Kerkbode 16-07-2021

Zondag 18 juli 2021
09.30 uur: ds. R. van Knijff (Molenaarsgraaf)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (doopdienst)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:4 n.m. Ps. 25:6
Collecten: in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurrian Bakker, Daniëlle de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid delen Geert en Sifra van der Vorm, Dorpsstraat 22, dat zij op vrijdag 9 juli een zoon hebben ontvangen, ze noemen hem David. De Heere heeft leven gegeven wat een grote God! Wij bidden voor David en zijn ouders dat zij samen mogen leven tot eer van God in een leven dicht achter de Heere Jezus aan.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Stefanie in Oekraine: De thuisfrontcommissie deelt met ons dat de opbrengst van de taartenactie, in gezamenlijkheid met andere gemeenten, het mooie bedrag van € 900,- (inclusief giften) heeft opgebracht. De Heere de dank hiervoor! Laten wij voor dit mooie werk van Stefanie volhardend blijven bidden. Wil je meer informatie of op de hoogte blijven: https://stefanieinoekraine.nl/

Beroep: Voor het beroep naar de hervormde gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek heb ik moeten bedanken. We bidden om de verdere leiding van de Heilige Geest over ons aller leven.

Opbrengst collecten diaconie:
April:
Algemeen: € 661,60
Stefanie de Wildt: € 350,-
Trauma Healing Network: € 200,-
Wycliff H.A. collecte: € 350,-
Mei:
Algemeen: € 596,70
Bijbels groep 8: € 300,-
Open doors: € 300,-
Juni:
Algemeen: € 636,05
Instandhouding predikantsplaats €156,60
Stefanie de Wildt € 250,-
Bouwfonds € 155,-
Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.

Ten slotte: D.V. zondagavond 18 juli mag het sacrament van de doop bediend worden in het midden van de gemeente, God is trouw! We luisteren samen naar Gods Woord uit Genesis 9: 1 t/m 17 waar de Heere een verbond sluit en genadig Zijn betrouwbare teken geeft. Goed is het om in de voorbereiding op de zondag de geschiedenissen van Noach te lezen. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten tot opbouw van de gemeente en tot eer van God.

M.C. Stehouwer