Kerkbode 08-10-2021

Zondag 10 oktober 2021
09.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)
18.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)  
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 21:5  n.m. Ps. 118:14
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (catechese materiaal)  2. Kerkbeheer  n.m. 1. Diaconie  2. Kerkbeheer  
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Jacoline de Jong

 Omzien naar elkaar: “Door Hem bedacht. Door Hem gemaakt. Door Hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een wonder.” Zo delen Bart en Wilma Nijhof dankbaar met ons dat zij hun dochter Fleur Willemijn jl. 1 oktober van God mochten ontvangen. Wij feliciteren hen hartelijk samen met de zussen Esmee en Anne en bidden om Gods zegen over dit gezin en jonge leven.
Jl. zondag 3 okt. mocht David van der Vorm het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop ontvangen. De dooptekst die hij meekreeg was “ …Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij” (Jesaja 43:1b) Wij bidden voor Geert en Sifra, dat zij hun zoon David met wijsheid en liefde opvoeden en samen mogen leven tot eer van God.
Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad vergadert D.V. 13 okt. o.a. over de vervulling van de ambten. Wilt u bidden voor dit stukje dienstwerk tot opbouw van de gemeente?   
Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 2 maal € 5,00  ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.
Kerst-projectkoor: Zondagochtend na de kerkdienst begint het projectkoor o.l.v. Matthijs Hoogendijk weer met repeteren voor de Kerstoptredens. Er kunnen nog zangers (m/v) bij. Geef je op of informeer via projecten@stichtingmph.nl. Meer informatie kun je lezen onder de Algemene berichten of neem contact op met Teo Hoogendijk (06-15180678).   
Agenda:  
09-10: Mannenbidstond van 07.30-09.00 uur bij Piet in de schuur, leiding: Piet v.d. Vlist
09-10: Oud papier  (Teus van Werd en Rien Brugmans)
10-10: JV
11-10: Vrouwenvereniging
12-10: Catechese
13-10: Vrouwenbidstond
13-10: Bij de Bron
13-10: Kerkenraadsvergadering
Ten slotte: In de erediensten van D.V. zondag 10 oktober gaan, i.v.m. mijn vakantie, twee gastvoorgangers voor. We hopen elkaar, jong en oud, in de kerkbank te begroeten rondom het Woord van God!

M.C. Stehouwer