kunt u daar 1 keer per maand op de 2e zaterdag (tegelijk met het ophalen van het oud papier) uw spullen brengen van 10.00 tot 12.00 uur. Wij hopen u dan ook voor de eerste keer te kunnen begroeten op zaterdag 11 nov. in onze Rommelmarktschuur aan het Westeinde 26a. Het Rommelmarktcomité.

   Mars voor het leven: Op 11 nov. 2023 organiseert Schreeuw om leven de jaarlijkse Mars voor het leven. Samen met duizenden anderen zal er een stille tocht door Den Haag gelopen worden. Samen, met al die andere mensen, laten we weten grote moeite te hebben met de abortuspraktijk in Nederland en dat abortus geen mensenrecht is. De boodschap is recht op leven; ieders leven doet er toe en is van toegevoegde waarde. De Mars voor het leven vind plaats op het Malieveld in Den Haag. Om 11.00 uur zal het podiumprogramma starten en ongeveer een uur later zal er een stille tocht door Den Haag gelopen worden. Busvervoer naar en terug uit Den Haag wordt georganiseerd vanuit de Alblasserwaard. Meer informatie? App of bel met Maarten Baan (0681477472).

   Agenda:

05-11: Koffiedrinken na de ochtenddienst

06-11: Vrouwenvereniging

07-11: Jonge stellen/vrijgezellen krin

07-11: Catechese

07-11: De Vuursteen

08-11: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof

08-11: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

08-11: Bijbelstudiekring

   Ten slotte: De vragen die we tijdens de preek zondag ochtend mee kregen van dominee Menkveld: Waarom vertrouw ik in de nood op God? En de tweede vraag: Waarom heb ik ontzag voor God en Zijn regels? Vragen om over na te denken en te herkauwen in de komende week.

Met een hartelijke groet van uw Kerkenraad.