Kerkbode 07-05-2021

Zondag 9 mei 2021
09.30 uur: ds. H.E. Veldhuizen (Schelluinen) – West
18.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 121:1 n.m. Ps. 121:4
Collecten: v.m. 1. Diaconie (doelcollecte tbv. energiekosten kerkgebouw) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: Ps. 47:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof, Marjoke de Groot en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar : D.V. zondagmorgen 23 mei 2021, op 1 e Pinksterdag, hopen openbare belijdenis van het geloof af te leggen: Jeftha Stehouwer en Naomi van der Vlist. De aannemingsavond zal D.V. 21 mei plaatshebben. Met dankbaarheid bevelen wij deze jonge gemeenteleden van harte aan in uw en jouw meeleven en in de persoonlijke voorbede.

Doopzitting: Vanwege de doopdienst D.V. zondagmorgen 30 mei zal er doopzitting gehouden worden op maandagavond 10 mei om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Beide ouders hartelijk welkom.

Kind in de Gemeente-dienst : Op Hemelvaartsdag is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. Uiteraard staan we tijdens deze dienst stil bij de Hemelvaart van de Heere Jezus. Het bijbel gedeelte waaruit gepreekt zal worden is Handelingen 1: 4-12. Bij mooi weer is er de gelegenheid om na de dienst buiten koffie te drinken en voor de kinderen een verwerking in de bovenzaal van de kerk. We hopen jullie te ontmoeten!

Agenda :
08-05: Oud papier (Piet van Driel en Jan de Haan)
10-05: Doopzitting: aanvang 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: D.V. zondag 9 mei gaan, vanwege mijn vakantie, twee gastvoorgangers voor in de bediening van het Woord. Op Hemelvaartsdag D.V. donderdag 13 mei herdenken wij de troonsbestijging van onze Koning Jezus Christus. Samen met de kinderen staan we in deze Kind in de Gemeente-dienst stil bij de betekenis van dit wondere heilsfeit en lezen uit Gods Woord Handelingen 1: 4-12. Voor jong en oud bidden we om goede erediensten.

M.C. Stehouwer