Kerkbode 15-02-2019

Zondag 17 februari 2019
10.00 uur: ds. W. van den Born (Ermelo)
18.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld)

Voorzang: v.m. Ps. 57:7 n.m. Ps. 85:1
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats)
2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Daniëlle de Jong, Anouk Langerveld

Stille tijd: Op vrijdag 15 februari is onze kerk open tussen 19.00 en 20.00 uur. Het is dan stil. Een plaats om tot rust te komen en te bidden. Iedereen is vrij om in stilte de kerkzaal binnen te lopen en plaats te nemen. Er is een gastvrouw aanwezig. U en jij bent hartelijk welkom!

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten januari € 1715,85, verjaringsfonds januari € 285,85, gift via J. van Os € 20. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
15-02: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
17-02: Zingen na de avonddienst
18-02: Mannenvereniging
20-02: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Annet, Westeinde 2, voorbereiding Carin
20-02: Jonge stellen kring
21-02: Passage

Ten slotte: Naar aanleiding van de verkondiging uit Jakobus 2 jl. zondag een tekst ter bemoediging: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeze 2: 10.
Op D.V. zondag 17 februari hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. We bidden om goede en gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer