Kerkbode 15-11-2019

Zondag 17 november 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. E. van der Poel (Schoonrewoerd)

Voorzang: v.m. Ps. 133:3 n.m. Ps. 146:8
Collecten : In beide diensten 1. Diaconie (Vakantie Bijbel club) 2. Kerkbeheer
Oppas : Ria Brugmans, Steijn van Driel, Henrike Smits

Jeugddienst : aanvang 15.00 uur

Omzien naar elkaar: Op D.V. 17 november viert Jacco de Bondt zijn verjaardag. Een kaartje is natuurlijk altijd mooi; thuis aan het Oosteinde 15 of naar Buitenhof, Buitendams 326, 3371 BS te Hardinxveld-Giessendam. We feliciteren hem hartelijk en wensen hem, zijn ouders en allen die bij hen horen, Gods zegen en nabijheid toe.

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We komen samen op D.V. donderdag 21 november om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Welkom! Daaraan voorafgaand zal om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten oktober € 1728,98; opbrengst verjaringsfonds oktober € 198,18; opbrengst dankdagcollecte € 1472,25. Iedereen hartelijk bedankt. Ook hebben de Kerkrentmeesters afgelopen week een bedrag van € 27.317,26 ontvangen uit de nalatenschap van dhr. M. den Toom. Iedereen hartelijk bedankt.

Instuif: Beste jongens en meiden, 16 nov. hopen we met elkaar te gaan sporten en na het
sporten wat te eten/drinken in het Vogelhuisje. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944. We verzamelen om 19.15 uur bij het Melkmeisje; kosten zijn €3,- p.p. Groetjes, de Instuif leiding

Zondag jeugddienst: Zoals jullie in de kerkbode van vorige week hebben gelezen; er zal zondagmiddag 17 november in de kerk een jeugddienst zijn. Jong en oud worden van harte uitgenodigd! De dienst begint om 15.00 uur. Om 14.30 uur zijn jullie al welkom in de kerk. We zien er naar uit om jou en u te ontmoeten! Tot dan.

Agenda:
16-11: Instuif
17-11: avond Kerst-projectkoor (geen zingen na de avonddienst)
17-11: JV
18-11: Catechese
18-11: 18+ gespreksgroep
18-11: Mannenvereniging
20-11: Bij de Bron
20-11: Bijbelstudiekring
21-11: Immanuel
21-11: Censura Morum
21-11: Bezinning Heilig Avondmaal
21-11: Passage

Ten slotte: Op D.V. zondag 17 november zijn er weer twee erediensten waarin we de lofzang gaande mogen houden! In de morgendienst luisteren we naar Gods Woord vanuit Mattheüs 13: 24-30 en 36-43. In deze dienst bereiden wij ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. 24 november. We bidden om gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer