Kerkbode 15-01-2021

Zondag 17 januari 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – West
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 99:2 n.m. Ps. 62:5
Collecten: In beide diensten v.m. 1. kerkbeheer (ondersteuning kerkelijke activiteiten) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Rachel Stehouwer en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Dhr. J. van Driel is jl. 7 jan. verhuisd naar Waerthoven, afd. Noorderwaert, Kerkbuurt 202, 3361BM te Sliedrecht. Dankbaar zijn we dat hij uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden en nu een plek heeft waar goede zorg wordt verleend.
In het ziekenhuis verblijft nog mevr. Korevaar-Korporaal. Ook zij zal gaan verhuizen omdat teruggaan naar het vertrouwde huis niet meer mogelijk is. Het wachten is op een plaats ter revalidatie. Wij bidden voor hen en allen die in liefde bij hen horen, om Gods nabijheid en genade in deze gang van hun levensweg.
Jl. zondagmorgen mocht Ize Kuiper, Oosteinde 30, het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. De tekst die zij meekreeg was: “Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen”, Filippenzen 2:13. Laten wij als een biddende muur om dit gezin heen staan.

Vanuit de kerkenraad: Het ligt in de bedoeling van de kerkenraad om ook via e-mail te communiceren met jong en oud in de gemeente, wellicht middels een nieuwsbrief. Graag willen we de mailadressen van alle gemeenteleden ontvangen. Wilt u/wil jij actueel geïnformeerd worden vanuit de gemeente? Stuur dan een mail naar: b-nijhof@hotmail.com Heeft u geen e-mail dan zoeken we naar een andere mogelijkheid. Allen hartelijk dank.

Week van gebed: Van 17 t/m 24 jan. houden we weer de jaarlijkse week van gebed. Gebed is belangrijk. Lees hoeveel Jezus in afzondering ging om met Zijn hemelse Vader te communiceren. Als wij als mensen een relatie met God willen, dan is in gebed gaan één van de voornaamste middelen om dat te verwezenlijken. Zeker in deze tijd van corona en toename van geweld en zedeloosheid is het belangrijk om ons te verootmoedigen voor God. Bij deze de uitnodiging om met zoveel mogelijk deelnemers bijeen te komen en God te lofprijzen en te bidden. Dit alles uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen. De gebedsavonden zijn maandag t/m zaterdag van 19.30 tot 20.30 uur in onze kerk. Als u het moeilijk vindt om te komen en u heeft wel gebedspunten op uw hart, geef het door aan mij, Ab Leeuwis. U kunt het via de mail doen: leeuw94@hetnet.nl of telefonisch 0184-419290 of kom gezellig langs. Wij nemen uw gebedspunten mee in onze gebeden. A.s. zondag liggen er een aantal kindergebedsboekjes in de kerk die u voor uw kind kunt meenemen. De boekjes voor de volwassenen worden aangereikt aan de deelnemers van de gebedsavonden. Tot maandag 18 jan. “Voor U Heer leef ik, in U Heer sterf ik”.

Agenda:
15-01: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
17 t/m 24-01: Week van gebed
18-01: Mannenvereniging
20-01: Vrouwenbidstond

Ten slotte: In de morgendienst D.V. 17 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Nehemia 4. Nogmaals een doopdienst, wat een goed werk van de verbondsGod van Israël! We bidden om Gods bescherming in de strijd, om volharding en zegen over de erediensten voor jong en oud!

M.C. Stehouwer