Kerkbode 05-02-2021

Zondag 7 februari 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 57:7 n.m. Ps. 97:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof, Nathalie de Jong en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: Voor de komende zondagmorgendienst zal er op de website van de gemeente weer een mooie, bij de preek passende, kleurplaat voor de kinderen zijn. Het idee is dat de kinderen deze kleurplaat mooi maken en bij iemand in de brievenbus doen bij jullie in de straat als teken van verbondenheid namens de gemeente. Je kunt er ook nog een groet bij opschrijven en zo laten zien dat we als jongeren en ouderen naar elkaar omzien. Ouders, van harte aanbevolen!

Vanuit de kerkenraad: Woensdag 10 febr. vergadert de kerkenraad. Zullen we samen bidden voor dit stuk kerkenwerk?

Belijdeniscatechese: Op vrijdagavond 5 febr. komen we vanwege de coronamaatregelen bij elkaar in de kerk om 20.00 uur. Hartelijk welkom.

Rondom het Heilig Avondmaal: In zowel de morgen- als de avonddienst van D.V. zondag 14 febr. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat wederom te doen op de manier zoals we dat onder de coronamaatregelen eerder hebben gedaan en houden ons daarbij aan de wijkindeling Oost-West. Een ieder is uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal. We komen bijeen in de kerk D.V. dinsdag 9 febr. 20.00 uur, hartelijk welkom! Op deze avond zal ook van 19.30-20.00 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Collectemunten: Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de datum van uitgifte dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06-38887224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld.

Agenda:
05-02: Belijdeniscatechese: om 20.00 uur in de kerk
09-02: Censura Morum: van 19.30-20.00 in de consistorie
09-02: Bezinning Heilig Avondmaal: om 20.00 uur in de kerk
10-02: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. 7 febr. luisteren we samen in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Johannes 6:1 t/m 21. Wonderlijke spijziging; verzadiging is er bij Jezus Christus! In deze dienst lezen wij het eerste deel ter voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. Gezegende zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer