Kerkbode 11-11-2022

Zondag 13 november 2022
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente dienst)
18.30 uur: prop. P. Bijl (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps.15:1 n.m. Ps.119:83
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Schreeuw om leven) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: We zijn dankbaar dat Egbert van Eijl weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Er zal nog de nodige revalidatie volgen. We bidden voor hem en zijn gezin om Gods zegen en nabijheid. “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw
rechterhand.” Psalm 121:5.

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 16 nov. komen we weer bij elkaar in ’t Wingerds hof. Let op, we starten om 19.30 uur! We behandelen het 2 e hoofdstuk uit ons boekje n.a.v. de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3. Hartelijk welkom!

Dabar: Vorige week heb ik namens de commissie bedankjes rondgedeeld in de vorm van een mooie kaart. Mocht u/jij ook wat bijgedragen hebben voor de pop-up camping, al is het maar klein en dit niet gekregen hebben. Als nog bedankt! Rianne de Groot.

Evangelisatie- en Zendingscommissie: Na vele jaren van trouwe en enthousiaste inzet hebben Teo Hoogendijk en Marja Groeneveld afscheid genomen van de EZC. We bedanken hen hartelijk voor alle energie en tijd, de afgelopen jaren. “Al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig bestaan!” Rianne de Groot is nieuw in de commissie. We zoeken nog twee nieuwe commissieleden. Kom jij de commissie versterken met nieuw enthousiasme? Neem contact met ons op. Hartelijke groet, Arja Kraaijeveld, Rianne de Groot en Maarten Baan.

Kind in de Gemeente dienst in samen werking met de Wingerdknopjes: A.s. zondag is er weer een KiG. Dit keer is het een bijzondere dienst; de kinderen van het kinderkoor de Wingerdknopjes zullen namelijk ook in de kerk zijn. Zij zullen voor en met ons een aantal liederen zingen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee, voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom!

Agenda:
12-11: Mannenbidstond van 07.30-08.45 uur (met ontbijt) in de schuur, Westeinde 4, leiding: Maarten
Baan
12-11: Instuif
14-11: Mannenvereniging
15-11: Catechese
16-11: Bijbelgesprekskring
16-11: Bijbelstudiekring: aanvang 20.00 uur, Dorpsstraat 18, voorber. Piet en Jantine over hfst 3
17-11: Passage
17-11: Jonge stellenkring

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 13 nov. luisteren we naar Gods Woord uit Markus 10:17 t/m 31. In deze Kind in de Gemeente dienst zullen ook de Wingerdknopjes zingen. We zien uit naar erediensten tot opbouw van de gemeente, jong en oud, en tot verheerlijking van God.

M.C. Stehouwer