Kerkbode 9 juni 2023

Zondag 11 juni 2023
09.30 uur: prop. J. de Vries (Papendrecht)
18.30 uur: ds. P. van de Voorde ( Hardinxveld-Giessendam)

Voorzang: v.m. Ps. 56:6  n.m.  Ps. 101:1
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (gastpredikanten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Wilma Nijhof en Saskia de Jong

   Omzien naar elkaar: Mevr. Riet de Groot-Blok is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis en is nu over geplaats naar het gasthuis in Gorinchem. Hier mag ze verder aansterken en revalideren. We denken ook aan haar man Pieter de Groot.

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is 2 x € 10,- en 1 x € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank hier voor.

   Nacht van gebed: Tijdens de nacht voor de kerk op 9-10 juni is er in de school een lokaal beschikbaar waar nacht vangebed gehouden wordt van Open Doors. Van harte bevelen we u aan om hier aan mee te doentijdens deze nacht.

   EZC: Er is € 1067,35 overgemaakt naar het project in Albanië waarmee zorg in de afgelegen dorpen gegeven kan worden. Hartelijk dank voor jouw en uw bijdrage! Een hartelijke groet namens de EZC.

   Agenda:
09/10-06 Open Doors gebedsnacht
10-06: Mannenbidstond: locatie schuur van Jelle

  Ten slotte: Trouw zijn aan Zijn dienst. Een schaap hoort bij zijn kudde te blijven in de kerk. Kom naar de kerk! Als je niet bij de kudde of de Goede Herder hoort… Kom terug naar de Goede Herder en sluit je aan bij de kudde. Hij zal je helpen bij alles. Hij zal alles laten meewerken ten goede. Uit je wonden en je zonden laat Hij iets schitterends tevoorschijn komen. N.a.v. de preek van afgelopen zondag avond.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.