Kerkbode 02-10-2020

Zondag 02 oktober 2020
09.30 uur: ds. J.C. Schuurman (Capelle a/d IJssel) -Oost
18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet) -West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 68:10 n.m. Ps. 63:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (messiasbelijdende joden) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna de Haan en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Ook al noemen we niet altijd op deze plaats namen, toch bidden en leven wij met velen in ziekte, zorg en verdriet. De één wacht op een uitslag, de ander heeft zorgen in het gezin. Een volgende is mantelzorger en loopt al een poosje op de tenen en weer een ander kent spanning of draagt een diep verdriet. Weet dit: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Hebreeën 13:8.

Doopzitting: In verband met de voorgenomen doopdienst van D.V. zondagmorgen 11 okt. zal er een doopzitting gehouden worden in de consistorie van de kerk op DV donderdag 8 okt. om 20.00 uur. Ouders van harte welkom.

Catechese: We gaan van start D.V. maandag 5 okt. De jongeren van 12-14 jaar om 18.30 uur in de bovenzaal, van 15-17 jaar om 19.00 uur in de consistorie. Alle jongeren van 18 jaar en ouder starten om 20.00 uur in de bovenzaal. Hartelijk welkom!

Belijdenis: We gaan met een groepje gemeenteleden van start D.V. 9 okt. om 20.00 uur aan de Dorpsstraat 29. Er is nog plaats in de kring voor jongeren en ouderen om samen te leren van God en de Heere Jezus te leren volgen. Wat het vervolg van de tijden van belijdeniscatechese betreft; we zoeken als groep samen naar een tijdspad om elkaar te ontmoeten. Geef je op via mail/telefoon of stel je vragen: mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!

Bijbel-gesprekskring: D.V. woensdag 14 okt. starten we in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar alle ruimte is om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “Drama, spanning en vernieuwing”, Bijbelstudies uit Nehemia. Graag vooraf opgeven zodat ik het materiaal op tijd kan bestellen via: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Jong en oud, hartelijk welkom!

Beroep: Voor het beroep naar de hervormde gemeente Zegveld heb ik, na een intensieve periode, vorige week bedankt. We bidden om rust en vrede over deze beslissing. Vanaf deze plaats ook een hartelijk dank voor alle voorbede en meeleven in dit alles.

Dubbeltallen: Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen heeft de kerkenraad dubbeltallen opgesteld. In de vacature van diaken Van Driel: Wim van den Berg en Bart de Gier. In de vacature van ouderling Bakker: Maarten Baan en Anton de Groot. Er is geen bezwaar gemaakt tegen het verlengen van de ambtstermijn van ouderling Wervenbos, zodat hij uiterlijk nog één jaar aanblijft.
De verkiezingsavond is op dinsdag 6 okt. Deze zal i.v.m. de corona maatregelen anders verlopen dan we gewend zijn, zoals u in de vorige kerkbode heeft kunnen lezen. We vragen u en jou om de broeders die op dubbeltal staan in uw voorbede te gedenken.

Instuif: Ha jongens en meiden. 10 okt hopen we weer van start te gaan met het Instuif seizoen. We beginnen met een leuke film. Kom je meekijken in ‘t Wingerds hof? Inloop 19.45 start 20.00 uur. Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuif leiding.

Agenda:
05-10: Mannenvereniging
05-10: Catechese
05-10: Jonge stellen kring
06-10: Verkiezingsavond tussen 19.30-20.30 uur in de hal van de kerk
07-10: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie
07-10: Bij de Bron
07-10: Kerkenraadsvergadering
07-10: Bijbelstudiekring
08-10: Doopzitting om 20.00 uur
08-10: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondag 4 oktober mag Gods Woord verkondigd worden door twee gastvoorgangers.

M.C. Stehouwer