Kerkbode 09-07-2021

Zondag 11 juli 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (KIG)
18.30 uur: ds. P.G.I. van den Berg (Asperen)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 124:1
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra coll.)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: We leven mee met de rouw dragende familie Brugmans, waar een vader, schoonvader en opa is overleden. We bidden voor hen en een ieder die korter of lagere tijd geleden een geliefde is verloren. In de levende relatie met de Overwinnaar van de dood Jezus Christus is veiligheid en geborgenheid. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.” Psalm 23:4.

Vanuit de kerkenraad: We zijn dankbaar dat we in de gemeente weer samen mogen zingen tot eer van God. Voor de goede orde vragen de organisten u en jou om bij de slotpsalm eerder te gaan staan. Dus als het voorspel begint. Ook horen zij graag dat er bij de eerste noot door iedereen direct wordt ingezet. Van harte deze aanwijzing aanbevolen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Kerkgang en corona: De overheid en de PKN versoepelen de corona maatregelen, ook voor de kerken. De kerkenraad heeft daarom besloten dat: de gemeente vanaf nu alle psalmen en liederen in de dienst weer mee mag zingen. Dat er max. 60 individuele zitplaatsen beschikbaar zijn in de kerk en ook 30 in ‘t Wingerds hof dat ’s morgens open is. De collecten blijven in de hal bij de uitgang. Een mondkapje mag, maar hoeft niet. We houden anderhalve meter afstand van elkaar en gebruiken alleen de hoofduitgang. Uiteraard volgt u de diensten thuis als u klachten heeft. In de digitale nieuwsbrief en op de website is dit al eerder bekend gemaakt. Voortaan ook een nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan ouderling Bart Nijhof.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 25 en 26 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Wilt u de datums vrij houden en de kerkbode berichten/brievenbus tegen die tijd in de gaten houden.

Kinderoppas: Beste oppassers, de vakantie staat weer voor de deur. Misschien gaat u op vakantie. Kijkt u vooraf de oppaslijst na en ruilt u zo nodig zodat we in de zomervakantie. niet zonder oppassers zitten. Alvast bedankt!

Wingerdknopjes: A.s. vrijdag 9 juli om 17.00 uur hoopt ons kinderkoor een miniconcert te geven op het schoolplein. Jong en oud is van harte welkom om naar de kinderen te komen luisteren! Ook mogen jullie soms meedoen. Neem wel een stoel mee, als u/ jij graag wilt zitten. We hopen op een gezellig uurtje met elkaar. Namens het koor, Rianne de Groot.

Agenda:
09-07: Wingerdknopjes miniconcert: aanvang 17.00 uur
09-07: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
10-07: Oud papier ( Karsten Breedveld en Wim de Groot)

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 11 juli is er een ‘kind in de gemeente dienst’ voor jong en oud! Samen met Jorge en Mariëtte Rojas willen we gaan luisteren naar Gods Woord met als uitgangspunt het grote gebod uit Mattheüs 22: 34-40. We horen dit Woord elke zondag na de goede geboden van God maar hoe werk je dat praktisch uit in het leven van elke dag? Na de dienst is er voor de kinderen een verwerking in de bovenzaal van de kerk en voor iedereen is er gelegenheid om wat de drinken. Zowel in het Spaans als in het Nederlands krijgt de Heer alle eer!

M.C. Stehouwer