Kerkbode 08-01-2021

Zondag 10 januari 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – Oost
18.30 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 98:1 n.m. Ps. 77:8
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Jacoline de Jong en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: In het ziekenhuis verblijft nog mevr. Korevaar-Korporaal, Oosteinde 35. Wij bidden voor haar om kracht bij de revalidatie en Gods nabijheid in deze weg.

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 13 jan. komen we om 20.00 uur bijeen in de KERK waar genoeg ruimte is om voldoende afstand te houden. We bespreken hoofdstuk 4 uit ons boekje. Hartelijk welkom!

Catechese: De catechese lessen gaan tijdens de lockdown niet door. Ons plan is om het seizoen iets te verlengen als we weer verantwoord bijeen kunnen komen. Hartelijke groet Jan Willem Stolk en ds. Stehouwer.

Doopdiensten: Zondagmorgen D.V. 10 en 17 jan. ontvangen kinderen van de gemeente het teken en zegel van Gods verbond in het sacrament van de doop. Er mogen in deze diensten uitgenodigde gemeenteleden en familie aanwezig zijn. Uiteraard stimuleren wij jong en oud hartelijk om deze diensten thuis in verbondenheid mee te luisteren of te kijken via kerkradio of het internet.

Oliebollenactie: Op 30 dec. is de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Er zijn 1200 appelbeignets en ruim 3500 oliebollen gebakken. Dit heeft netto € 2.700,= opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking. In 2021 hopen wij weer de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie te mogen organiseren. Het Rommelmarktcomité.

Oud ijzer opbrengst: In het afgelopen half jaar hebben we met het inzamelen van oud ijzer en andere metalen het mooie bedrag van €845,= opgehaald. Dit is bestemd voor het werk van Jorge en Mariëtte in Guatemala. In de afgelopen periode waren er door het noodweer in Guatemala grote problemen en bleek de betrokkenheid groot. Laten we dit vasthouden, door met hen mee te leven in aandacht, gebed en financiële steun. Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk.

Agenda:
08-01: Belijdeniscatechese (in de kerk)
09-01: Mannenbidstond
13-01: Bijbelgesprekskring

Ten slotte: In de morgendienst D.V. 10 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Nehemia 2:11 t/m hoofdstuk 3. Het ligt in de bedoeling om op de website en in de kerk een preek-blad beschikbaar te maken zodat de beschrijving van Nehemia rondom de wederopbouw van de stadsmuren van Jeruzalem voor jong en oud helder mag worden. We bidden om Gods zegen over de erediensten tot opbouw van de gemeente

M.C. Stehouwer