Kerkbode 01-04-2022

Zondag 3 april 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 32:1 n.m. Ps. 32:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (zending & evangelisatie) 2. Kerkbeheer (kosten kerktel.)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: “En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen.” (Mark.14:50) Jezus Christus weet wat het is om alleen gelaten te worden. Voor éénzamen en alleen gelaten mensen is dat een houvast en diepe troost. Jezus waakte en Hij bad in Getsemane. Met woorden uit een oude hymne uit de 19 de eeuw: “Zijn wij zwak, belast, beladen, en ter neêr gedrukt door zorg. Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot den Heer. In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.”

Bijbelgesprekskring: Woensdag D.V. 6 april komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen en gaan we verder met ons boekje over de gaven van de Heilige Geest. Nu hoofdstuk 6 n.a.v. 1 Kor. 12:12-31. Wederom hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bijbelleesrooster om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. Tussen haakjes staat de tekst die aansluit bij het thema.
Zo. Lukas 24: 13-35
Ma. Johannes 2: 13-25 (vers 19-22)
Di. Deuteronomium 18: 15-22 (vers 18)
Wo. Jesaja 35: 1-10 (vers 5 en 6)
Do. Lukas 18: 31-34
Vr. Psalm 40 (vers 7-9)
Za. 2 Petrus 1: 16-21

Agenda:
02-04: De Kroon
06-04: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie
06-04: Bijbelgesprekskring
06-04: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Op de 6e lijdenszondag D.V. 3 april luisteren we samen in de morgendienst naar Gods Woord uit Markus 14: 53 t/m 72. Jezus Christus, Hij zal komen om rechtvaardig te oordelen de levenden en de doden. In Zijn lijden ondergaat Hij echter een onrechtvaardig oordeel. Zo toont Hij Zijn liefde voor schuldige zondaars in de wonderlijke ruil. Wat een offer, Hij voor mij! Aanbid Zijn Naam en wil Hem eren. Juist ook samen in de erediensten op zondag!

M.C. Stehouwer