kerkbode 17-02-2023

Zondag 19 februari 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Afscheidsdienst)
18.30 uur: dhr. Chris Verhagen

Voorzang: v.m.  Ps. 9:1  n.m.  Ps. 71:17
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer  3. Extra collecte: ramp in Syrië en Turkije . U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna Ruisbroek en Lennard de Groot

    Omzien naar elkaar: Elke week mocht ik op deze plek u en jou bemoedigen en aansporen om in liefde naar elkaar om te zien. In lief en leed, hoogtepunten en dieptepunten, is de Heere in alle dingen de God die trouw nabij is geweest. Aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komt alle lof, eer, dank en aanbidding toe!

D.V. 21 februari zal de verhuizing plaatsvinden, hoewel de pastorie deels bewoond zal blijven. D.V. 5 maart zal in de morgendienst de bevestiging plaatsvinden door collega ds. G.C. Bergshoeff. De intrededienst is om 14.30 uur in de Grote kerk, Kerkplein 191. Iedereen is hartelijk welkom. Beide diensten zijn ook digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl

   Stapeldiner: D.V. donderdagavond 23 februari hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren. De maaltijd willen we samen met u afsluiten! Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofgerecht met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hans Blok. Op de flyer bij de eerdere kerkbode vindt u meer informatie.

  Agenda: 
18-02: De Kroon
19-02: koffiedrinken na de dienst
19-02: JV
20-02: Mannenvereniging
22-02: Bij de Bron
22-02: Bijbelstudiekring om 20.00 uur, Westeinde 4, voorbereiding hfst. 9 door Ab
23-02: Immanuel

   Ten slotte … voor de laatste keer!: “De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.” (Ps.24:1). U bentgemeente van onze Heere Jezus Christus en toch … loslaten is na zeven jaar met elkaar optrekken nietgemakkelijk! Daarom concentreren we ons op de Heere Jezus en Zijn Woord van afscheid. D.V.

zondagmorgen 19 februari luisteren we naar Gods Woord uit Johannes 14: 1 t/m 17. We bidden om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer