Kerkbode 05-03-2021

Zondag 7 maart 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 149:1 n.m. Ps. 111:5
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Woensdag 10 maart 2021 Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: v.m. Ps. 81:12 n.m. Gebed des Heeren:5
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (biddagcollecte) n.m. 1. Kerkbeheer (biddagcollecte)
2. Kerkbheer
Oppas: Jurrien Bakker en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Dankbaar en verwonderd, verwonderd en dankbaar! Aan de Heer zij alle eer voor Zijn genade, trouw en goede zorgen waardoor wij ons 25-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken jl. zondag 28 febr. Ook u en jou als gemeente van Christus willen wij hartelijk danken voor zoveel vormen van betrokkenheid en verbondenheid. Het heeft ons bemoedigd en diep geraakt. Hartelijke groet, Sandra en Marco.

Vanuit de kerkenraad: Graag willen we met u en jou delen dat achter de schermen de voorbereiding voor een (digitale/kerkradio) gemeenteavond in volle gang is. Uiteraard zal het één en ander op de coronamaatregelen zijn aangepast. Voor nu a.u.b. in de agenda reserveren: dinsdagavond 23 maart, “inloop” aanvang 19.45 u. We hopen hierbij de betrokkenheid op elkaar, jong en oud, te stimuleren.

Ten slotte: D.V. 7 maart, de 4 e lijdenszondag, luisteren we thuis en in de kerk naar Gods Woord uit Jesaja 42:1-9. Onderweg naar Pasen volgen we het spoor van de Knecht van de Heere. Deze Koning-Knecht heeft Zijn leven afgelegd tot een verbond voor het volk Israël. En zo is Jezus Messias ook “licht voor de volkeren”.
Omdat de kinderen van de basisschool in de biddag-morgendienst D.V. woensdag 10 maart niet aanwezig zullen zijn in de kerk, is er voldoende veilige ruimte voor andere gemeenteleden. Wellicht is dit de “doordeweekse” kans voor iemand om eens op een rustiger tijdstip sinds lange tijd weer naar de kerk te komen, welkom! In deze morgendienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 10: 32-45. In de biddagavonddienst luisteren we naar Gods Woord uit Psalm 104. Gezegende erediensten toegewenst.

M.C. Stehouwer