Kerkbode 12-02-2021

Zondag 14 februari 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 133:1 n.m. Ps. 85:1

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. H.A collecte: Stichting Ontmoeting
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Mevr. Korevaar-Korporaal deelt met ons dat zij verhuisd is naar De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam. We bidden dat zij verder mag herstellen van de operatie en dat ze daar mag wennen in haar nieuwe woning onder de zegen van de Heere.

Belijdeniscatechese: Op dinsdagavond 16 febr. komen we, deels digitaal, bij elkaar en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 17 febr. komen we bijeen in de kerkzaal waar genoeg ruimte is om voldoende afstand te houden. Let op: vanwege de beperkte tijd beginnen we om 19.30 uur en stoppen we op tijd! We bespreken hoofdstuk 5 uit het boekje dat gaat over Nehemia 8. Hartelijk welkom!

Collectemuntentelefoon: Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de datum van uitgifte dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06-38887224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld. Eerstvolgende uitgifte datum 3-3-2021.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. Hartelijk dank voor alle giften.
Verjaringsfonds: sept. okt. nov. € 466,30
dec. € 243,50
Collectes: sept. € 2.190,00
okt. € 3.776,92
nov. € 3.272,82
dec. € 3.577,50

GZB : Er is € 1100,- vanuit de zendingsbussen overgemaakt naar de GZB voor het project van fam. Steenbergen, die vanuit Nederland bijbel-vertaalteams in Malawi, Namibië, Botswana en Swaziland ondersteunen zodat iedereen de bijbel in zijn of haar eigen taal kan lezen of horen. De opbrengst van de dagboeken was dit jaar een mooi bedrag van € 900,- wat ook overgemaakt is naar een mooi project. Iedereen hartelijk dank voor uw of jouw bijdrage.

Agenda:
12-02: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
13-02: Mannenbidstond in de kerk van 08.00-09.00 uur
13-02: Oud papier (Bart de Gier en Wessel van den Berg)
16-02: Belijdeniscatechese
17-02: Vrouwenbidstond
17-02: Bijbelgesprekskring om 19.30 uur in de kerkzaal

Ten slotte: D.V. 14 febr. mag in de beide erediensten het Heilig Avondmaal aan ons bediend worden! De Gastheer reikt ons het brood en de wijn aan. De Levende Heer is door Zijn Geest de Handelende in het sacrament. We luisteren in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Johannes 6:22 t/m 40 en in de avonddienst vanuit Johannes 6:41 t/m 59. U en jij begrijpt dat deze diensten een éénheid vormen waardoor het niet meer dan vanzelfsprekend is dat je ook op beide diensten – digitaal – betrokken bent! We bidden om gezegende diensten tot eer van God.​

M.C. Stehouwer