Kerkbode 09-12-2022

Zondag 11 december 2022
10.00 uur: ds. M.J. van Oordt (Delft)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 44:14 n.m. Ps. 89:2
Collecten: 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof, Daniëlle de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Allerlei advent- en kerstbijeenkomsten worden in deze tijd van het jaar georganiseerd voor jong en oud. Laten wij in het bijzonder omzien naar alleenstaanden en alleen-gaanden. Hen opzoeken of uitnodigen mee te gaan om samen vreugde te ontvangen in de aanbidding van Jezus Christus!

2e Kerstdag concert : Op 2e Kerstdag zal de Evangelisatiecommissie in samenwerking met het projectkoor van Matthijs Hoogendijk een invulling geven aan de ochtenddienst. De koorleden en musici, die uit ons dorp en uit de regio komen, nemen ons mee in het thema: “De Belofte vervuld!” Het concert begint om 10.00 uur. De deuren gaan om 09.30 uur open. De toegang is gratis, maar alleen mogelijk met een vrijkaart. Deze kaarten zijn allereerst voor de eigen inwoners van Wijngaarden bedoeld en te verkrijgen op zondag 11 dec. na de morgen- en avonddienst in de hal van de kerk. Daarna kunnen de kaarten gereserveerd worden via Arja Kraaijeveld door te mailen naar arja.kraaijeveld@upcmail.nl of door te bellen/appen naar 06-42474804.

Zingen na de avonddienst: Zondagavond is er weer zingen na de dienst. We hopen de volgende liederen te zingen uit Weerklank 112 – 109 1, 3, en 7 – 105 – 376 – 421 – 212 1,5, en 6. Zingt u/jij mee?

Agenda:
10-12 : M annenbidstond, aanvang: 07.30 uur met ontbijt op Westeinde 4, leiding Maarten Baan
10-12: Oud papier (Teus van Werd en Johan Brandwijk)
10-12: De Wingerdknopjes, aanvang 19.00 uur in de kerk
10-12: De Kroon
13-12: Catechese
14-12: Passage kerstviering
15-12: Bijbelstudiekring
15-12: Jonge stellenkring

Ten slotte: Op de 3e advent, D.V. zondagavond 11december, luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus11: 12 t/m 33. De Zoon van God is totaal anders Messias als dat de mensen toen verwachtten. Wie verwachten wij? We bidden om een gezegende zondag.

M.C. Stehouwer