Kerkbode 03-01-2019

Zondag 6 januari 2019

10.00 uur: ds. J. Domburg (Aalst)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 121:4 n.m. Ps. 136:26

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (MAF) 2. Kerkbeheer

Oppas: Elske Baan, Jacoline de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: “Ontkerkelijking zet door, gemiddeld 267 afhakers per dag …” (titel uit nieuwsbericht NOS). Is binnen twee dagen de kerk van Wijngaarden leeg? Rustend in het omzien van de Heere naar ons, in Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we omzien naar elkaar. Laten wij in het nieuwe jaar volhardend en trouw elkaar vasthouden in de éénheid in Jezus Christus!

Catechese: We mogen elkaar weer ontmoeten D.V. 7 januari 2019 op de bekende tijdstippen.

Belijdeniscatechese: D.V. 8 januari 2019 starten we met een nieuwe groep, ter voorbereiding op het doen van belijdenis op de 1ste Pinksterdag in 2019. We starten om 20.00 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29 en overleggen samen over de dagen en tijden waarin we in het vervolg verder gaan. Jong en oud, hartelijk welkom!

Agenda:

07-01: Catechese

08-01: Belijdeniscatechese

09-01: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6

09-01: Bij de Bron

09-01: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondag 6 januari bedienen twee gastvoorgangers het Woord. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer