Kerkbode 26-08-2022

Zondag 28 augustus 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. ps. 84:1 n.m. Ps. 108:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (schoolproject Kenia) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: We leven mee met dhr. Piet van Herwijnen, hij verblijft tijdelijk in het Gasthuis te Gorinchem. Deze week zal er een nieuwe opname in het ziekenhuis zijn voor een noodzakelijke kuur ter bestrijding van zijn ziekte. Ondanks de zorgen en zware weg die hij gaat, is hij samen met zijn vrouw Corrie zeer dankbaar voor het omzien vanuit de gemeente, voor alle gebed en meeleven in welke vorm dan ook.
Wegens hartklachten moest dhr. Louis Kuiper opgenomen worden in het ziekenhuis.
Voor al de zieken, de mensen die in liefde met hen verbonden zijn en voor iedereen die in zorg is, bidden wij met volharding om Gods genadige nabijheid. Psalm 145:18 “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.”

Belijdenis doen: We lazen jl. zondag in de tentdienst uit Gods Woord Romeinen 10:9 “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” Deze royale belofte van God vraagt om een persoonlijk antwoord van iedereen. Bid er eens over met de Heere! Jongeren en ouderen die zich willen aanmelden voor het volgen van de belijdeniscatechese zijn van harte welkom: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184701409.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €50 en €25 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegave.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 27 augustus is de laatste ophaaldag voor de Rommelmarkt. Alle spullen die u toch al weg wilde doen halen wij graag op . Gelieve deze spullen voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. Op zaterdag 3 september is de Rommelmarkt. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten. Het Rommelmarktcomité.

Oud papier : In het 2e kwartaal van 2022 is het mooie bedrag van €425,70 binnengekomen met het ophalen van het oud papier in ons dorp. Een bedankje voor alle oud-papier-ophalers is zeker op zijn plaats, en dan met name Andrea en Harm die hier veel tijd voor inzetten, bedankt!

Ten slotte : D . V. zondagmorgen luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Markus 7:31 t/m 37. Luisteren naar het Woord bewerkt geloof (Rom.10:17). Dan sla je vol dankbaarheid en verwondering geen mogelijkheid over om het Evangelie te horen. We bidden om gezegende diensten!

M.C. Stehouwer