Kerkbode 13-11-2020

Zondag 15 november 2020
10.00 uur: ds. J. ter Maten (Kamerik) -West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 122:2 n.m. Ps. 79:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (VBC) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Barbera de Groot en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Gekend zijn door de Levende God, ook in verdriet en pijn, is troost die blijvend van waarde is. “Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.” Psalm 10:14. Laten wij ook op ons dorp en in de gemeente volhardend omzien naar elkaar.

Bijbelgesprekskring: Op dinsdagavond 17 nov. komen we weer bijeen om samen in gesprek te zijn over Gods Woord in Nehemia. We bespreken hoofdstuk 2 en 3 uit ons boekje. Let op gewijzigde locatie. Om 20.00 uur beginnen we in de KERK, daar is genoeg ruimte om afstand te houden en daar mogen we de nabijheid van God ervaren door Zijn Geest. Allen hartelijk welkom!

Gemeenteavond: Vanwege het feit dat er nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn hebben we helaas moeten besluiten dat de gemeenteavond van 18 nov. niet door kan gaan. In het voorjaar van D.V. 2021 hopen we alsnog de gemeenteavond met medewerking van Open Doors te organiseren.

Kerkbode: In verband met de corona maatregelen gaan diverse club- en verenigingsactiviteiten niet door. Om e.e.a. correct te kunnen vermelden in de kerkbode, met name in de agenda, graag tijdig bericht hierover via email: kerkbodewijngaarden@gmail.com

Agenda:
13-11: Belijdeniscatechese
14-11: Oud papier (Jan de Haan en Simon Stuij)
14-11: Mannenbidstond
15-11: JV in aangepaste vorm online
16-11: Catechese
16-11: Mannenvereniging
17-11: Bijbelgesprekskring
18-11: Bijbelstudiekring

Ten slotte: D.V. zondag 15 nov. sluiten we in de avonddienst de serie uit Hebreeën af. We luisteren dan naar het Woord van God vanuit Hebr. 13. Thuis meeluisterend en in de kerk bidden we om Gods zegen voor jong en oud.

M.C. Stehouwer