Kerkbode 06-11-2020

Zondag 8 november 2020
10.00 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas) – Oost
18.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 21:1 n.m. Ps. 199:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Gerjan de Groot en Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: De opgestane Heere Jezus heeft oog voor bedroefde mensen. “En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?” Luk. 24:17. Wat een troost en genade is er te vinden als we onze ogen richten op Jezus de Leidsman en Voleinder van het geloof! Zo leven we hartelijk mee met verdrietige mensen om ons heen. We noemen dan in het bijzonder de fam. Stuij vanwege het overlijden van C.D. (Kees) Stuij, Burg. Brouwerstraat 13, op vrijdag 30 oktober jl. in de leeftijd van 73 jaar. De afscheidsdienst vindt zaterdag 7 nov. in besloten kring plaats. We bidden om Gods troost en nabijheid voor allen die geraakt zijn door gemis en verdriet.

Verkiezingsavond 12 november: Handelingen 1:24 “En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die U uitgekozen hebt …”. Laten wij de broeders die op dubbeltal staan gedenken in onze gebeden.

Ambtsdragerverkiezing: In de vacature van ouderling Jurian Bakker heeft de kerkenraad een nieuw dubbeltal opgesteld: Bart van den Berg en Bert Kuiper. De verkiezingsavond staat gepland D.V. donderdag 12 nov. Deze is hetzelfde georganiseerd als de voorgaande stemming en is thuis online te volgen. In het kort: Opening om 19.15 uur. Lidmaten stemmen via stembus van 19.30 – 20.00 uur (A t/m J) en 20.00 – 20.30 uur (K t/m Z) in de hal van de kerk. Uitslag en afsluiting rond 20.45 uur. Houd u a.u.b. aan de afspraken i.v.m. coronamaatregelen. Formulieren om per volmacht te stemmen zijn te downloaden van de website of af te halen bij de scriba. Maximaal twee per lidmaat. We vragen een ieder om te bidden voor de broeders die op dubbeltal staan en dat de vacature vervuld mag worden.

Collectemuntenverkoop: I.v.m. dankdag is de collectemuntenverkoop op woensdag 11 nov. a.s. in de consistorie.

Instuif: Ha jongens en meiden, 7 nov. is er weer Instuif. We gaan film kijken (het sporten wat
eigenlijk op het programma staat houden we nog een keer tegoed). Welkom in ‘t Wingerds hof! Inloop 19.45 start 20.00 uur Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuif leiding.

Vrijdag Stille tijd: In deze tijd waarin we minder vaak naar de kerk kunnen, willen we iedereen hartelijk welkom heten bij de Stille tijd. Om de vrijdag is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt gewoon binnen lopen. Voor een moment stilte, gebed en bezinning. A.s. vrijdag 6 nov. is er weer een mogelijkheid, welkom!

Agenda:
06-11: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
07-11: Instuif
09-11: Catechese
11-11: Vrouwenbidstond
11-11: Bij de Bron
11-11: Collectemuntenverkoop in de consistorie
11-11: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: DV zondag 8 nov. is er twee keer de gelegenheid om te luisteren naar het Woord van God. “Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. …” Hebr. 12:25a. Twee gastvoorgangers mogen het Woord bedienen, we bidden samen om gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer