Kerkbode 10-01-2019

Zondag 13 januari 2019

10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Brandwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 77:8 n.m. Ps. 66:2

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer

Oppas: Hester Kuiper, Anna de Haan, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “geboren uit liefde, kostbaarder dan goud, een nieuw leven aan ons toevertrouwd” Zo delen Harm en Janine Aantjes-Korevaar, Oosteinde 34, met ons dat zij een zoon hebben gekregen; Manuel Jan. Hij is het broertje van Louise en is geboren op 3 januari 2019. Manuel krijgt, zo kort na de kerstdagen geboren, een betekenisvolle naam mee; “God met ons”. Met een hartelijke felicitatie bidden wij om Gods nabijheid en zegen voor Manuel en het gehele gezin.

Bijbelgesprekskring: We komen weer bij elkaar in ’t Wingerds hof vanaf 20.00 uur op D.V. woensdag 16 januari. We bespreken 1 Samuël 9:17 – 10:9 n.a.v. hoofdstuk 5 uit ons boekje. Allen hartelijk welkom.

Instuif: Beste jongens en meiden, 19 januari hopen we weer een leuke instuif avond te organiseren. We hebben leuke spellen bedacht. Durf jij de uitdaging aan? Kom dan ook, inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Kosten zijn € 1,50 p.p Hopelijk tot dan! Groetjes, de instuif leiding.

Kerst Sing-ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de Sing-ins van 2de Kerstdag. Beide keren mochten we met de bezoekers en het projectkoor zingen van de geboorte van Gods Zoon en nadenken over het thema ‘Volg de goede Herder’. Tijdens het zingen werden we muzikaal begeleid door een fantastisch orkest onder leiding van Matthijs Hoogendijk. De opbrengst van de collecte bedroeg totaal € 747,60, waarvoor hartelijke dank. Ook iedereen, die zich voor deze ochtend heeft ingezet, enorm bedankt voor de inzet. Groet, de Evangelisatiecommissie

Oliebollenactie: Op zaterdag 29 december heeft het Rommelmarkcomité de jaarlijkse oliebollenactie georganiseerd. De netto-opbrengst is € 1880,- en is bestemd voor de kerk. Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie inzet. Ook in 2019 zullen wij zoals ieder jaar actief zijn met de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie. Het Rommelmarktcomité

Volkstuintjes: De diaconie heeft een aantal volkstuintjes die verhuurd worden. Achter de oude school (Joepie) is een tuintje van ongeveer 100 m2 vrij gekomen. Als u interesse heeft om deze tuin te huren graag contact opnemen met Jan van Os. Burgemeester Topstraat 18, 0184-634751.

Opbrengst diaconiecollecte: Oktober: Algemeen € 342,05, Messiasbelijdende Joden € 435,80, Noodhulp Sulawesi € 1677,61, Catechese materiaal € 191,25. November: Algemeen € 591,75, Vakantie Bijbel Club € 319,35, Haven Project op Zuid € 266,80, H.A. Voedselbank € 324,50. December: Algemeen € 1130,14, School kerstfeest € 388,86 GZB najaarscollecte € 432,12.

Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Verantwoording kerkrentmeesters: Opbrengst collecten nov. € 1495,71, Opbrengst collecten dec. € 2918,98, verjaringsfonds nov. € 138,50, verjaringsfonds dec. € 155,20, gift via ds. Stehouwer € 50, gift voor fruitbakjes € 30. Iedereen hartelijk bedankt.

Oud ijzer: We hadden het afgelopen half jaar een prachtige opbrengst van € 1010,-! We steunen hiermee de voortgang van het zendingswerk in Guatemala waar Jorge en Mariëtte Rojas met hun gezin wonen en werken. Op dit moment zijn ze met verlof hier en is er mogelijkheid om hen te ontmoeten, wat door hen ook zeer gewaardeerd wordt. Wilt u ook bidden voor hen en alle zendelingen wereldwijd? Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Agenda:

12-01: Mannenbidstond WoW: 07.30 uur bij Jelle Duister, Westeinde 4, leiding Jurian Bakker

12-01: Oud papier: Johan Brandwijk en Piet van Driel

13-01: JV

14-01: Catechese

14-01: Vrouwenvereniging

16-01: Bijbelstudiekring: 20.00 uur bij fam. Van de Vlist, van Tongerenstraat 4. Hfst. 5, voorbereiding Sonja

16-01: Bijbelgesprekskring

17-01: Immanuel

17-01: Passage

Ten slotte: We luisteren in de morgendienst D.V. 13 januari samen naar Gods Woord vanuit Jakobus 2: 1 t/m 13. We bidden om een gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-01-2019

Zondag 6 januari 2019

10.00 uur: ds. J. Domburg (Aalst)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 121:4 n.m. Ps. 136:26

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (MAF) 2. Kerkbeheer

Oppas: Elske Baan, Jacoline de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: “Ontkerkelijking zet door, gemiddeld 267 afhakers per dag …” (titel uit nieuwsbericht NOS). Is binnen twee dagen de kerk van Wijngaarden leeg? Rustend in het omzien van de Heere naar ons, in Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we omzien naar elkaar. Laten wij in het nieuwe jaar volhardend en trouw elkaar vasthouden in de éénheid in Jezus Christus!

