Kerkbode 10-01-2019

Zondag 13 januari 2019

10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Brandwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 77:8 n.m. Ps. 66:2

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer

Oppas: Hester Kuiper, Anna de Haan, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “geboren uit liefde, kostbaarder dan goud, een nieuw leven aan ons toevertrouwd” Zo delen Harm en Janine Aantjes-Korevaar, Oosteinde 34, met ons dat zij een zoon hebben gekregen; Manuel Jan. Hij is het broertje van Louise en is geboren op 3 januari 2019. Manuel krijgt, zo kort na de kerstdagen geboren, een betekenisvolle naam mee; “God met ons”. Met een hartelijke felicitatie bidden wij om Gods nabijheid en zegen voor Manuel en het gehele gezin.

Bijbelgesprekskring: We komen weer bij elkaar in ’t Wingerds hof vanaf 20.00 uur op D.V. woensdag 16 januari. We bespreken 1 Samuël 9:17 – 10:9 n.a.v. hoofdstuk 5 uit ons boekje. Allen hartelijk welkom.

Instuif: Beste jongens en meiden, 19 januari hopen we weer een leuke instuif avond te organiseren. We hebben leuke spellen bedacht. Durf jij de uitdaging aan? Kom dan ook, inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Kosten zijn € 1,50 p.p Hopelijk tot dan! Groetjes, de instuif leiding.

Kerst Sing-ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de Sing-ins van 2de Kerstdag. Beide keren mochten we met de bezoekers en het projectkoor zingen van de geboorte van Gods Zoon en nadenken over het thema ‘Volg de goede Herder’. Tijdens het zingen werden we muzikaal begeleid door een fantastisch orkest onder leiding van Matthijs Hoogendijk. De opbrengst van de collecte bedroeg totaal € 747,60, waarvoor hartelijke dank. Ook iedereen, die zich voor deze ochtend heeft ingezet, enorm bedankt voor de inzet. Groet, de Evangelisatiecommissie

Oliebollenactie: Op zaterdag 29 december heeft het Rommelmarkcomité de jaarlijkse oliebollenactie georganiseerd. De netto-opbrengst is € 1880,- en is bestemd voor de kerk. Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie inzet. Ook in 2019 zullen wij zoals ieder jaar actief zijn met de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie. Het Rommelmarktcomité

Volkstuintjes: De diaconie heeft een aantal volkstuintjes die verhuurd worden. Achter de oude school (Joepie) is een tuintje van ongeveer 100 m2 vrij gekomen. Als u interesse heeft om deze tuin te huren graag contact opnemen met Jan van Os. Burgemeester Topstraat 18, 0184-634751.

Opbrengst diaconiecollecte: Oktober: Algemeen € 342,05, Messiasbelijdende Joden € 435,80, Noodhulp Sulawesi € 1677,61, Catechese materiaal € 191,25. November: Algemeen € 591,75, Vakantie Bijbel Club € 319,35, Haven Project op Zuid € 266,80, H.A. Voedselbank € 324,50. December: Algemeen € 1130,14, School kerstfeest € 388,86 GZB najaarscollecte € 432,12.

Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Verantwoording kerkrentmeesters: Opbrengst collecten nov. € 1495,71, Opbrengst collecten dec. € 2918,98, verjaringsfonds nov. € 138,50, verjaringsfonds dec. € 155,20, gift via ds. Stehouwer € 50, gift voor fruitbakjes € 30. Iedereen hartelijk bedankt.

Oud ijzer: We hadden het afgelopen half jaar een prachtige opbrengst van € 1010,-! We steunen hiermee de voortgang van het zendingswerk in Guatemala waar Jorge en Mariëtte Rojas met hun gezin wonen en werken. Op dit moment zijn ze met verlof hier en is er mogelijkheid om hen te ontmoeten, wat door hen ook zeer gewaardeerd wordt. Wilt u ook bidden voor hen en alle zendelingen wereldwijd? Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Agenda:

12-01: Mannenbidstond WoW: 07.30 uur bij Jelle Duister, Westeinde 4, leiding Jurian Bakker

12-01: Oud papier: Johan Brandwijk en Piet van Driel

13-01: JV

14-01: Catechese

14-01: Vrouwenvereniging

16-01: Bijbelstudiekring: 20.00 uur bij fam. Van de Vlist, van Tongerenstraat 4. Hfst. 5, voorbereiding Sonja

16-01: Bijbelgesprekskring

17-01: Immanuel

17-01: Passage

Ten slotte: We luisteren in de morgendienst D.V. 13 januari samen naar Gods Woord vanuit Jakobus 2: 1 t/m 13. We bidden om een gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk.

M.C. Stehouwer