Kerkbode 04-06-2021

Zondag 6 juni 2021
09.30 uur: prof. dr. M.J. Paul (Ede) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 27:5 n.m. Ps. 102:16
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (instandh. predikantsplaats) 2. Kerkbeheer
n.m. 1. Diaconie 2 Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Marit de Groot en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Jl. 31 mei mocht het bruidspaar Korevaar-Smits, Oosteinde 47, gedenken 60 jaar in het huwelijk verbonden te zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit wonder van Gods genade en trouw. Bewaard voor elkaar en allen die jullie lief en dierbaar zijn. We bidden; “De genade van de Heere Jezus Christus zij met u.” 1 Korinthe 16:23.
Jl. zondagmorgen mocht het sacrament, teken en zegel van het verbond, de doop bediend worden aan Joël Jasper van den Berg, Hof van Brederode 7. De volgende dooptekst kreeg hij mee: “Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” ( Kol. 3:3). Wij bidden om Gods zegen over de geloofsopvoeding die Bart en Willeke mogen vormgeven zodat hun kinderen gaan belijden “de Heere is God”!

Avond voor de kerk: Beste gemeenteleden en jeugd we willen graag een kruisfietstocht organiseren door Wijngaarden heen voor jong en oud. Op 18 juni van 18.00 tot 00.00. Tussendoor wordt er gezorgd voor iets lekkers op het schoolplein of voor de fietsers langs de kant van de weg. Het doel van deze fietstocht is samen fietsen voor een nieuw alarm/brand systeem en het beeld en geluid te verbeteren in/voor de kerk. Zie het Kontakt met daarin een brief met verder informatie. Voor vragen kunt u terecht bij Mathilde van Os tel. 06-29291944.

Agenda:
09-06: Vrouwenbidstond

Ten slotte: D.V. zondagavond 4 juni lezen we thuis en in de kerk uit Gods Woord Nehemia 11. Het volk van God gaat wonen in Jeruzalem, in de heilige stad (!), daar waar de dienst van de verzoening plaatsvindt in het huis van God. Alle redenen om jezelf af te vragen: Zou ik mogen, kunnen en willen wonen in het nieuwe Jeruzalem? We bidden volhardend om gezegende erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer