Kerkbode 02-09-2022

Zondag 4 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur: Ronny Heijboer (Jeugd in de gemeente dienst)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps 81:12
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (onderhoud orgel)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: We leven mee met mevr. Magda Romijn nu zij aan nieuwe kuren en bestralingen moet beginnen daar de ziekte toch verder ontwikkelt. Ook denken we aan andere zieken, jongeren en ouderen, rouwdragenden en zij die het moeilijk hebben in de gemeente en op het dorp. Afgelopen zondag hoorden we mensen getuigen over Jezus “En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven doet Hij horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken.” Markus 7:37. Het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, reikt ons een machtig perspectief aan, vol troost, een toekomst van hoop. “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.” Openbaring 21:5.

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 5 okt. hopen we in het nieuwe seizoen te starten in ’t Wingerds hof waar we samen in gesprek te gaan over Gods Woord in het boek Openbaring. De avonden starten om 20.00 uur en we ronden af rond 21.30 uur. We gebruiken het boekje “Mensenzoon tussen de kandelaren”, Bijbelstudies uit het gehele boek Openbaring, ds. A.W.J. Theunisse uit de Artios-serie; uitgeverij Jongbloed. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik op tijd dit materiaal kan bestellen. Opgave via mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Hartelijk welkom!

Rondom het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal D.V. dinsdag 6 sept. om 20.00 uur. Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 3 sept. bent u van harte welkom op de Rommelmarkt . Van 07:30 tot 15:00 uur is de Burg. Brouwerstraat, het schoolplein en rondom ’t Wingerds hof geopend voor bezoekers. Vanuit meer dan 40 kramen wordt een groot assortiment aan gebruikte spullen aangeboden en zijn er vele lekkernijen te koop. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in ’t Wingerds hof. Ook dit jaar wordt er vaste éénrichtingsroute gelopen. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organisten. Tot ziens op de Rommelmarkt!

Openlucht-dienst: Zondag 4 sept. zal er (bij droog weer) een speciale dienst worden georganiseerd op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “Jezus, hoop van de volken!” De spreker van deze dienst zal Ronny Heijboer zijn. Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay wonen al meer dan 16 jaar in de jungle van Borneo. Hij ontmoette haar in Australië en samen hadden ze een droom: Gods liefde uitdelen in Borneo. Wat begon met 1 kind is nu een opvanghuis voor bijna 1000 verwaarloosde kinderen geworden. Een indrukwekkend verhaal waar Ronny op een enthousiaste manier meer over gaat vertellen. De jeugddienst-band zal ons meenemen door het mooie en volle programma heen. Deze dienst begint om 18.30 uur en vanaf 18.00 uur ben je welkom om een plekje op het voetbalveld uit te zoeken. Tip: Neem een stoel mee zodat je lekker kan zitten. Neem je je
buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom! Ps. Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de kerk.

Agenda:
06-09: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
06-09: Bezinning Heilig Avondmaal om 20.00 uur
07-09: Collectemuntenverkoop in de consistorie van de kerk van 19:00 tot 20:00 uur

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 4 sept. lezen we een deel uit het avondmaalsformulier ter voorbereiding op de​ bediening van dit sacrament DV 11 september. Samen luisteren we in deze dienst naar Gods Woord vanuit Markus 8:1 t/m 26. Ook ’s avonds wil de Heere door Zijn Woord en Geest in ons midden werken, wat een genade! We zien uit naar erediensten voor de glorie van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer