Kerkbode 08-04-2022

Zondag 10 april 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. GdH:1 n.m. GdH:3
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer (onderst. kerkelijke activiteiten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Rosanne de Jong en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid kijken we terug op de leerzame en tegelijkertijd confronterende gemeenteavond van jl. maandag. De vervolgde kerk houdt ons een spiegel voor; hoe volhardend ben ik in het getuigen en kruis-dragen achter Jezus Christus aan? Het was mooi om elkaar te ontmoeten en om te oefenen in het omzien naar het Lichaam van Christus, broeders en zusters elders in de verdrukking. In totaal zijn er op die avond 74 bemoedigende kaarten voor hen geschreven die inmiddels door mij naar Open Doors zijn verzonden. Zij zorgen ervoor dat deze kaarten op de juiste plek komen. Wilt u blijven bidden? De collecte heeft € 397,- opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!

Vanuit de Kerkenraad: In de laatst gehouden kerkenraadvergadering is er doorgesproken en nagedacht over de bediening van het Heilig Avondmaal nu de coronamaatregelen losgelaten zijn. Voor dit moment is het volgende besloten. Zowel in de morgendienst als in de avonddienst zal er voortaan avondmaalbediening zijn. Vooralsnog gaan we niet aan de tafel en gebruiken we de wijn niet uit één beker maar uit de kleine bekertjes. Iedere avondmaalsganger blijft op zijn of haar plek in de kerkbank terwijl we toch om en om één lege bank in de kerk houden voor de broeders die het brood en de wijn ronddelen. We delen de gemeente niet op in een Oost-West indeling maar vragen het geheel van de gemeente om met elkaar rekening te houden zodat bijvoorbeeld broeders en zusters die alléén maar ‘s morgens naar de kerk kunnen, denk aan ouderen of jonge gezinnen, de ruimte hebben om naar de kerk te komen. We hopen op deze manier iedereen de gelegenheid te geven om aan te gaan, jong en oud en met name degene met een kwetsbare gezondheid. Uiteraard zijn de beide diensten van die avondmaalszondag één geheel en is alles digitaal te volgen. We hopen en bidden dat zo het gedenken van Christus in het Heilige Avondmaal vruchtbaar mag zijn voor het geheel van Zijn gemeente.

Diaconie: Door de sterk gestegen energieprijzen komen sommige mensen nu in grote financiële problemen. De compensatie vanuit de overheid is beperkt en komt te laat, waardoor de kosten eerst zelf voorgeschoten moeten worden. In aansluiting op de landelijke kerk willen we deze mensen niet in de kou laten staan. Herkent u zichzelf hierin of kent u iemand waarbij dit speelt kom dan in actie! U kunt mailen naar diaconie@hervormdwijngaarden.nl

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bij deze kerkbode vindt u/jij een boekje voor de Stille week. Om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. De kerk is in de Stille week elke dag open, meer informatie staat in het boekje. Op donderdag zal ds. Stehouwer een korte meditatie verzorgen tijdens het bezinningsmoment. Op zaterdag is er na het bezinningsmoment gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te delen wat je van de Heere mocht ontvangen tijdens de Stille week/Lijdenstijd. Wil je het boekje digitaal ontvangen? Mail dan naar sandrastehouwer@solconmail.nl. Voor de kinderen staat er materiaal op onze site, onder Nieuws. We wensen u/jou een gezegende Stille week toe. De werkgroep: Jannie, Carin en Sandra.

Agenda:
09-04: Oud papier (Bart de Gier en Wessel v.d. Berg)
09-04: Instuif
10-04: JV
11-04 t/m 16-04: Stille week
13-04: Vrouwenbidstond
13-04: Bij de Bron
14-04: Immanuël
14-04: Jonge stellenkring ​

Ten slotte: Op de 7e lijdenszondag D.V. 3 april luisteren we in de morgendienst samen naar Gods Woord uit Markus 15: 1 t/m 20. Goede Vrijdag DV 15 april luisteren we in de avonddienst naar Markus 15:21 t/m 47. Wat een hoogtijd-dagen in de kerk, in de concentratie op het diepe lijden van Jezus Messias. Zie onze God, de Koning-Knecht, Hij heeft voor zondaren Zijn leven afgelegd. Gezegende erediensten!

M.C. Stehouwer