Kerkbode 08-02-2019

Zondag 10 februari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 49:1 n.m. Ps 133:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Avondmaalscollecte: Wycliffe
Oppas: Ria Brugmans, Rosanne de Jong, Gerjan de Groot

Instuif: 9 februari hebben we een film op het programma staan, kom je mee kijken? Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur in ‘t Wingerds hof. Kosten zijn €1,50 p.p. Groetjes, de instuif leiding

Paas-projectkoor: Vanaf a.s. zondagmorgen zal er weer geoefend worden door het projectkoor onder leiding van Matthijs Hoogendijk. We beginnen na de ochtenddienst om 11.30 uur. Aan deelname zijn kosten verbonden. Voor informatie kun je bij Teo terecht (t.hoogendijk@hetnet.nl of tel. 413278 / 06-15180678).

Workshop: Op zaterdagmorgen 16 februari organiseert de Evangelisatiecommissie een workshop over de rol van muziekbegeleiding in de gemeente. Maak je deel uit van een muziekgroep of speel je orgel of een ander instrument tijdens een kerkelijke activiteit of wil je de geestelijke kant van muziekbegeleiding ontdekken, dan ben je van harte welkom van 10 tot 12 uur in de kerk. De workshop wordt gegeven door Ronald Koops. Als pianist geeft hij onderwijs over lofprijzing en aanbidding in kerken. Tijdens de workshop wordt er ´live´ gezongen en gespeeld. Vooraf opgeven bij Teo Hoogendijk (06-15180678) is niet verplicht, maar wel gewenst. Jong en oud van harte welkom.

Stille tijd in de kerk: Vanaf D.V. vrijdag 15 februari zal de kerk om de week van 19.00 tot 20.00 uur open zijn. Het is dan stil in de kerk. Vanuit de vrouwenbidstond kwam al vaker het idee boven dat het fijn zou zijn als er een plaats is waar je in stilte kunt bidden. In alle drukte van het leven missen we vaak de rust om ons echt tot God te richten. Waar kan dat beter dan in onze mooie kerk waar al eeuwenlang de Naam van de Heere wordt aanbeden? We hopen en bidden dat gemeenteleden, dorpsbewoners en gasten daar rust en stilte vinden om onze Schepper en Verlosser te (aan)bidden. ‘Een plaats van rust, waar ik U ontmoeten mag’ (Sela). Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. U en jij bent hartelijk welkom! De data worden in de agenda van de kerkbode en op de website vermeld.

Jeugddienst: Vorige week zondag mochten we samen met Arie de Rover nadenken over vrijheid. Op het YouTube-kanaal van de gemeente staat inmiddels de lezing. Goed om weer eens na te luisteren, na te kijken en te overdenken. De volgende jeugddienst zal D.V. 26 mei 2019 zijn. Noteer jij hem weer in je agenda?

Agenda:
09-02: Mannenbidstond WoW: 07.30 uur bij Piet van der Vlist, Van Tongerenstraat 4, leiding Jelle Duister
09-02: Oud papier: Karsten Breedveld en Bart van den Berg
09-02: Instuif
10-02: JV
11-02: Catechese
11-02: Vrouwenvereniging
12-02: Kerkenraadsvergadering
13-02: Bij de Bron
13-02: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3, hfst.6, voorbereiding Jelle
14-02: Immanuel
14-02: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op de avondmaalszondag D.V. 10 februari luisteren we samen in beide diensten naar Gods Woord vanuit Jakobus 2: 14 t/m 26. We bidden om gezegende diensten van Woord en sacrament, voor jong en oud.

M.C. Stehouwer