Kerkbode 08-11-2019

Zondag 10 november 2019
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 27:2 n.m. Ps. 99:8
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Rosanne de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: We bidden om Gods nabijheid voor de zieken, de ouderen, de rouwdragenden en hen die grote zorgen kennen. “De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op”. Psalm 145:14

Ambtsdragersverkiezingen: De verkozen broeders voor de a.s. vacatures in de kerkenraad hebben hun beslissing kenbaar gemaakt. De broeders T.W. Aantjes en J.G. Nijhof hebben respectievelijk het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Daar zijn we dankbaar voor. De broeders P. van der Vlist en W. Wiersma hebben om persoonlijke redenen bedankt voor het ambt van ouderling. De kerkenraad hoopt in de vergadering van D.V. 13 november a.s. nieuwe dubbeltallen op te stellen uit de eerder door de gemeente ingediende namen en een datum vast te stellen voor een verkiezingsbijeenkomst. Indien er bezwaren zijn tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de broeders Aantjes en Nijhof, kunt u deze schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de scriba voor 13 november a.s.

Instuif: Beste jongens en meiden, op 16 november hopen we met elkaar te gaan sporten en na het sporten wat te eten of drinken in Het Vogelhuisje. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944 we verzamelen 19.15 uur bij het melkmeisje kosten zijn €3,- p.p. Groetjes de instuif leiding

Jeugddienst 17 november: Zout heeft veel in zich. Het is kostbaar, genezend, irriterend, reinigend, dorstig makend, conserverend en smaakmakend. Niet voor niets vergelijkt Jezus het zout met Zijn volgelingen. Zijn volgelingen zijn het zout van deze wereld! Zijn volgelingen zijn ook kostbaar, genezend, irriterend …. Daarover zal het gaan, de laatste jeugddienst van het jaar. Deze staat gepland op volgende week zondag 17 november. Martijn Versteeg uit Gorinchem zal dan spreken over: “Slappe hap of een zoutend zout?” De dienst begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Neem gerust je vriend, buurvrouw, neef, tante, oma, klasgenoot en collega (oftewel; iedereen) mee naar de jeugddienst. We zien uit naar jouw komst!

Agenda:
08-11: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
09-11: Oud papier; Rien Brugmans en Hans Molenaar
09-11: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur in de stal van Westeinde 4, leiding Teo
10-11: Kerst-projectkoor
11-11: Catechese
11-11: 18+ gespreksgroep
11-11: Vrouwenvereniging
12-11: Belijdeniscatechese
13-11: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Sandra, Dorpsstraat 29, voorbereiding Arja
13-11: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondagavond 8 november zijn er twee gastvoorgangers die het Woord bedienen. Gezegende diensten toegewenst voor thuisluisteraar en kerkganger!

M.C. Stehouwer