Kerkbode 12-03-2021

Zondag 14 maart 2021
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang) – West
18.30 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 116:1 n.m. Ps. 139:14
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: Psalm 139:13-14: “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” Gemeente, laten wij bidden omzien naar al het ongeboren leven tot lof een eer van onze Schepper!

Vanuit de kerkenraad: Herinnering voor jong en oud: de (digitale/kerkradio) gemeenteavond. D.V. dinsdagavond 23 maart, “inloop” aanvang 19.45 uur.

Catechese: Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de voor jullie bekende tijden en samen kunnen leren over de Heere. We hebben afgesproken om dit seizoen wat langer te maken om een deel van de gemiste lessen in te halen. De volgende keer is maandag 15 maart, tot dan!

Belijdeniscatechese: Op dinsdagavond 16 maart komen we, deels digitaal, bij elkaar en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 17 maart komen we bijeen in de KERK-zaal waar genoeg ruimte is om voldoende afstand te houden. Let op: vanwege de avondklok beginnen we om 19.30 uur en stoppen we op tijd! We bespreken deze keer hoofdstuk 6 uit het boekje dat gaat over Nehemia 9-10. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Agenda:
12-03: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
13-03: WoW mannenbidstond in de kerk van 08.00-09.00 uur
13-03: Oud papier (Bart v.d. Berg en Teo Hoogendijk)
15-03: Catechese
16-03: Belijdeniscatechese
17-03: Vrouwenbidstond
17-03: Bijbelgesprekskring in de kerk om 19.30 uur

Ten slotte: Op de 5e lijdenszondag D.V. 14 maart hopen twee gastvoorgangers het Woord te bedienen. We bidden om goede erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer