Kerkbode 03-01-2020

Zondag 5 januari 2020
10.00 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort)
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 42:5 n.m. Ps. 121:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (MAF) 2. kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar:
God dichtbij als nooit tevoren, Immanuël. We zien met verlangen uit naar de ontmoeting met de Bruidegom. “Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” 1 Thessalonicenzen 4:18.

Catechese: De catechese lessen voor alle leeftijden gaan weer verder op de bekende en afgesproken tijdstippen. Allen welkom!

Vacatures jeugdwerk: Ja, er is weer een kans om als leidinggevende aan de slag te gaan in het jeugdwerk! Ben jij beschikbaar om te werken in het Koninkrijk? Er is plaats bij de Club ‘Bij de Bron’ als leidinggevende van tieners tussen de 10-12 jaar. Of bij jeugdclub Immanuel als leidinggevende van tieners tussen de 12-16 jaar. Daarnaast zoeken we nog iemand voor de (taak van) penningmeester van de jeugdraad. Als leidinggevende mag je per seizoen 10 tot 20 avonden meedraaien, waarbij je je gaven en talenten mag inzetten om de liefde van God door te geven aan onze jongeren. Benieuwd? Vraag Suzanne de Gier, Bart Nijhof, Mathilde van Os of Jurian Bakker voor meer informatie of naar de mogelijkheid om een avond mee te draaien om de sfeer te proeven. Van harte welkom!

Agenda:
03-01: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
06-01: Catechese
06-01: 18+ gespreksgroep
06-01: Mannenvereniging
08-01: Vrouwenbidstond: loc. Annette Bakker, dr. Ingelsestraat 8
08-01: Bij de Bron
08-01: Collectemunten verkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Op de eerste zondag van het nieuwe jaar DV 5 januari hebben wij bij gezondheid de gelegenheid om samen te komen rondom het Woord. Twee erediensten voor de Koning! De Heere is trouw, Hij laat niet los het werk dat Zijn hand begon. Mijn gebed is dat Zijn zegenende nabijheid, in alle verschillende omstandigheden van het leven, door jong en oud ervaren mag worden.

M.C. Stehouwer