Kerkbode 11-03-2022

Zondag 13 maart 2022
10.00 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf)
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 119:5 n.m. Ps. 65:8
Collecten: in beide diensten: 1 Diaconie 2. Kerkbeheer (tuin pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Henrieke Smits en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Jl. zondagmorgen mochten we de trouw van God en Zijn genade in Zijn Zoon Jezus Christus zien in het teken van de doop. Hierbij deel ik de doopteksten. Leah Brugmans: “Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4: 11). Johannes Cornelis van Os: “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.” (Johannes 15:9).

Van de kerkenraad: Hierbij delen we alvast de datum van de gemeenteavond D.V. 28 maart. Het thema is de vervolgde kerk en het werk van Open Doors. Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Jong en oud is welkom, meer informatie volgt.

Toerusting en bezinning op de (geloofs)opvoeding : In samenwerking met Basisschool de Zaaier en de HGJB wordt D.V. dinsdag 15 maart een toerustingsavond verzorgd. “Ontvangen en doorgeven” is een interactieve avond voor ouders waarbij zij nadenken over wat zij belangrijk vinden om mee te geven in de (geloofs)opvoeding aan hun kinderen. Welke waarden zijn belangrijk en op welke manier kun je dat meegeven. Hoe deel je wat je zelf hebt ontvangen in het geloof met je kinderen? Tijdens deze avond zijn er diverse werk- en gespreksvormen waarbij ouders onderling in gesprek gaan met elkaar. Er zal een Bijbelstudie worden gehouden en ouders worden toegerust wat belangrijke aspecten zijn binnen de geloofsopvoeding. Ook is er ruimte voor het onderlinge ontmoeting en het uitwisselen van praktische tips. We starten om 19.30 uur met een inloop in de school. Het programma loopt van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Hartelijk welkom!

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 16 maart komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen. We gaan dan verder met hoofdstuk 5 n.a.v. 1 Johannes 4:1-6. Allen hartelijk welkom!

Met het Woord onderweg naar Pasen: Bijbelleesrooster om met het Woord onderweg te gaan naar Pasen. Tussen haakjes staat de tekst die aansluit bij het thema.
Zo Handelingen 2: 14-41 (vers 25-28, 30-36)
Ma Jesaja 11: 1-10 (vers 1)
Di Psalm 16 (vers 8-11)
Wo Psalm 89 (vers 4, 5, 36-38)
Do 2 Samuel 7: 1-17 (vers 12)
Vr Psalm 110 (vers 1)
Za 1 Petrus 1: 3-25 (vers 10-12, 20, 25)

Agenda:
12-03: Oud papier (Karsten Breedveld en Bart de Groot)
12-03: De Kroon
13-03: JV
14-03: Mannenvereniging
15-03: Toerusting en bezinning op de (geloofs)opvoeding: aanvang: 19.30 uur
16-03: Vrouwenbidstond
16-03: Bij de Bron
16-03: Bijbelgesprekskring
17-03: Immanuel
17-03: Jonge stellenkring
17-03: Passage: 63e jaarvergadering

Ten slotte: Op de 3e lijdenszondag D.V. 13 maart wordt door twee gastvoorgangers het Woord bediend. Samen bidden we om zegenrijke diensten.​

M.C. Stehouwer