Kerkbode 01-10-2021

Zondag 3 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Sliedrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 24:1 n.m. Ps. 40:4
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie (Messiasbelijdende Joden) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalm 42:12. Op de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus, jl. zondag 26 september, is in de leeftijd van 79 jaar overleden dhr. Gerrit de Groot, laatst gewoond hebbende te Wearthoven in Sliedrecht. Broeder Gert mocht zijn hoop op Zijn levende Heer gevestigd hebben, dat mag een grote troost zijn voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. D.V. zaterdag 2 oktober, aanvang 10.30 uur, zal in besloten kring de dienst vanuit de kerk in Wijngaarden plaatsvinden. Via de livestream van de kerk is deze dienst te volgen, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan het Oosteinde te Wijngaarden. We bidden voor Ali, haar kinderen en kleinkinderen, om Gods nabijheid in alle gemis en verdriet.

Vanuit de kerkenraad: We willen de huidige coronamaatregelen in oktober nog handhaven. Er zal niet om een coronapas worden gevraagd. Op termijn versoepelen we door in de banken aan de straatkant de “anderhalve meter afstand houden” te vervangen door “gepast afstand houden” in alle rijen. Aan de zijde van de begraafplaats blijft de anderhalve meter afstand gelden voor kerkgangers die zich daar veiliger bij voelen. De kosters blijven iedereen een plaatsje aanwijzen.

De ‘kledingtas’: In de trant van duurzaamheid en delen, leek het me leuk om een kledingtas in te stellen. Dit is een boodschappentas met kleding in goede staat die mensen zelf niet meer dragen. Als de tas bij jou komt, kun je er een mooi kledingstuk instoppen en een mooi kledingstuk uithalen. Heb je interesse om hieraan mee te doen? Stuur een bericht naar Naomi van der Vlist via het nummer 06-27335374.

Agenda:
02-10: De Kroon
04-10: Mannenvereniging
05-10: Catechese
06-10: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk.
06-10: Bijbelstudiekring
07-10: Immanuel

Ten slotte: In de morgendienst D.V. zondag 3 oktober luisteren we naar Gods Woord vanuit Timotheüs 4. In deze dienst mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden; zichtbare verkondiging van Gods genade en trouw. We bidden om gezegende diensten tot eer van God.

M.C. Stehouwer