Kerkbode 24-07-2020

Zondag 26 juli 2020
09.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht) – Oost
18.30 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 100:2 n.m. Ps. 5:11
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Henrike Smits en Ellis Kuiper

Zondag 2 augustus 2020
09.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten) – West
18.30 uur: ds. E. Gouda (Nieuw-Lekkerland) – Oost

Voorzang: v.m. Ps. 135:3 n.m. Ps. 54:1
Collecten: in beide diensten 1. diaconie (IZB) 2. kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Jl. zondag mocht het sacrament van de doop bediend worden aan Pim Breedveld, Burg. Topstraat 5. Hij kreeg de volgende dooptekst mee: “En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!” Markus 1: 41.
De schoolgaande kinderen en jongeren hebben inmiddels vakantie gekregen. Wij wensen een ieder, thuisblijver en reiziger, in de komende zomerperiode een goede re-creatie-tijd toe. “Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, …” Hebreeën 4:11a.
In verband met mijn afwezigheid tot 15 aug. is voor de pastorale zorg in geval van nood bereikbaar ouderling M. Wervenbos, tel. 417302.

Bediening Heilig Avondmaal: Nu al willen we met elkaar delen dat het in de bedoeling ligt om de avondmaalsviering volgens rooster te laten plaatsvinden op D.V. zondag 13 september. We zijn de Heere dankbaar dat er steeds meer mogelijk is in de samenkomsten van de gemeente, daarom ook dit besluit. We zullen wellicht met de dan geldende maatregelen moeten zoeken naar een weg in de manier waarop de bediening kan plaatsvinden maar vooralsnog verlangen wij ernaar om deze instelling van de Heere te gehoorzamen. Laten wij ons wekelijks, eens te meer, biddend voorbereiden op de erediensten!

Agenda:
08-08: Oud papier Bart de Gier en Bart van den Berg

Ten slotte: Op DV zondag 26 juli en zondag 2 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Hier in Wijngaarden en overal waar Gods Woord verkondigd wordt, gezegende diensten toegewenst!

M.C. Stehouwer