Kerkbode 28-05-2021

Zondag 30 mei 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – Oost
18.30 uur: ds. A. de Fijter (Ottoland/Goudriaan) (JIG) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 66:8 n.m. Ps. 61:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand en Rosanne de Jong

Omzien naar elkaar: Dankbaar mochten we er getuigen van zijn dat twee jongeren in de gemeente jl. zondag belijdenis van hun geloof deden. De Geest is werkzaam, aan God alle eer! De volgende belijdenisteksten uit Gods Woord werden meegegeven. Aan Jeftha Stehouwer: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 en aan Naomi van der Vlist: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;…” Efeze 2:8.
Bij deze deel ik ook het gedicht wat Naomi voordroeg in deze dienst:
Verwonderd.
Verwonderd sta ik daar.
Helemaal in het wit.
Bedenkend hoe ik dit aan anderen verklaar.
Wie er voor mij op de troon zit.
Zo vaak voelde ik me niet genoeg.
Toch staat Hij nu voor mij.
Hij was het Die mij droeg.
De hemel ging me niet voorbij.
Wanneer ze Hem die ene vraag stellen.
Houd ik mijn adem in.
Wat zou Hij hier vertellen.
Over hoe ik door het leven ging.
Dan klinkt het ja-woord.
De tranen stromen over mijn wangen.
Al mijn gebeden in één keer verhoord.
Nu kan ik niet meer naar iets anders verlangen.

Vanuit de kerkenraad: Geachte gemeenteleden, deze week bezorgen wij de brief voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage 2021. Met elkaar kunnen we bijdragen aan de voortgang van de diensten in onze gemeente. We bevelen deze rondgang in uw gebeden aan. Hartelijke groet, de kerkrentmeesters.

Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 30 mei (18.30 uur) wordt er een JIG georganiseerd. Lenaart van der Vlies (uit Wijngaarden) zal in deze dienst spreken over het thema: “Ken jij Jezus, kent Jezus jou?” Een echte relatie is pas een relatie als er wederkerigheid is. Er is van beide kanten connectie. Ken jij Jezus en is er in jouw relatie met Hem, sprake van zo’n wederkerigheid? Kent Jezus jou ook? Voor aanstaande zondag is de jeugd in de kerk welkom. Uiteraard kunnen jong en oud de dienst ook thuis via de livestream-verbinding volgen. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Collectemunten : Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de eerstvolgende datum van uitgifte (2 juni 2021) dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06 3888 7224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld.

Rommelmarktcomité: De jaarlijkse Plantenactie heeft €1400,= netto opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor De Oranjevereniging en Wingkidoe. Heel hartelijk dank voor het grote aantal bestellingen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Rommelmarkt op zaterdag 4 sept. al weer in ​volle gang. Binnenkort zullen wij langs de deuren kunnen gaan om medewerkers te vragen. Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking.

Taartenactie: D.V. 19 juni wordt er een taartenactie georganiseerd voor het werk van Stefanie de Wildt in Oekraïne. Onlangs heeft zij via teams op de gemeenteavond informatie gegeven over dit project. Een idee voor Vaderdag? Terwijl u taart eet, draagt u uw steentje bij aan de bouw van het gehandicaptenhuis Bethesda. U kunt taart(en) bestellen door: Het invullen en inleveren van de bijgevoegde bestellijst op één van de genoemde adressen of bij fam. Wervenbos, Burgemeester Topstraat 8 of via de mail: jobkevb@hotmail.com of via telefoon of WhatsApp: 0614066785. Tip: Bestel een taart voor iemand anders, dan bezorgen wij die op dat adres. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.stefanieinoekraine.nl Alvast bedankt en eet smakelijk! Namens de thuisfrontcommissie van Stefanie in Oekraïne, Pomichnaja (Stichting Kimon).

Agenda:
02-06: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie van de kerk

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 30 mei mag het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop zichtbaar worden in het midden van de gemeente. We lezen thuis en in de kerk uit Gods Woord Nehemia 10. Verbondsvernieuwing, dat is wat de Heere van ons allemaal vraagt, terugkeren naar de God van het verbond. In en door Zijn Zoon Jezus Christus is dat mogelijk! Goede erediensten toegewenst.

M.C. Stehouwer