Catechese: We mogen elkaar weer ontmoeten D.V. 7 januari 2019 op de bekende tijdstippen.

Belijdeniscatechese: D.V. 8 januari 2019 starten we met een nieuwe groep, ter voorbereiding op het doen van belijdenis op de 1ste Pinksterdag in 2019. We starten om 20.00 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29 en overleggen samen over de dagen en tijden waarin we in het vervolg verder gaan. Jong en oud, hartelijk welkom!

Agenda:

07-01: Catechese

08-01: Belijdeniscatechese

09-01: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6

09-01: Bij de Bron

09-01: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondag 6 januari bedienen twee gastvoorgangers het Woord. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 20-12-2018

Zondag 23 december 2018 – 4de advent
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)

Voorzang: v.m. LvM : 7 n.m. Ps. 90:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. extra collecte Kerkbeheer
Oppas: Ria Brugmans, Jacoline de Jong, Elise Leeuwis

Dinsdag 25 december 2018 – 1ste Kerstdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: Prop. L. Solleveld (’s-Gravenzande)

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. LvM:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Sonja de Jong, Angela de Jong, Gerjan de Groot

Woensdag 26 december 2018 – 2de Kerstdag
09.30 uur: Kerst sing-in
11.30 uur: Kerst sing-in

Collecte: Ter bestrijding van de kosten van beide Sing-ins
Oppas: Marjolein Breedveld, Nathalie de Jong, Marjoke de Groot

Zondag 30 december 2018
10.00 uur: ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis)
18.30 uur: Prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 117:1 n.m. Ps. 84:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Marita Brand

Maandag 31 december 2018 – oudejaarsdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 106:3
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. extra collecte Kerkbeheer

Dinsdag 1 januari 2019 – nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 42:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: De kleine Joshua Kuiper, Oosteinde 30, mocht na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuiskomen. Hij zal echter nog wel behandelingen nodig hebben. We bidden dat de Heere Zijn zegen daarover wil geven en dit gezin wil gedenken. Lukas 2: 38a “En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, …”. Laten wij naar elkaar omzien tot heil van de naaste, door het gesprek met elkaar voeren over de Heere. Iedereen, jong en oud, wordt genodigd te knielen voor het Kind, de Zoon van God, te buigen voor de Heere; Jezus Christus te belijden.

Belijdeniscatechese: Het Griekse woord “homologeó” is te vertalen met; hetzelfde zeggen, instemmen met, belijden. Mooi is dat om zo over belijdenis-doen na te denken en dicht bij Gods Woord te blijven. Dat bewaart voor eigen-gericht denken, alsof wij mensen zoveel wijsheid spreken! Zeg maar gewoon na wat de Heere zegt in Zijn Woord. Jezus is Heer! D.V. 8 januari 2019 starten we met een nieuwe groep, ter voorbereiding op het doen van belijdenis op de 1ste Pinksterdag in 2019. Er is nog ruimte om aan te sluiten; jongeren en ouderen zijn hartelijk welkom. Stel het niet uit, Jezus Christus is het meer dan waard! We starten om 20.00 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29 en overleggen samen over de dagen en tijden waarin we in het vervolg hopen samen te komen. Voor vragen of gesprek ben ik van harte beschikbaar.

Oliebollenactie: Op zaterdag 29 december is het zover. Dan gaan we weer oliebollen en appelbeignets voor de kerk bakken. Vanaf heel vroeg tot 15.00 uur zullen wij deze lekkernijen vers voor u bereiden. De organisatie is in handen van het Rommelmarktcomité en de opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk in Wijngaarden. Graag ontmoeten wij u aan de kraam of bezorgen bij u thuis.
Kopij kerkbode: De volgende kerkbode komt uit op D.V. 4 januari 2019. Graag de kopij uiterlijk inleveren op zaterdag 29 december om 12.00 uur.

Agenda:
29-12: Café de Kroon
02-01: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
Ten slotte: Er zijn aan het einde van dit jaar veel gelegenheden om samen te luisteren naar Gods Woord, te vieren en te gedenken dat de Heere in genade en trouw naar zondaren omziet. Maak er toch dankbaar en verwonderd gebruik van, tot eer van Zijn Naam!

Op de 4de adventzondag D.V. 23 december luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Ruth 4. Op 1ste kerstdag 25 december luisteren wij naar Gods Woord vanuit Romeinen 5: 1-11. Op 2de kerstdag zijn er de sing-ins tot eer van de gekomen én komende Verlosser! De zondag daarna, D.V. 30 december, bedienen twee gastvoorgangers het Woord. Op oudejaarsavond 31 december luisteren wij naar Gods Woord vanuit Jakobus 1: 1-18. In deze dienst gedenken wij ook allen die in het achterliggende jaar zijn overleden. Op de nieuwjaarsmorgen luisteren wij naar Gods Woord vanuit Jakobus 1: 19-27.

Vanuit de pastorie, voor jong en oud, goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toegewenst.

Ds. M.C. Stehouwer