Kerkbode 07-10-2022

Zondag 9 oktober 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 141:1 n.m. Ps. 68:2
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (catechese materiaal) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Marjoke de Groot en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: We leven biddend mee met broeder Bart de Gier en zijn gezin nu hij genoodzaakt is het wat rustiger aan te doen. Tegelijkertijd leren wij allemaal van de Heere Jezus “En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.” Markus 6:31.

Belijdeniscatechese: D.V. maandag 10 okt. komen we om 19.30 uur bij elkaar in de pastorie.
Iedereen die nog wil aansluiten is hartelijk welkom!

GZB: Ook dit jaar is het dagboek “Een handvol koren” te bestellen. De komende weken ligt er een lijst achter in de kerk waarop u één of meerdere exemplaren kunt bestellen. U steunt het werk van de GZB hiermee en hebt een prachtig dagboek in handen voor het komende jaar. Bestellingen kunnen ook geplaatst worden via dit mailadres: arja.kraaijeveld@upcmail.nl

Agenda:
08-10: WOW: Westeinde 4, van 07.30-8.45 uur met ontbijt, leiding: Jurian Bakker
08-10: Oud papier (Wessel v.d. Berg en Rien Brugmans)
08-10: Instuif
09-10: Zingen na de dienst
09-10: JV
10-10: Belijdeniscatechese
10-10: Vrouwenvereniging
12-10: Vrouwenbidstond: bij Arja v.d. Vlist, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding: Andrea
12-10: Bij de Bron
13-10: Immanuel
13-10: Jonge stellenkring

Ten slotte: D.V. zondag 9 okt. mag tot tweemaal toe (!) de gemeente samenkomen om het Woord van de Heere te horen. We luisteren in beide diensten naar Gods Woord uit Markus 9:2 t/m 29. Als God ons in Jezus Christus Zijn Zoon aanneemt tot een kind, schenkt Hij de Heilige Geest Die ons herschept en hervormt naar het beeld van Christus. Dat schept diepe vrede en vreugde! Zou u/jij niet met verlangen willen luisteren naar Zijn Woord?

M.C. Stehouwer