kerkbode 16 juni 2023

Zondag 18 juni 2023
09.30 uur: prop. P. van der Schee (Hoevelaken)
18.30 uur: ds. A. Vastenhoud (Dinteloord)
Voorzang: v.m. Ps. 56:6 n.m. Ps. 101:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (vluchtelingenwerk Graafstroom) 2.
Kerkbeheer. U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam en Daniëlle de Jong
Omzien naar elkaar: Mevr. Riet de Groot-Blok mocht na een verblijf in het
gasthuis te Gorinchem weer thuis komen.
Piet van Herwijnen is deze week begonnen aan de chemo kuren. Een spannende en zware tijd breekt voor hem weer aan.
Nacht voor de kerk: De voorlopige tussenstand van het bedrag dat is opgehaald tijdens de nacht voor de kerk bedraagt € 1200,-. Tot en met woensdag kon er nog gedoneerd worden. Via deze weg willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft op wat voor manier dan ook Heel hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid.
Rommelmarktcomité: A.s. zaterdag 17  juni is de 2 e  ophaaldag voor de Rommelmarkt. Wellicht dat u de afgelopen tijd bij het opruimen wat spullen bent tegenkomen die u toch niet meer gebruikt. Graag
komen wij deze spullen bij u ophalen. Gelieve ze voor 09.00 uur aan de weg zetten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, het Rommelmarktcomité.  
Zingen na de avonddienst van 18 juni: We hopen de volgende liederen met elkaar te
zingen uit Weerklank: 194: 1,2 / 197:1,3,4,6 en 9 /  205: alle 3 / 238: 1,2 en 4  / 266: 1 en
2  / 214: alle e 3.
Agenda:

17-06: Ophalen rommelmarkt
18-06: Zingen na de avonddienst
21-06: Vrouwenbidstond: voorbereiding: Carin
21-06: Kerkenraadsvergadering
Ten slotte:
Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.