Kerkbode 07-01-2022

Zondag 9 januari 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 33:1 n.m. Ps. 33:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Marjoke de Groot en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij elkaar hartelijk Gods zegen toe. Onder andere omstandigheden deden wij dat liever persoonlijk en met de “vertrouwde handdruk”. We missen allemaal een vorm van nabijheid vanwege de gestelde coronamaatregelen. Over nabijheid gesproken … Psalm 145:18 “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.” als ook Markus 1:15 “en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie”.

Kerkenraad: D.V. 12 jan. vergadert de kerkenraad, dan hopen ook de nieuwe broeders erbij te zijn. Wilt u voor de kerkenraad en hun werkzaamheden tot opbouw van de gemeente bidden?

Vervolg Kerkenraad: Er is geen bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure voor de verkiezing van ambtsdragers en tegen “leven en wandel” van de verkozen broeders. De bevestingsdienst staat gepland voor D.V. 23 jan. om 10.00 uur. De broeders J.B. van den Berg (ouderling), W.P.G. Stuij (ouderling), J.C. van Os (ouderling-kerkrentmeester) en J. Blok (diaken) worden dan bevestigd in het ambt. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van W.F. de Haan en M. Wervenbos. Zo mag het kerkenraadswerk door blijven gaan en daar komt de Heere alle dank, lof en eer voor toe!
De herziene plaatselijke regeling is m.i.v. 1 januari definitief geworden.

Catechese: De catechese lessen gaan weer van start D.V. 11 jan. op de gebruikelijke tijden. Wij hopen jullie weer te ontmoeten, hartelijke groet Jan Willem Stolk en ds. Stehouwer.

Alpha-cursus: Wij hopen de draad weer op te pakken in het nieuwe seizoen D.V. donderdag 20 jan. In het weekend van 28 en 29 jan. trekken wij als groep met elkaar op en leren over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Laten wij samen biddend betrokken zijn op deze en alle andere activiteiten in de gemeente.

Oliebollenactie: Op 30 dec. is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Er zijn op deze dag 1400 appelbeignets en 4500 oliebollen gebakken. Dit heeft netto € 2.500,= opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking. Ook in 2022 hopen wij weer de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie te kunnen organiseren. Het Rommelmarktcomité.

Agenda:
08-01: Oud papier (Jan de Haan en Simon Stuij)
11-01: Catechese
12-01: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: In de morgendienst D.V. 9 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Markus 1: 21 t/m 45. We zien in het nieuwe jaar uit naar de komst van Gods Koninkrijk! Gezegende erediensten!

M.C. Stehouwer