Kerkbode 07-08-2020

Zondag 9 augustus 2020

09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht) – Oost

18.30 uur: ds. R.A, Grisnigt (’s-Gravenpolder) – West

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:3  n.m. Ps. 25:6

Collecten:
v.m. 1. kerkbeheer (instandh. predikantsplaats)  2. kerkbeheer
n.m. 1. diaconie  2. kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Barbera de Groot, Anna de Haan en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: In verband met mijn afwezigheid tot 15 aug. is voor de pastorale zorg in geval van nood bereikbaar ouderling M. Wervenbos, tel. 417302.

Geboren: Op dinsdag 28 juli werden Wessel en Jannet van den Berg- Gelderblom, Hof van Brederode 1 verblijd met de geboorte van een zoon Willen Wietse. Zijn roepnaam is Wietse. Van harte feliciteren we Wessel en Jannet met de geboorte van hun zoon en in de felicitaties betrekken we ook alle andere familieleden. De Heere heeft alles goed gemaakt rond de geboorte van Wietse. Zijn trouw en goedheid is groot. Wij wensen jullie van harte wijsheid van de Heere en veel vreugde toe bij de opvoeding.

Huwelijk: De kerkenraad ontving een huwelijksaankondiging van Lotte van den Berg (Van der Hoevenstraat 12) en Niek Kwinten (uit Luyksgestel) Op D.V. 22 augustus willen zij elkaar het jawoord geven. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden in Bergeijk. Wij feliciteren jullie hartelijk met deze bijzondere dag in jullie leven en wensen jullie voor de toekomst van harte alle goeds toe onder de zegenende handen van de Heere. Geniet samen met familie en vrienden van jullie huwelijksdag! Het toekomstig adres van Niek en Lotte wordt: In de Putten 28, 3920 Lommel in België.

   Ten slotte: Op D.V. zondag 9 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Zeker in de vakantietijd is er voldoende plaats in de kerk beschikbaar ook met in acht neming van de coronamaatregelen. Gemeenteleden die nog twijfelden om een dienst te bezoeken, nodigen we van harte uit om een eredienst in de kerk bij te wonen. Jong en oud gezegende diensten toegewenst.

Namens de kerkenraad, M. Wervenbos