Kerkbode 03-09-2021

Zondag 5 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorber. H.A.)
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 98:1 n.m. Ps. 98:4
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand, Anna de Haan en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “God is genadig” zo lees ik het op het kaartje waarmee Mark en Jacolien Aantjes, Hofstede 6, delen dat zij een dochter hebben ontvangen. Johanna Barbera is op 24 augustus geboren en deze trotste ouders geven haar de roepnaam Joline. Wij feliciteren Mark en Jacolien hartelijk en wensen hen van harte Gods onmisbare zegen toe.
D.V. 3 sept. hopen Jan Kuiper en Geertje Kuiper-Koorevaar, Oosteinde 29, dankbaar te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. “en Jezus was ook genood” (Johannes 2:2) zo lees ik op de kaart. Overvloed van vreugde is wat Jezus schonk op die bruiloft te Kana. En dwars door alles heen, in blijde en in moeilijke dagen, is de Heere al 50 jaar voor u getrouw erbij geweest. Wij feliciteren u hartelijk en zo mag u samen met kinderen, kleinkinderen en allen die u lief zijn gedenken en vieren. Wij bidden om Gods zegenende nabijheid op uw verdere levenspad.

Catechese: De planning voor het komende seizoen D.V. 2021-2022 staat voor de catechese in de grondverf. We starten op dinsdag 28 sept. De 12-14 jarigen om 18.30 uur en de 15-17 jarigen om 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk. Een persoonlijke uitnodiging voor de jongeren volgt nog. Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden verwacht op de Alpha cursus waarvan de data op een later moment nog gecommuniceerd worden. Overweeg je om belijdenis te gaan doen dan ben je hartelijk welkom : predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Rondom het Heilig Avondmaal: In zowel de morgen- als de avonddienst van D.V. zondag 12 sept. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat te doen op de manier zoals we dat onder de coronamaatregelen eerder hebben gedaan terwijl we ditmaal samen mogen zingen! Wees hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal in de kerk D.V. woensdag 8 sept. 20.00 uur, hartelijk welkom! Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Rommelmarkt: Het is bijna zover! A.s. zaterdag 4 sept. om 07:30 uur gaat de Rommelmarkt van start. Tot 15:00 uur bent u van harte welkom in de Burg. Brouwerstraat, het schoolplein en bij ’t Wingerds hof. Vanuit meer dan 40 kramen wordt een groot assortiment van gebruikte spullen aangeboden en zijn er vele lekkernijen te koop. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in de tent achter ’t Wingerds hof. Vanzelfsprekend houden we 1,5 meter in acht en met een enigszins gewijzigde opstelling van de kramen zodat er een vaste éénrichtingsroute gelopen wordt. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organist Robert van Eijl. tot ziens op de Rommelmarkt.

Open Monumentendag: Op zaterdag 11 sept. is het weer open monumentendag en is de kerk geopend van 09.00 tot 17.00 uur. We zoeken nog vrijwilligers die het leuk vinden om een uurtje toezicht te houden. Opgeven kan bij kerkrentmeester Bart Nijhof.

Agenda:
08-09: Censura Morum 19.30-20.00 uur in de consistorie.

Ten slotte: Jl. zondagmiddag werden jongeren en ouderen in de tentdienst hartelijk uitgenodigd om op Jezus Christus te zien. In Hem is er vastheid, veiligheid en zekerheid te vinden ondanks dat wij leven in een onzekere wereld. En dan lees ik de volgende morgen in Gods Woord: 1 Timotheüs 3:16 “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” D.V. zondagmorgen 5 september luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Timotheüs 2 en is er ook de voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. We bidden voor alle mensen (vers 1) om bekering en geloof, Jezus alleen!​

M.C. Stehouwer